LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: NIH ska ställa krav på Open Access

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 10 Jan 2008 09:57:39 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Är detta beslut enbart av godo? Det finns en baksida.

I århundraden har vi haft ett system som fungerat bra för
forskarsamhället nämligen tidskriften.

Nu ska konkurrerande system byggas upp där artikeln med
en viss fördröjning ska deponeras och göras fritt tillgänglig.

Vad får det för konsekvenser för tidskrifterna? Kommer dom
att slås ut? Kommer kommunikationen mellan forskare att försämras?
Det finns en klar risk, vilket fått inte minst förlagen att kraftigt
protestera.

Även sällskap och föreningar vars syfte inte är att tjäna pengar på
tidskrifterna
har protesterat.

Vi får in nya intressenter, anslagsgivare, myndigheter, bibliotek som vill
"publicera", inte tidskrifter utan diverse artiklar. Jag är inte
övertygad om att
detta är framtiden. Jag gör inte vågen. Jag ser risker och jag ser få
fördelar med
den formen av "fri publicering" där forskarna lagvägen ska tvingas
publicera en
gång till i ett sammanhang som inte har ett dyft med forskning att göra.
För frivilligt
gör dom det inte eftersom det inte finns någon poäng med att göra det.

Arkiven är ett hot mot många föreningar och andra vetenskapliga
sammanslutningar.

Sally Morris, en ledande företrädare för förlagen skrev nyligen på
Liblicence:

While I couldn't speak for STM, a large number of publishers (the
majority of those in Ulrich's, for example) are nonprofits -
learned societies, professional associations, university presses
etc. And as well as the journals these publishers issue on their
own behalf, a significant proportion (over 27%, according to my
calculations) of journals published by commercial publishers
actually belong to, and are published on behalf of, nonprofits.
Raym Crow estimated in 2005 that 38% of the 19,500 active,
refereed scholarly journals he identified in Ulrich's were
self-published by nonprofit organizations, and a further 17% were
published by commercial publishers on behalf of nonprofits. (I
wrote about this in Learned Publishing last October).

The 'mission' of these nonprofit organizations can be ascertained
from their constitutions etc - usually available on their
websites - and generally includes something about disseminating
knowledge in their field.

Jan

Jan Hagerlid wrote:
>
> Den 26 december skrev president Bush under ett budgetbeslut som
> inkluderar ett avsnitt där *National Institutes of Health åläggs att
> ge allmänheten fri tillgång på nätet till resultaten från den
> forskning man stödjer*. Detta är en stor seger för alla som krävt att
> NIH ska ställa bindande krav på fri tillgång med de anslag man ger.
> Man har tidigare haft en policy som enbart ber (requests) om detta,
> vilket visat sig få en mycket svag effekt. En intensiv debatt har
> pågått i flera år och ledde så småningom till ett kongressbeslut som
> presidenten nu skrivit under.
>
>
>
> Beslutet säger följande:
>
> The Director of the National Institutes of Health shall require that
> all investigators funded by the NIH submit or have submitted for them
> to the National Library of Medicine's PubMed Central an electronic
> version of their final, peer-reviewed manuscripts upon acceptance for
> publication to be made publicly available no later than 12 months
> after the official date of publication: Provided, That the NIH shall
> implement the public access policy in a manner consistent with
> copyright law.
>
>
>
> Beslutet kommer att få stor betydelse för att främja en utveckling mot
> Open Access av flera skäl:
>
> * Det är är den första amerikanska forskningsfinansiärer som tar
> ett sådant beslut.
> * Det är första gången ett beslut om krav på Open Access tas av en
> regering eller motsvarande.
> * NIH:s policy har under flera år varit den enskilt största
> stridsfrågan mellan anhängare och motståndare till OA och har nu
> avgjorts till förmån för anhängarna.
> * NIH är världens största forskningsfinansiär med en budget 2007
> på 28 milliarder USD och den forskning man finansierar avsätter
> ca 65 000 vetenskapliga artiklar om året.
>
>
>
> Beslutet medger upp till 12 månaders dröjsmål innan en artikel blir
> fritt tillgänglig vilket är en nackdel. Men huvudsaken är att det nu
> ställs ett bestämt krav som också innebär en omedelbar deponering av
> artikeln vid NIH.
>
>
>
> Vad kan beslutet innebära för svensk del?
>
> * Beslutet ger ett exempel som kan skynda på motsvarande
> ställningstaganden från svenska forskningsfinansiärer och i den
> kommande forskningspropositionen.
> * Beslutet kan likaså stimulera till en snabbare utveckling mot
> liknande krav för EU:s forskningsmedel.
> * De svenska forskare som får medel från NIH kommer rimligen att
> omfattas av beslutet, vilket kommer att ge ringar på vattnet. Då
> borde det skapas rutiner för att dessa artiklar också finns
> tillgängliga vid respektive svenskt universitets öppna arkiv.
>
>
>
> Källa: SPARC Open Access Newsletter 117,
> http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/01-02-08.htm
>
>
>
> Mvh
>
> Jan
>
>
>
> Jan Hagerlid
>
> 1:e handläggare, programansvarig för OpenAccess.se
>
> Avdelningen för Nationell samverkan
>
> Kungl. biblioteket/National Library of Sweden
> Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
>
> Besök: Biblioteksgatan 29, Stockholm
> Telefon: 08 463 42 70
>
> Mobil: 073 917 24 70
>
> Fax: 08 463 42 74
>
> E-post: [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
> www.kb.se <http://www.kb.se>
>
>
>
>
>

--
 
Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]


  


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager