LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Behövs lokala katal oger?
From: Tove Kjellander <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 16 Oct 2007 09:10:26 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (165 lines)


Aj då, vad man kan raljera över ett par ynka dublettposter.
V.v. visa mig den lokala katalog som inte innehåller några dublettposter.
Men tack i alla fall för att du påpekar, så att vi kan städa. 
Förutsättningen för att kunna rätta ett fel än nämligen att någon känner 
till felet.

hälsn
Tove Kjellander Örebro UB och KB
Ola Isacson skrev:
> Här följer ett standardexempel på Nationalkatalogen som håller på att 
> bli "gemensam lokalkatalog":
> 
> 2. 	 författare 	Key, Ellen, 1849-1926 	1897
>
> 	 titel 	*Sveriges modernaste diktare : Carl Jonas Ludvig Al ...* 
> <http://websok.libris.kb.se/websearch/showrecord?nr=2&searchId=8351&bibId=3086884> 
> 	
>
> 	 uppl./år 	1897 	
>
> 	
>
> 	
> *BOK* 	finns vid 3 bibliotek 
> <http://websok.libris.kb.se/websearch/showrecord?nr=2&searchId=8351&bibId=3086884&tab=holdings> 
>
>
> 3. 	 författare 	Key, Ellen, 1849-1926 	1897
>
> 	 titel 	*Sveriges modernaste diktare Carol Jonas Ludvig Alm ...* 
> <http://websok.libris.kb.se/websearch/showrecord?nr=3&searchId=8351&bibId=2739602> 
> 	
>
> 	 uppl./år 	1897 	
>
> 	
> *BOK* 	finns vid 3 bibliotek 
> <http://websok.libris.kb.se/websearch/showrecord?nr=3&searchId=8351&bibId=2739602&tab=holdings> 
>
>
> 4. 	 författare 	Key, Ellen, 1849-1926 	1897
>
> 	 titel 	*Sveriges modernaste diktare : Carl Jonas Ludvig Al ...* 
> <http://websok.libris.kb.se/websearch/showrecord?nr=4&searchId=8351&bibId=366348> 
> 	
>
> 	 uppl./år 	1897 	
>
> 	
>
> 	
> *BOK* 	finns vid 7 bibliotek 
> <http://websok.libris.kb.se/websearch/showrecord?nr=4&searchId=8351&bibId=366348&tab=holdings> 
>
>
>
>
> >>> Jan Szczepanski <[log in to unmask]> 2007-09-26 10:03 >>>
> Vad är det den lokalt utvecklade katalogen gör bättre än Libris? Ur
> söksynpunkt är
> Libris oöverträffat, enklare, tydligare och ger fler sökmöjligheter.
>
> Stora kostnader har plöjts ner och plöjs ner i mängder av olika lokala
> system ute i
> landet.
>
> Peter Alsbjer pekade på ett konkret exempel på hur biblioteken
> tillsammans med
> användarna kan utveckla en lokal katalog med globala verktyg som ger mer
> än vad
> nationella kataloger kan ge men utan att vara någon expert utgår jag
> från att detta även
> låter sig göras i ett utvecklat Libris.2.0
>
> Klippt ur Peters inlägg:
>
> /Ett exempel:
> http://64.204.128.44/ipac20/ipac.jsp?session=Y190625108H62.3924&profile=lgpl&source=~!horizon&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!143855~!1&ri=2&aspect=subtab24&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=longstocking&index=.TW&uindex=&aspect=subtab24&menu=search&ri=2#focus 
> <http://64.204.128.44/ipac20/ipac.jsp?session=Y190625108H62.3924&profile=lgpl&source=%7E%21horizon&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001%7E%21143855%7E%211&ri=2&aspect=subtab24&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=longstocking&index=.TW&uindex=&aspect=subtab24&menu=search&ri=2#focus>
>
> Längst ner på söksidan ett taggmoln + länk till rekommendationer att
> läsa annat/.
>
> Libris är en av de bäst skötta katalogerna i världen. Kvalitén är
> extremts hög
> jämfört med exempelvis en global katalog som WorldCat.
>
> Jan
>
> Miguel Benito wrote:
> > Tre intressanta inkägg, Toves, Jans och Olas, som i och för sig inte
> > motsäger varandra, utan berör olika viktiga aspekter.
> >
> > Ola tycker att biblioteken inte längre sköter sig väl när det gäller
> > katalogisering i Libris och Tove tycker att de borde det göra, för deras
> > egen skull. Jag håller med båda. Antalet onödiga dupletter har ökat, och
> > det måste bero på att man inte kollar riktigt om en publikation redan
> > finns. Det är märkligt, eftersom sekundär katalogisering går att göra
> > med ett fåtal klick och några tangentnedslag.
> >
> > När det gäller den lokala katalogen som Jan tycker inte längre behövs,
> > håller jag inte med honom om behovet. Däremot håller jag med Jan om att
> > varje enskilt bibliotek inte längre behöver lägga ner något extra arbete
> > på en lokal katalog när det redan finns Libris med praktiskt taget alla
> > de uppgifter som de lokala katalogen behöver. Efter att mitt 
> bibliotek på
> > Immigrant-institutet för några år sedan fick ett föråldrat katalogsystem
> > redan vid installationen, har jag struntat i att installera något nytt
> > system. Libris fungerar bra för att hitta det lokala beståndet. Det
> > mervärde det innebär att ha en lokalplacerad katalog motsvarar inte
> > kostnaden.
> >
> > Jag har med vissa mellanrum efterlyst ett nytt Libris där t.ex. det
> > lokala beståndet skulle komma upp först. T.ex. ett söksystem där svaret
> > är: dokumentet finns inte på xx-biblioteket - däremot finns det
> > registrerat i Libris och så vidare. Då blir Libris "glokal", global och
> > lokal på samma gång. Eller ett Opac där det lokala beståndet är det som
> > visas, så länge man inte vill gå vidare i systemet. I dag är detta
> > busenkelt. Det krävs bara att man beslutar sig för att ha den
> > möjligheten i Libris. Jag skulle vara den förste i att använda den.
> >
> > Hälsningar
> > Miguel Benito
> >
> >
> > -------------------
> > Miguel Benito
> > Högskolan i Borås
> > 501 90 Borås, Suecia
> > [log in to unmask]
> > http://www.taranco.eu/
> > http://www.immi.se/
> > 
>
> -- 
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie
> Goteborgs universitetsbibliotek
> Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
> Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
> E-mail: [log in to unmask] 
>
>
>
>
>
>
> 
>


-- 
==============================
Tove Kjellander, Bibliotekarie
Örebro Universitetsbibliotek
Katalogavdelningen
701 82 Örebro
tfn 019-303564
fax 019-308555

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager