LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang. [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Ang. [BI BLIST] En fråga g äl lande po licy ( ut t alad s o
From: Tobias Bengtsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 19 Jan 2007 14:59:18 +0100
Content-Type:multipart/mixed
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (35 lines) , text/plain (4 lines)
Nu kan jag inte hålla mig längre utan måste ge mig in i debatten även jag.
jag tror att alla är överens om att man via sin klädsel kommunicerar ett
budskap, avsiktligt eller ej. Flera tidigare inlägg har lyft fram att man i
sin yrkesutövning representerar sin arbetsgivare och därför skall klä sig
på ett icke uppseendeväckande sätt. Jag kan förstå resonemanget till en
viss del men tycker att det brister på ett flertal punkter. För det första
så är de mer konventionella klädalternativen inte mindre värdebärande än
mer okonventionella. De håller sig inom en etablerad norm och väcker med
andra ord ingen uppmärksamhet, kanske kan man dra det så långt att de
symboliserar en vit akademisk medelklass och allt vad det innebär. Man kan
då ställa sig frågan om det är dessa värderingar biblioteket skall stå för,
med risk för att främja sig från andra grupper i samhället, eller ej. Den
centrala frågan är dock vilken bild arbetsgivaren vill visa upp av sig
själv. Vill arbetsgivaren framstå som tillrättalaggd, strömlinjeformad och
anpassad för en samhällsgrupp med ett redan stort inflytande i samhället
eller vill arbetsgivaren framstå som nytänkande, mångfacetterad och präglad
av mångfalld, en organisation anpassad efter det moderna samhället?

För mig ser valet relativt lätt ut. Om man sedan betänker att det inom
pågående debatt till största delen handlar om arbetsgivare inom den
offentliga sektorn tycker jag personligen att tankar på någon sorts
normerad yrkesklädsel ter sig än mer märklig. Offentliga verksamheter har
ett tydligt ansvar i att spegla det samhälle det verkar i, inte att
representera en kulturell hegemoni.

Med förhoppning om en fortsatt stark debatt.


Tobias Bengtsson (för övrigt klädd som den 35 åriga akademiker från
medelklassen jag är)Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager