LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Klädkod för Vänersborgs bibliotek och kultur
From: Marie-Louise Olers <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 18 Jan 2007 12:30:38 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (90 lines)


För allmän kännedom och för undvikande av missförstånd kommer här
Vänersborgs bibliotek och kulturs klädkod, med inledande resonnemang, i sin
helhet. Där kan man bl.a. läsa att turban inte möter något som helst hinder.
Det är intressant att ämnet diskuteras.


KLÄDKOD, BIBLIOTEK OCH KULTUR
Antagen vid personalmöte 12 maj 2006

Detta är värden vi vill stå för (enl Nuntorpsdagen):
Kvalitet, pålitlighet, fantasi, öppenhet, objektivitet, tydlighet

1 Kvalitet, pålitlighet, objektivitet, tydlighet
Personal lätt igenkännbar
Inge förtroende
Stå för ”värdena”
Vara representant för ”varumärket” (kommunen, biblioteket, konsthallen)

Signaler, igenkänningsmärken (funktionen/uppdraget är överordnat individen);
kan vara:
•	uniform (polis, flygpersonal, chaufförer, konduktörer, brandmän,
militärer, frälsningsarmén...)
•	enhetlig klädsel (McDonald’s, restaurang, städ, affärer, sjukvård,
idrottslag…)
•	namnbrickor, servicejobb vänt mot tredje man, ibland i kombination
m uniform o annan klädsel

2 Fantasi, öppenhet:
•	ej uniform
•	ej enhetlighet
•	egen klädsel

Var går gränsen mellan individuell frihet/möjlighet att visa egen
personlighet och kraven under punkt 1 (lätt igenkännbar, inge förtroende,
stå för vissa värden, vara en företrädare för varumärket…)?


VÅR POLICY:

”Igenkänningstecken”:
Vi bär namnbrickor eller ”arbetsplatsbricka” (namn+funktion/titel). Den som
av något skäl vill vara anonym kan välja att gå under fast ”pseudonym”.

Huvudbonad och allmänt om klädsel;
Slöja, turban, keps, kaftan…
Vi accepterar huvudbonader, kläder och symboler, som bärs av religiösa,
medicinska och liknande skäl, så länge som ansiktet inte täcks och
kontakten med besökare försvåras (ansiktsuttryck skall kunna avläsas). I
övrigt skall huvudbonader inte användas.
Klädseln i övrigt får inte vara hindrande för rörelseförmågan (springa i
trappor, kliva upp på pallar etc).

Smycken, piercing, smink, tatueringar, ”bar hud”
Magdalena Ribbing skriver i Stora Etikettboken (2005) att man i arbetslivet
skall undvika att vara utmanande klädd, dvs klädseln skall inte upplevas
som sexig. Djupt urringade och mycket åtsittande kläder kan räknas till
denna kategori. På liknande sätt bör smycken, smink och liknande anpassas
till att det är en arbetsplats och inte en festlokal. Gränser är svåra att
dra, uppfattningarna om vad som är lämpligt eller stötande växlar.

Grundregeln torde kunna formuleras som följande; När vi jobbar gentemot
besökare i bibliotek, konsthall och i formella möten undviks
shorts, ”sollinnen”, bara magar och liknande. Piercing och sminkning i en
sådan omfattning att det verkar ha som främsta syfte att provocera
omgivningen måste antagligen diskuteras i enskilt samtal.

”Hel och ren”
Kan vara den mest svårhanterliga frågan. Hur hanterar vi det om en
arbetskamrat missköter sin hygien, sin klädsel och sitt utseende, så att
det upplevs som obehagligt av omgivningen? Orsaken kan t ex vara en
depression och det kan vara viktigt att personen får hjälp. Detta måste
hanteras från fall till fall

Partinålar, ”åsiktsknappar”, T-shirts m ”budskap” o dyl
Nålar och annat med politiska och andra slags ”budskap” skall inte
användas.

I detta sammanhang är det kanske allra viktigast att påpeka att vi i allt
skall sträva efter ett objektivt, tolerant och respektfullt
förhållningssätt i frågor som rör politik, religion, sexuell läggning,
rastillhörighet  o dyl och då kan även vårt yttre vara en del i detta.

Allmänt
Alla har ett ansvar för att hantera ovanstående frågor på ett bra sätt. När
det blir problem så ska man ta upp det med chefen, som har det yttersta
ansvaret.

Marie-Louise Olers
Tf enhetschef bibliotek och kultur
Vänersborg

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager