LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Sista chansen till sista dansen!
From: Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 31 Oct 2007 14:05:36 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (61 lines)


med Ikoner-Akademien:

BIBLIOTEKET MELLAN BIBLIOTEK OCH BIBLIOTEK
Mitt i språnget bland människor i rörelse

Tid:       Fredagen den 7 december kl. 09:00-16:00
Plats:     Armémuseum Riddargatan 13 i Stockholm
Pris:      1 500:- inklusive lunch samt morgon- och em-kaffe
Anmälan:   http://www.btj.se/ikoner/akademien/071207_anmalan.html

Biblioteks filialer ligger inte bara där de ligger utan ligger för det 
mesta kvar där de en gång blivit lagda. Det behöver år och decennier igenom 
inte med nödvändighet vara detsamma som att det är där medborgarna 
fortfarande finns, nya köpcentra vuxit upp, kommunikationsmedlens ändrade 
sträckningar fått sin ändstation. Så, här ligger huvudbiblioteket och där 
filialen. Men däremellan – vad då och var då?

Mobilitet är inte bara en mondänitet utan en reell modernitet. Urbanisering 
medför att arkitekter och stadsplanerare förlägger centrumområden utan 
hänsyn till om där finns något bibliotek eller inte . Miljöerna växer och 
växlar. Bibliotek bör finnas där folk och forskning finns. På andra håll 
har man kommit längre än här med integrering av bibliotek i nya 
samhällsformationer. London t.ex., och Madrid med Metro-bibliotek. 
Helsingfors har gjort sig känt för innovativa förslag och framgångsrika 
försök med nyskapande stadsdelsbibliotek, bl.a. Kabelboken och Bibliotek 
10. 

* Inger Eide-Jensen, med erfarenhet av samtida och framtida 
biblioteksfrågor och arkitekten bakom åtskilliga biblioteksplaner, har 
ingående studerat biblioteksfilialers lokalisering i dag och var sådana bör 
vara placerade i morgon.

* Bjarne Stenquist är sedan tidigare en välkänd profil i biblioteksdebatten 
och har nu efter en tids timeout återkommit för att hjälpa till med att 
styra bibliotekskälken. Bygg Bibliotekssverige underifrån!

* Inga Lundén, stadsbibliotekarie i Stockholm, leder arbetet med det nya 
stadsbiblioteket i vilket uppdrag också ingår översyn av 
stadsdelsbiblioteken. Ulf Göranson är överbibliotekarie vid Uppsala 
universitetsbibliotek med överblick också över de många 
institutionsbiblioteken. I en dialog diskuterar de vad som är unikt inom 
resp. bibliotekskategori men också vad som överlag kan vara gemensamt 
intill utökad samverkan.

* Maija Berndtson, biblioteksdirektör i Helsingfors, berättar under 
fältropet ”Aktivera lokalerna!” om vad som nyligen gjorts och vad man 
närmast planerar att göra. Det sker i ett samtal med Hanna Aaltonen som 
ansvarar för konkret och praktisk planering avseende den nära framtiden.

* Mia Dimblad, bibliotekarie vid Malmö stadsbibliotek, om huruvida ett 
garage i Malmö kan bli ett Idea Store-bibliotek i Sverige.

* Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, håller
Ikoner-Akademiens fest- och avskedsföreläsning: ”Det är bara ögonblicket 
som överlever stunden”.

http://www.btj.se/ikoner/akademien/071207_anmalan.html

Hjärtligt välkommen! 
Jan-Eric Malmquist
Mailto:[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager