LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordni ng

From:

Einar Spets <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 9 Jan 2008 14:17:07 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Den norska inköpsordningen har kommit till främst för att tillgodose producenterna, så att deras ekonomiska risktagande vid utgivning minskar. Norska staten har genom inköpsordningarna bidragit till att skapa ett utbud på en marknad som eventuellt annars inte skulle finnas. Om en förläggare vet att hon är garanterad att sälja 1000 ex av en diktsamling från en debutant kanske man är villig att löpa en risk. För att medborgarna ska kunna ha tillgång till ett brett urval av kulturtidskrifter av hög kvalitet så måste det först existera ett utbud.

Sverige har 290 kommuner. Enligt SSB har Norge 430 vilket förmodligen innebär att folkbiblioteken i landet är små ekonomiska enheter. Jag har svårt att förstå den citerade synpunkten "staten, gjennom Norsk kulturråd, overtar styringen av folkebibliotekenes anskaffelser". Den statliga "inblandningen" i folkbibliotekens angelägenheter är kanske större i Norge jämfört med i Sverige - men den är knappast av ondo. Inköpsordningarna leder till en viss utjämning av utbudet även om större kommuner får större tilldelning av t.ex. den skönlitteratur som inköpsordningen köper in.

Einar Spetz, Vallentuna gymnasium

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Peter Alsbjer
Skickat: den 9 januari 2008 09:53
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordning

Den norske bloggaren Plinius har skrivit några synpunkter på den norska modellen. http://plinius.wordpress.com/2008/01/09/p-808/
Hans kritik går ut på att biblioteken avsvär sig möjligheten att själva profilera sig eller göra val över vilka medier som ska finnas på det egna biblioteket: "denne prøveordningen ... tilhører et voksende antall innkjøpsordninger, som i sum innebærer at staten, gjennom Norsk kulturråd, overtar styringen av folkebibliotekenes anskaffelser. Muligheten for en faglig planlegging av samlingene blir gradvis redusert."

Lite samma reaktion i Sverige som, på sina håll, mött stödet till kvalitetslitteratur från svenska kulturrådet. http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/handle/2320/2343
Och naturligtvis kan man hitta en koppling till diskussionen om en litterär kanon, vilket man skulle kunna säga att det statliga distributionsstödet av kvalitetslitteratur är.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&amp;a=564198

Själv menar jag att ett den här typen av stöd inte skulle behövas; det borde vara självklart för varje bibliotekschef med självaktning att se till att medborgarna har tillgång till ett brett urval av kulturtidskrifter av hög kvalitet.

Så länge normen för folkbibliotekens medieurval är pappersböcker i svartskrift i seriell text baserad på det västerländska alfabetet, så kommer varje annan medieform att komma i andra hand och betraktas med tveksamhet och misstanke.
Dock menar jag att det minsta man kan begära av biblioteksansvariga på folkbiblioteken är att de skaffar sig ett förhållningssätt till kulturtidskrifter och kvalitetslitteratur - lika väl som de gör det till andra (nya) medier (som t ex TV-spel) och till inköpsordningar av populärlitteratur. Biblioteksansvariga ska kunna förklara för den egna organisationen, för uppdragsgivarna och för kunderna varför man avstår från vissa typer av media - t ex kulturtidskrifter. (Bara drygt hälften av Sveriges folkbibliotek sökte medel för 5 gratis kulturtidskrifter från Statens Kulturråd 2007)

Den här typen av stödordning _kan_ få igång tankarna kring hur det lokala biblioteket vill ha det, eller inte.
Det kan vara ett stöd för värdegrundsprocesser och kan trigga vitala frågor som:
"Vem är vi till för?",
"Vilka medier ska vi prioritera för att nå våra användare?",
"Hur ska vi arbeta?",
"Har vi rätt kompetenser för brukarnas behov och önskemål?",
"På vilket sätt har vi delansvar för (den statliga) kultur(politik)en?"
Eller rentav "Vad är det som biblioteken har misslyckats med eftersom den här typen av stödordning finns/föreslås?"

I bästa fall kan en resultatet av en sådan diskussion ge en tydligare bild av vad ett modernt bibliotek innebär, ett bibliotek som svarar mot samhällets och brukarnas behov.


mvh Peter Alsbjer

Regionförbundet Örebro
Länsbiblioteket i Örebro län
701 83 Örebro
tfn 019-602 63 64

Blogg: http://peterals.wordpress.com/
Community: http://kulturtid.ning.com/


 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Dan Abelin - FSK
Skickat: den 3 januari 2008 17:03
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Ny norsk inköpsordning


Hej tidskriftsvänner på bibliotek runt om i Norden,

tänkte att ni kanske ville kolla in den nya norska inköpsordningen. 15 tidskrifter kommer att köpas in till 500 norska bibliotek (tidskrifterna får då 150.000 norska kronor i stöd för det). Skulle det vara möjligt med något liknande stöd i Sverige? Skulle det vara önskvärt? Ja, vilket tycker ni verkar vara bäst? Det svenska prenumerationsstödet eller den norska inköpsordningen?

Läs mer här:
http://www.kulturrad.no/presse_og_arkiv/pressemeldinger/norsk-kultu...

Och här:
http://www.dagbladet.no/kultur/2007/12/18/521617.html

Det svenska prenumerationssstödet kan man läsa mer om här:
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1710&epslanguage=SV

Och vill man föra diskussionen på ett socialt nätverk gör det bäst här:
http://kulturtid.ning.com/

Bästa hälsningar,
Dan Abelin
koordinator
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter

---

Dan Abelin, coordinator
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK - The association of Swedish cultural magazines) Södra Förstadsgatan 18
SE-211 43 Malmö
SWEDEN
telephone +46-(0)40-78096
fax +46-(0)40-78084
mobile +46-(0)733-623959
email [log in to unmask]
http://www.fsk.net/


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager