LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak
From: Lars Aronsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 19 Dec 2006 13:19:59 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (65 lines)


Carl-Henrik Berg wrote:

> Bakerrapporten är utgiven i sin first edition i december 2006. 
> Då är det väl inte märkligt om den ännu den 19 december 2006 
> saknas i LIBRIS. Bra att du katalalogiserat den nu, men var och 
> hur...? Man hittar den lättare via Google än via ett inlägg i 
> BIBLIST, tror jag. I Google återfinns den enklast via sökning 
> med frasen: "The Authorized Edition of The Iraq Study Group 
> Report" (ja, det finns redan varianter!) Jag kan tänka mig att 
> det finns en utbredd ambivalens till att länka i vår ständigt 
> föränderliga virtuella värld. Men ambitionerna finns säkert!


Den frågan är av grundläggande filosofisk natur för Libris. Vad 
är Libris och vad vi ska ha det till? Är det en katalog över de 
böcker som står på en hylla någonstans, eller är det en 
bibliografi över skrifter som finns eller har funnits och som folk 
kan vilja hitta och referera till?

Libris är en gångtunnel in till biblioteket för människor som 
vandrar i okunnighetens mörker. Men frågan är om gångtunnelns 
utformning ska anpassas till biblioteket eller till mörkret där 
utanför. Vilken ände av tunneln är den viktiga?

Frågan kan liknas vid den om Ronja Rövardotter ska ha en egen 
artikel i Nationalencyklopedin. Hon "finns" ju inte på riktigt. 
Men det är troligt att folk i framtiden kommer att vilja slå upp 
hennes namn. Kanske bara för att få veta att hon är fiktiv. 
(Ronja Rövardotter har ingen egen artikel i NE, däremot finns en 
artikel om kvinnonamnet Ronja. Svenska Wikipedia har dock en lång 
och utförlig artikel om Ronja Rövardotter.) En mer tillspetsad 
fråga är den om Ronja Rövardotter borde ha en egen artikel i 
Svenskt Biografiskt Lexikon. Hur många svenskar är egentligen mer 
kända än henne?

Vill man att Libris ska vara det hjälpmedel som folk använder sig 
av för att i slutänden få en tryckt bok i handen, då ska man bara 
förteckna de böcker som finns och så tidigt som möjligt sålla bort 
de användare som letar efter annat material, eftersom de ändå 
skulle bli besvikna till slut. Gångtunneln leder ändå inte dit de 
vill komma, så därför kan man göra ingångsdörren smal.

Vill man i stället att Libris ska vara det ställe dit folk i 
första hand vänder sig med sina sökningar (som en del smågalna 
biblioteksvisionärer ibland menar), så är det nog bäst att ha en 
auktoritetspost även för Ronja Rövardotter och en bibliografisk 
post för Bakerrapporten, inte för att den *står* på någon hylla 
(vid gångtunnelns inre ände) utan för att det har *skrivits* om 
den i svenska dagstidningar (vid gångtunnelns yttre ände). 
Recensioner av viktigare litteratur förtecknas redan i Libris, men 
inte varje omnämnande. Att göra ingången till gångtunneln till en 
bred samlingsplats för kunskapssökande, lite som en busstation dit 
man går in bara för att kolla tidtabellen, kräver ett radikalt 
nytänkande (en svårighet som biblioteksvisionärerna gärna blundar 
för). Men som Carl-Henrik betonar så har den rollen nog redan 
gått till Google. Google är framför allt mycket bättre på att 
hitta lämpliga träffar på vardagliga namn som "Bakerrapporten". 
Det vill ju mycket till att en katalogisatör ska känna till och 
lägga in rätt smeknamn på olika skrifter. Smeknamnen hittar man 
via omnämnanden och recensioner, inte på rapportens titelsida.


-- 
  Lars Aronsson ([log in to unmask])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager