LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordning
From: Einar Spets <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 4 Jan 2008 15:05:49 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (51 lines)


Den norska inköpsordningen, fick jag lära mig en gång, existerar primärt för att gynna producenterna av böcker (och nu även tidskrifter). Den första (innkjøpsordninga for skjønnlitteratur) tillkom 1965 efter en rejäl nedgång i utgivningen av nyskriven norsk litteratur. Staten avsåg den gången att stimulera branschen till ett uppsving i bokutgivningen. Momsbefrielsen av böcker något år senare var också av betydelse för att åstadkomma detta. Därefter har inköpsordningen gradvis utvidgats till att omfatta även essäer, barnböcker, tecknade serier och nu alltså tidskrifter. 

Att den norska staten genom Norsk kulturråd köper in och fördelar böcker med mera till norska folkbibliotek framställs i regel som en vinst för alla parter. Den norska staten är rik, men många kommuner har haft sämre ekonomi. Få bibliotek lever en guldkantad tillvaro. Man kunde påstå att staten genom inköpen bidrar till en utjämning i tillgången till skönlitteratur och en regional spridning. Ordningen har vad jag begriper varit populär bland biblioteken, även om otillfredsställande många böcker ändå aldrig hittar några läsare (lyrik och dramatik). Frågan om inköpsordning handlar nog ytterst om huruvida det är ett ansvar för den norska staten att skapa förutsättningar för en vital norsk litteratur. Dessutom: det är också lätt att föreställa sig att den nynorska litteraturen hade haft en betydligt svagare ställning utan inköpsordningen. 

Einar Spetz, Vallentuna gymnasium      


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Dan Abelin - FSK
Skickat: den 3 januari 2008 17:03
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordning

Hej tidskriftsvänner på bibliotek runt om i Norden,

tänkte att ni kanske ville kolla in den nya norska inköpsordningen. 15
tidskrifter kommer att köpas in till 500 norska bibliotek (tidskrifterna får då
150.000 norska kronor i stöd för det). Skulle det vara möjligt med något
liknande stöd i Sverige? Skulle det vara önskvärt? Ja, vilket tycker ni verkar
vara bäst? Det svenska prenumerationsstödet eller den norska inköpsordningen?

Läs mer här:
http://www.kulturrad.no/presse_og_arkiv/pressemeldinger/norsk-kultu...

Och här:
http://www.dagbladet.no/kultur/2007/12/18/521617.html

Det svenska prenumerationssstödet kan man läsa mer om här:
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1710&epslanguage=SV

Och vill man föra diskussionen på ett socialt nätverk gör det bäst här:
http://kulturtid.ning.com/

Bästa hälsningar,
Dan Abelin
koordinator
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter

---

Dan Abelin, coordinator
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
(FSK - The association of Swedish cultural magazines)
Södra Förstadsgatan 18
SE-211 43 Malmö
SWEDEN
telephone +46-(0)40-78096
fax +46-(0)40-78084
mobile +46-(0)733-623959
email [log in to unmask]
http://www.fsk.net/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager