LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Det ekade tomt i tisdags
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 11 Dec 2006 15:16:19 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (117 lines)


Ett citat ur minnesanteckningar från ett möte med styrgruppen för 
OpenAccess.se daterade 060420:

"Arkivering i öppna arkiv (parallellpublicering) framstår i nuläget som 
viktigare än stöd till OA-tidskrifter"

Kommentar:

Problemet med arkiv är att det är väldigt tomma tunnar och att dom är 
svåra att fylla. Intresset är svalt
från forskarnas sida. Tidskrifter har alltid varit och kommer att vara 
den naturliga kanalen även när det
handlar om fri tillgänglighet. Fri tillgänglighet för alla. Arkiv är 
dessutom oprövat

Jan

Jan Hagerlid wrote:

>Hej,
>Jag håller med Jan om att man borde understödja att svenska vetenskapliga tidskrifter går över till fri tillgänglighet på Internet. 
>Detta är ett av insatsområden för KB:s program OpenAccess.se, "Stödja publicering i OA-tidskrifter och övergång till OA-modeller för svensk vetenskapliga tidskrifter"
>Om man går till programmets hemsida, www.openaccess.se,  så kan man under Pågående projekt också hitta bl.a. projekten "Tidskrifter elektroniskt",  "Development of Linköping University Electronic Press Publication Service" samt "Publikationsstöd för forskare rörande Open Access: upprättandet av en tidskriftsinformationstjänst". Vidare ger KB förstås sponsorbidrag till DOAJ.
>
>VR får svara för sin policy vad gäller tidskriftsstöd, men vi har vid informella kontakter förstått att man visst är bredd att se över inriktningen på detta, vilket ju är glädjande. Jag kan också nämna att det ska komma en utlysning i början av nästa år i det s k NORDBIB-programmet, som kommer att ha stöd för publiceringsverktyg för nordiska tidskrifter på sin agenda. 
>Så tiden bör vara mogen för förändringar  på detta område.
>Mvh
>Jan Hagerlid
>
>----- Original Message -----
>From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
>Date: Thursday, December 7, 2006 3:11 pm
>Subject: [BIBLIST] Det ekade tomt i tisdags
>
>  
>
>>Hej,
>>
>>I tisdag, i mitt bidrag "Det ekar tomt" skrev jag
>>följande om Vetenskapsrådets bristande insatser
>>för fri publicering:
>>
>>"För det finns vetenskapliga tidskrifter som ges ut i Sverige
>>om jag inte missminner mej. I stort sett samtliga är sub-
>>ventionerade av Vetenskapsrådet. Rådet skulle kunna
>>ställa krav på exempelvis att artiklarna ska vara fritt
>>tillgängliga säg inom sex månader. Det är väldigt vanligt
>>utomlands. Även Kulturrådet subventionerar tidskrifter
>>och undertecknat Berlin-deklarationen men tycks inte
>>heller ha gått längre än så, vilket jag inte tror är meningen."
>>
>>Igår läste jag i Biblioteksbladet att Vetenskapsrådet anlitat
>>Ingegerd Rabow från Lunds UB som open-access-
>>expert. Detta är minst sagt ett postiv tecken.
>>
>>I debatten brukar man tala om två OA vägar, den gröna
>>och den gyllene. Den gröna förordar artiklar i arkiv medan
>>den gyllene förordar fria e-tidskrifter.
>>
>>Tyvärr talas det i artikeln i Biblioteksbladet bara om den
>>gröna vägen. Men minst lika viktig är den gyllene.
>>
>>Svenska vetenskapliga tidskrifter finns huvudsakligen fort-
>>farande bara i pappersform. Jag tycker att dom så fort
>>som möjligt borde elektronifieras och i så stor utsträckning
>>som möjligt göras OA. Gärna retrroaktivt från startår.
>>
>>Dessutom bör generösa bidrag och generös hjälp
>>ges till att nya "born digital" tidskrifter skapas.
>>
>>Internationell synlighet är en viktig aspekt. Varför inte skapa en
>>svensk, nordisk eller europeisk DOAJ? Ungefär som man gjort
>>i Latinamerika? Bortsett från den medicinska forskningen så är
>>Sverige en marginell randstat inom internationell forskning. Vi
>>behöver synas.
>>
>>Jag hoppas att Rabow även ser postivt på behovet av OA inom
>>humaniora och samhällsvetenskap. Det är försummade områden.
>>Gravt försummade. Enorma summor pengar satsas på gigantiska
>>tidskriftpaket, databaser men bara småsmulor för humaniora och
>>samhällsvetenskap utan det mesta har gått till STM. Det är inte
>>helt fel att påstå att humaniora och samhällsvetenskap har varit
>>och är dom stora förlorarna.
>>
>>Jan
>>
>>
>>
>>
>>
>>-- 
>><html>
>><font size=3>Jan Szczepanski<br>
>>Förste bibliotekarie<br>
>>Goteborgs universitetsbibliotek<br>
>>Box 222<br>
>>SE 405 30 Goteborg, SWEDEN<br>
>>Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797<br>
>>E-mail: [log in to unmask]<br><br>
>></font></html>
>>
>>    
>>
>
>  
>

-- 
<html>
<font size=3>Jan Szczepanski<br>
Förste bibliotekarie<br>
Goteborgs universitetsbibliotek<br>
Box 222<br>
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN<br>
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797<br>
E-mail: [log in to unmask]<br><br>
</font></html>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager