LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvete
From: Jan Larsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 2 Jan 2007 11:46:37 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (129 lines)


Hej,

varför inte gå direkt till källan när det gäller domänanalys inom B & I, Birger Hjörland. Under följande länk finns definitioner etc. samt en mängd exempel på domänanalys, som jag uppfattar som ett perspektiv, snarare än som en metod.

I förhoppning om en god fortsättning på det nya året!

Jan Larsson : Universitetsadjunkt : Bibliotekshögskolan (SSLIS)http://www.db.dk/ombiblioteksskolen/medarbejdere/default.asp?cid=683#publikationer

>>> Krister Johannesson <[log in to unmask]> 12/28/06 6:39  >>>
Mycket kortfattat kan man säga att för bibliotekarier och informationsspecialister är det enligt Hjørland av intresse att känna till särdrag hos kunskapsdomäner som man ställs inför i arbetet med informationsförsörjning. Genom analys av en kunskapsdomän (till exempel medicin) kan man identifiera sådana särdrag (begrepp, termer, kommunikationsvägar, databaser, litteratur och så vidare), och i förlängningen hjälpa människor att sätta sig in i domänens informationsstruktur. På sätt och vis är ju detta vad många bibliotekarier redan gör, men Hjørland har försökt sammanfatta och förtydliga hur detta kan gå till. Forskning med domänanalytisk inriktning kan med andra ord bidra till förståelsen av faktisk och möjlig informationsförsörjning inom särskilda ämnesområden.

hälsar
Krister J.
[log in to unmask]-----Original Message-----
From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services on behalf of Carl-Henrik Berg
Sent: Thu 2006-12-28 13:33
To: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Ge mig en konkret definition, tack, den som kan. Vad är domänanalys annat än analys av en vald domän? Det vill säga: I grund och botten ingenting annat än rätt och slätt en traditionell undersökning av ett valt forskningsfält?

Carl-Henrik Berg


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]]För Krister Johannesson
Skickat: den 28 december 2006 13:15
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskapHär är ett par referenser till artiklar som kan belysa Hjörlands domänanalys:

Hjörland, B., & Albrechtsen, H. (1995). Toward a new horizon in information science: Domain-analysis. Journal of the American Society for Information Science (JASIS), 46(6), 400-425.

Hjörland, B. (2002). Domain analysis in information science: Eleven approaches - traditional as well as innovative. Journal of Documentation, 58(4), 422-462.

God fortsättning
önskar
[log in to unmask]-----Original Message-----
From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services on behalf of Svensson Peter
Sent: Thu 2006-12-28 13:10
To: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Må så vara att det är ett välkänt forskningsbegrepp men det är samtidigt ett begrepp som används inom en mångfald olika områden (domäner) och därmed har begreppet en mångfald olika betydelser. För B&I är det väl närmast Hjörlands använding av begreppet som ligger närmast till hands.
/Peter Svensson


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [ mailto:[log in to unmask]] För Gunilla Mosén
Skickat: den 28 december 2006 13:05
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap


Vår vän Google ger 250 träffar på domänanalys, ordet verkar vara ett
välkänt forskningsbegrepp som beskriver metod vid digital arkivering
men kolla själv!
Gunilla M
Men stopp nu... Vad är domänanalys? Börjar inte frosseriet i luddiga
begrepp med sken av vetenskaplighet gå lite över styr nu?
Eller är det bara jag som tjänner så? Hursomhelst vill jag ha en skarp
definition av detta begrepp! Nu!

Carl-Henrik Berg
Strängnäs bibliotek


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[ mailto:[log in to unmask]]För Kerstin Rydbeck
Skickat: den 22 december 2006 17:15
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskapDisputation i biblioteks- & informationsvetenskap i Uppsala

Lördagen den 13 januari disputerar Ulrika Kjellman, vår första
doktorand i biblioteks- & informationsvetenskap vid Inst. för ABM, i
Uppsala.

Ulrikas avhandling har titeln:

Från kungaporträtt till läskettikett: en domänanalytisk studie över
Kungl. bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot
katalogiserings- och indexeringsfrågor .

Disputationen äger rum kl 10 i sal Minus, Museum Gustavianum. Ingång
sker från gatan, mitt emot domkyrkans huvudingång.

Den som är intresserad av att införskaffa avhandlingen kan kontakta
Riitta Mertanen, tel: 018-471 79 76, [log in to unmask]

Med vänlig hälsning och en tillönskan om en God jul och ett Gott nytt
år!
/Kerstin RydbeckKerstin Rydbeck, universitetslektor och prefekt
Inst. för ABM, Uppsala universitet
Postadress:
Box 625, 751 26 Uppsala
Besöksadress:
Engelska parken. Humanistiskt centrum.
Thunbergsvägen 3H
Tel: 018-471 79 78, fax: 018-471 15 89
e-post: [log in to unmask]
URL: www.abm.uu.se < http://www.abm.uu.se/>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager