LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang. Re: [BIBLIST] Klädkod för Vänersborgs bibl iotek och kultur
From: Ulf Larsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 25 Jan 2007 17:10:54 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (173 lines)


Utmärkt läsning som anbefalles varmt !

Ulf Larson
verksamhetsansvarig för kulturen i Norrby
Byttorps bibliotek
Fjällgatan 7
50465 Borås
tel 033 357631             Ann-Christin
             Persson
             <ann-christin.per                    Till
             sson@studiecentru     [log in to unmask]
             m.lth.se>                        Kopia
             Sänt av: BIBLIST
             - Topics in                      Ärende
             Nordic research      Re: [BIBLIST] Klädkod för
             library user        Vänersborgs bibl iotek och kultur
             services
             <[log in to unmask]
             UNET.SE>


             2007-01-25 15:59


              Sänd svar till
             BIBLIST - Topics
                 in Nordic
             research library
               user services
             <[log in to unmask]
                 UNET.SE>


Hejsan!
När det gäller klädsel och uppförande för bibliotekarier rekommenderar jag
Bibliotekariehandboken, http://labben.abm.uu.se/boi_bg4_04/
Hälsningar
Ann-Christin Persson

From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Linda Bergström
Sent: Thursday, January 25, 2007 2:22 PM
To: [log in to unmask]
Subject: Re: [BIBLIST] Klädkod för Vänersborgs bibliotek och kulturHejsan!


Har väntat på detta inlägg, äntligen kom det. Känns bra att få ha läst det.
Jag måste ha uppfattat detta fel när jag läste om det. Tack Marie-Louise
Olers, nu behöver jag inte fundera mera på detta om Vänersborgs bibliotek!


/Linda Bergström
From: Marie-Louise Olers <[log in to unmask]>
Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
<[log in to unmask]>
To: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] Klädkod för Vänersborgs bibliotek och kultur
Date: Thu, 18 Jan 2007 12:30:38 +0100
>För allmän kännedom och för undvikande av missförstånd kommer här
>Vänersborgs bibliotek och kulturs klädkod, med inledande resonnemang, i
sin
>helhet. Där kan man bl.a. läsa att turban inte möter något som helst
hinder.
>Det är intressant att ämnet diskuteras.
>
>
>KLÄDKOD, BIBLIOTEK OCH KULTUR
>Antagen vid personalmöte 12 maj 2006
>
>Detta är värden vi vill stå för (enl Nuntorpsdagen):
>Kvalitet, pålitlighet, fantasi, öppenhet, objektivitet, tydlighet
>
>1 Kvalitet, pålitlighet, objektivitet, tydlighet
>Personal lätt igenkännbar
>Inge förtroende
>Stå för ”värdena”
>Vara representant för ”varumärket” (kommunen, biblioteket, konsthallen)
>
>Signaler, igenkänningsmärken (funktionen/uppdraget är överordnat
individen);
>kan vara:
>• uniform (polis, flygpersonal, chaufförer, konduktörer, brandmän,
>militärer, frälsningsarmén...)
>• enhetlig klädsel (McDonald’s, restaurang, städ, affärer, sjukvård,
>idrottslag…)
>• namnbrickor, servicejobb vänt mot tredje man, ibland i kombination
>m uniform o annan klädsel
>
>2 Fantasi, öppenhet:
>• ej uniform
>• ej enhetlighet
>• egen klädsel
>
>Var går gränsen mellan individuell frihet/möjlighet att visa egen
>personlighet och kraven under punkt 1 (lätt igenkännbar, inge förtroende,
>stå för vissa värden, vara en företrädare för varumärket…)?
>
>
>VÅR POLICY:
>
>”Igenkänningstecken”:
>Vi bär namnbrickor eller ”arbetsplatsbricka” (namn+funktion/titel). Den
som
>av något skäl vill vara anonym kan välja att gå under fast ”pseudonym”.
>
>Huvudbonad och allmänt om klädsel;
>Slöja, turban, keps, kaftan…
>Vi accepterar huvudbonader, kläder och symboler, som bärs av religiösa,
>medicinska och liknande skäl, så länge som ansiktet inte täcks och
>kontakten med besökare försvåras (ansiktsuttryck skall kunna avläsas). I
>övrigt skall huvudbonader inte användas.
>Klädseln i övrigt får inte vara hindrande för rörelseförmågan (springa i
>trappor, kliva upp på pallar etc).
>
>Smycken, piercing, smink, tatueringar, ”bar hud”
>Magdalena Ribbing skriver i Stora Etikettboken (2005) att man i
arbetslivet
>skall undvika att vara utmanande klädd, dvs klädseln skall inte upplevas
>som sexig. Djupt urringade och mycket åtsittande kläder kan räknas till
>denna kategori. På liknande sätt bör smycken, smink och liknande anpassas
>till att det är en arbetsplats och inte en festlokal. Gränser är svåra att
>dra, uppfattningarna om vad som är lämpligt eller stötande växlar.
>
>Grundregeln torde kunna formuleras som följande; När vi jobbar gentemot
>besökare i bibliotek, konsthall och i formella möten undviks
>shorts, ”sollinnen”, bara magar och liknande. Piercing och sminkning i en
>sådan omfattning att det verkar ha som främsta syfte att provocera
>omgivningen måste antagligen diskuteras i enskilt samtal.
>
>”Hel och ren”
>Kan vara den mest svårhanterliga frågan. Hur hanterar vi det om en
>arbetskamrat missköter sin hygien, sin klädsel och sitt utseende, så att
>det upplevs som obehagligt av omgivningen? Orsaken kan t ex vara en
>depression och det kan vara viktigt att personen får hjälp. Detta måste
>hanteras från fall till fall
>
>Partinålar, ”åsiktsknappar”, T-shirts m ”budskap” o dyl
>Nålar och annat med politiska och andra slags ”budskap” skall inte
>användas.
>
>I detta sammanhang är det kanske allra viktigast att påpeka att vi i allt
>skall sträva efter ett objektivt, tolerant och respektfullt
>förhållningssätt i frågor som rör politik, religion, sexuell läggning,
>rastillhörighet o dyl och då kan även vårt yttre vara en del i detta.
>
>Allmänt
>Alla har ett ansvar för att hantera ovanstående frågor på ett bra sätt.
När
>det blir problem så ska man ta upp det med chefen, som har det yttersta
>ansvaret.
>
>Marie-Louise Olers
>Tf enhetschef bibliotek och kultur
>Vänersborg

Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger Download today
it's FREE!

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager