LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Sista chansen till sista dansen!

From:

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 31 Oct 2007 14:05:36 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


med Ikoner-Akademien:

BIBLIOTEKET MELLAN BIBLIOTEK OCH BIBLIOTEK
Mitt i språnget bland människor i rörelse

Tid: Fredagen den 7 december kl. 09:00-16:00
Plats: Armémuseum Riddargatan 13 i Stockholm
Pris: 1 500:- inklusive lunch samt morgon- och em-kaffe
Anmälan: http://www.btj.se/ikoner/akademien/071207_anmalan.html

Biblioteks filialer ligger inte bara där de ligger utan ligger för det
mesta kvar där de en gång blivit lagda. Det behöver år och decennier igenom
inte med nödvändighet vara detsamma som att det är där medborgarna
fortfarande finns, nya köpcentra vuxit upp, kommunikationsmedlens ändrade
sträckningar fått sin ändstation. Så, här ligger huvudbiblioteket och där
filialen. Men däremellan – vad då och var då?

Mobilitet är inte bara en mondänitet utan en reell modernitet. Urbanisering
medför att arkitekter och stadsplanerare förlägger centrumområden utan
hänsyn till om där finns något bibliotek eller inte . Miljöerna växer och
växlar. Bibliotek bör finnas där folk och forskning finns. På andra håll
har man kommit längre än här med integrering av bibliotek i nya
samhällsformationer. London t.ex., och Madrid med Metro-bibliotek.
Helsingfors har gjort sig känt för innovativa förslag och framgångsrika
försök med nyskapande stadsdelsbibliotek, bl.a. Kabelboken och Bibliotek
10.

* Inger Eide-Jensen, med erfarenhet av samtida och framtida
biblioteksfrågor och arkitekten bakom åtskilliga biblioteksplaner, har
ingående studerat biblioteksfilialers lokalisering i dag och var sådana bör
vara placerade i morgon.

* Bjarne Stenquist är sedan tidigare en välkänd profil i biblioteksdebatten
och har nu efter en tids timeout återkommit för att hjälpa till med att
styra bibliotekskälken. Bygg Bibliotekssverige underifrån!

* Inga Lundén, stadsbibliotekarie i Stockholm, leder arbetet med det nya
stadsbiblioteket i vilket uppdrag också ingår översyn av
stadsdelsbiblioteken. Ulf Göranson är överbibliotekarie vid Uppsala
universitetsbibliotek med överblick också över de många
institutionsbiblioteken. I en dialog diskuterar de vad som är unikt inom
resp. bibliotekskategori men också vad som överlag kan vara gemensamt
intill utökad samverkan.

* Maija Berndtson, biblioteksdirektör i Helsingfors, berättar under
fältropet ”Aktivera lokalerna!” om vad som nyligen gjorts och vad man
närmast planerar att göra. Det sker i ett samtal med Hanna Aaltonen som
ansvarar för konkret och praktisk planering avseende den nära framtiden.

* Mia Dimblad, bibliotekarie vid Malmö stadsbibliotek, om huruvida ett
garage i Malmö kan bli ett Idea Store-bibliotek i Sverige.

* Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, håller
Ikoner-Akademiens fest- och avskedsföreläsning: ”Det är bara ögonblicket
som överlever stunden”.

http://www.btj.se/ikoner/akademien/071207_anmalan.html

Hjärtligt välkommen!
Jan-Eric Malmquist
Mailto:[log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

Permalink



SEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager