LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Behövs l okala kat a loger?
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 16 Oct 2007 11:00:09 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (116 lines)


Det är bedrövligt att se hur bibliotekskataloger över hela världen i 
allt större
utsträckning börjar innehålla samma resurser. Samma konsortieupphandlade 
paket
av e-tidskrifter och e-böcker dyker upp överallt. Biblioteksvärlden 
börjar alltmer
påminner om matkedjan McDonald. "God mat fylld av näring". Globala marknads-
krafter styr vad vi äter lokalt.

Det känns bra att det finns kolleger som Daniel Forsman som försvarar 
ett relevant
lokalt bestånd.

För mej betyder det att man säger nej till paketfilosofi. Våra kataloger 
ska inte fyllas
med e-tidskrifter och e-böcker som är helt irrelevanta, onödiga och av 
dålig kvalité.
Bibliotekens kataloger fylls allt mer av sådant "brus och skräp"

Miljontals böcker kommer inom en snar framtid att finnas tillgängliga 
elektroniskt.
Det är självklart att vi ska "förvärva" det som är relevant lokalt och 
då handlar det
kanske om några tusen och inte om miljoner.

Konsten att göra ett lokalt anpassat urval och förvärv är en konst på 
utdöende. Förvärv är
numera i hög usträckning en konsortiefråga, en ekonomisk fråga, en 
ledningsfråga.
I början av seklet hävdade en dansk kollega i en artikel som väckte stor 
uppmärksamhet
att förvärvspolitiken var stendöd. Jag skrev en artikel i 
Biblioteksbladet nyligen där jag
försökte hävda motsatsen.

Vi måste slå vakt om det som Daniel Forsman försvarar.

Självklart ska vi ha ett lokalt bestånd av hög kvalité och relevans men 
det betyder
inte att vi måste ha en lokalt utvecklad databas. Ett biblioteks bestånd 
redovisas
både elegant och tydligt  i Libris liksom i Google eller WorldCat. Så 
varför ödsla pengar
på något halvdant lokalt?

Jag ifrågasätter inte ett lokalt bestånd men ifrågasätter lokalt 
tillverkade biblioteks-
kataloger.

Jan


Daniel Forsman wrote:
> Jan Szczepanski  frågade: Behövs lokala kataloger?
>
> Ja, jag tror det finns ett värde för den lokala katalogen. 
>
> När det gäller att tillhandahålla tillgång till många
> informationsresurser så tror jag däremot inte att den lokala katalogen
> har så
> mycket att komma med. Att tro att den lokala katalogen kan avspegla det
> stora generella utbudet av information som finns är att tro för mycket på
> den. Där har vi andra resurser, LIBRIS, WorldCat, Google etc. dvs stora
> söktjänster med bred sammansättning av resurser. Att den lokala
> katalogen skulle kunna konkurrera med dem i fråga om tillgång/utbud är
> orimligt. Den lokala katalogens värde ligger, för mig i, den
> specialsamling som den avspeglar. En samling, ett urval av resurser, som
> återspeglar ett lärosätes forskningsprofil och utbildning. Jag menar att
> den lokala katalogen har en unik möjlighet att tillhandahålla ett urval
> av resurser som är relevanta för lärosätets studenter och forskare. Om
> biblioteken kan arbeta med att göra stora mängder av information
> tillgänglig via stora system som Libris, WorldCat, Scirus, Google etc
> så behöver man även arbeta med det specifika för biblioteket, dvs det
> traditionella arbetet med urval, förvärv och beskrivning av resurser som
> är intressanta för biblioteket. Kanske mer än vad man gör idag, med t ex
> indexering och ämnesord som betyder något på lärosätet. I det
> sammanhanget kan den lokala katalogen bli en viktig resurs för
> lärosätet.
>
> Den lokala katalogen måste dock sättas i ett sammanhang med tjänsterna
> som gör stora mängder av information tillgänglig så att den lokala
> katalogen inte upplevs som en återvändsgränd i informationssökningen.
> Detta genom att länka, samsöka och presentera informationen attraktivt.
> Det är snarare så att vi förstör de lokala katalogerna genom att
> hämningslöst importera stora mängder information utan att bedöma
> deras relevans för beståndet.
>
>
>
> Daniel Forsman
> Librarian
> Jönköping University, Sweden
> [log in to unmask]
> +46(0)36 101043
>  
> "Don't be too proud of this technological terror you've constructed.
> The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of
> the Force."
>   

-- 
 
Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask] 


  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager