LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Den gyllene vägen till fri kunskap
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 18 Oct 2007 08:15:50 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (65 lines)


Hej,

Jag har haft en diskussion med, Jonas Nordin som är
redaktör för Historisk tidskrift om Open Access.

Här är en bra bakgrunsartikel ur Forska nr 2 2005
http://forska.vr.se/Tidigare+nummer/Visa+ett+tidigare+nummer/Detalj+tidigare+nummer/?contentId=5628&issueContentId=5622

Jag tyckte hans svar på mina frågor gav en så bra
bild av läget i Sverige just nu och vilka utmaningar
som dom svensk vetenskapliga tidskrifterna står inför
för att leva upp till Berlindeklarationens krav på
fri publicering av forskningsresultat.

Jag fick tillstånd att publicera hans svar på mina
frågor på BIBLISTl. Svaret speglar nuläget i Sverige
inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet
och vilka problem som finns men även lösningar.

Jan


Hej Jan,

Trots den besynnerliga tonen i ditt meddelande vill jag kommentera några av dina synpunkter. Särskilt som du verkar illa informerad om hur diskussionerna går på olika håll.

För det första är det främsta intresset från Svenska Historiska Föreningen och Historisk tidskrift att efter bästa förmåga befrämja svensk historisk forskning. Det innebär att vi i princip stödjer de ambitioner som ligger bakom hela Open Access-deklarationen. Emellertid är inte frågan helt så enkel som den i förstone kan förefalla.

Just nu händer mycket i detta avseende, det händer snabbt och det händer på flera fronter samtidigt. Vi är angelägna om att förbereda oss så bra som möjligt och att välja ett alternativ för att nå ut digitalt som ger största möjliga genomslag hos våra målgrupper och med bibehållen kvalitet på tidskriften. Vi tror nämligen att de val vi gör nu kommer att påverka tidskriften långt in i framtiden.

Att fri tillgänglighet på nätet inte är detsamma som största möjliga genomslag är allmänt bekant. Ofta kan man få bättre genomslag hos strategiska målgrupper genom att i stället delta i de semi-öppna -- eller semi-slutna, om man så vill -- databaser som tillhandahålls genom forskningsbiblioteken. Vi håller f.n. på att diskutera en förfrågan från EBSCO, som vill inkludera Historisk tidskrift i sitt stall. Propån känns lockande, men det är inte givet att vi väljer att acceptera den. Tidigare har vi avvisat ett samarbete med Cambridge University Press.

Vi studerar också den lösning som exv. Fornvännen valt, att scanna in hela det äldre beståndet och göra det tillgängligt genom Vitterhetsakademiens bibliotek.

Senast i dag hade jag ett långt samtal med Marianne Wikgren på VR om hur de resonerar långsiktigt i dessa frågor. Vetenskapsrådet har ju nämligen, som du påpekar, ställt sig bakom principerna med Open Acess men har ingen medveten och genomtänkt strategi hur man skall agera reaktivt och proaktivt på de förändringar som blir följden. Något höjt tidskriftsstöd vill man inte förutskicka, snarare tvärtom. Som vanligt går ekvationen alltså ut på att alla förväntas göra mer, med bibehållen eller ökad kvalitet och till minskad kostnad. Den utveckling som nämligen går att förutse är att Open Access å ena sidan minskar tidskrifternas intäkter medan samtidigt den redaktionella arbetsbördan av flera skäl ökar. Som vanligt är det lätt att önska, men det hela skall också gå att lösa praktiskt och ekonomiskt. Den långsiktiga utvecklingen tycks oundviklig, men vi måste också ha finansiella och praktiska lösningar som fungerar i det halvlånga perspektivet.

På torsdag kommer jag att ha ett möte med Jan Hagerlid, som är ansvarig för Open Access-frågor på KB, och diskutera önskemål och konsekvenser med honom ur ett biblioteksperspektiv.

Till sist: att sätta en gräns på fem år, som du föreslår, är ju en möjlighet, men vi har valt att vara generösare än så. Den rörliga väggen för det fulltextmaterial som är fritt tillgängligt på vår hemsida är satt till tre år. För närvarande är därför årgångarna 2002, 2003 och 2004 därför fritt tillgängliga i sin helhet. Det var först 2002 som vi började leverera heloriginal i pdf-format till tryckeriet och vi har inga digitaliserade original som är äldre än så. Det är också möjligheten att scanna in alla 127 årgångar av Historisk tidskrift som vi främst tittar på då vi söker olika alternativ för digitalisering. Vår dröm är ju naturligtvis att Historisk tidskrifts hela utgivning från start skall finnas fritt tillgänglig på nätet, men det kostar också pengar att verkställa. Har du tips på finansiärer får du gärna delge dem!

Vänligen,

/Jonas Nordin
Redaktör, Historisk tidskrift

-- 
 
Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask] 


  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager