LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Behövs l okala kata loger?
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 16 Oct 2007 08:19:58 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (79 lines)


Jag förstår inte hur Lars kan tro på nordiskt samarbete när vi inte ens inom
landet kan skapa någon slags samarbete. Varje bibliotek är än idag i 
skrämmande
grad "seg selv nokk" och hur mycket "lokala bedrövligheter" har inte med 
stor möda
och enorma kostnader skapats ute i bygderna? Vi ser allt mindre 
bibliotekarier och
allt mer it-tekniker och hemsidesexperter. Man skulle kunna tro att vi 
fortfarande
levde i självhushållets tid och inte i en marknad.

Vi har katalogregler och klassifikationssystem som förhindrar och försvårar
nordiskt och europeiskt samarbete.

Bristen på samarbete nationellt och internationellt är stor. Bristen på 
beslutsamhet
och visioner är ännu större. Sverige är på efterkälken.

98% av studenterna går till Google i första hand och forskare föredrar 
Libris framför
bedrövliga lokala kataloger.

Behövs lokala kataloger?

Jan


Lars Aronsson wrote:
> Jan Szczepanski wrote:
>
>  
>> OK, jag förstår vad Du är ute efter.
>>   
>
> Men jag förstår inte vad Ola är ute efter. Han har visat att det 
> finns brister i Libris, och det vet vi redan. Men han har inte 
> visat på något alternativ som skulle vara bättre. Vilket är det 
> alternativet? Att varje lokalt bibliotek gör hela katalogarbetet 
> på egen hand? Eller att vi lägger ner Libris och alla ansluter 
> sig till BTJ? Eller till OCLC? Eller vad? Kommer alla brister 
> att försvinna om man väljer något annat än Libris? Vad är 
> poängen, Ola?
>
> Mitt intryck är att Libris innehåller betydligt lägre andel 
> brister än många andra kataloger jag har sett. Och Libris/KB är i 
> allmänhet lyhört när man påpekar brister. Det är inte en "wiki" 
> där mina rättelser slår igenom omedelbart, men inte långt ifrån.
>
> Frågan vi borde ställa oss är varför Libris lägger ner en massa 
> möda på teknisk utveckling, när Bibsys i Norge sitter och utför 
> samma arbete en gång till. Litteraturen i de två länderna är inte 
> så väsensskild att den inte skulle kunna katalogiseras i samma 
> system. Ett samgående mellan länderna (av typen Telia-Sonera) 
> borde övervägas. Och ta med Danmark och Finland på samma gång. 
> På köpet skulle studenter i Karlstad kunna fjärrlåna från Oslo.
>
>
>  

-- 
 
Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask] 


  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager