LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie)
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 20 Dec 2006 14:47:33 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (208 lines)


Eftersom frågor ställts av Anders till mej så ska jag
försöka utveckla

Anders Fredriksson wrote:

>
> Hej!
>
> Äntligen någon som säger detta! Så kändes Nicholas inlägg.
> Svaren från de annars fantastiska kämparna  Jan S. och  Lars A. har 
> jag inte funnit lika vassa (hittills är bäst att tillägga).
> Klart är att den här frågan är oerhört viktig med biblioteksmått mätt. 

Instämmer helt.

>
>
> Det handlar inte alls om "e" och "p" som Jan är inne på. Förvärvas 
> e-böcker surt för dyra pengar så slinker de nog in i bokkatalogerna.

Nähä, vad handlar det då om?

>
> Men ska t ex LIBRIS, förutom att vara en katalog över förvärvat 
> material, också vara en av världens bästa länksamlingar? Kanske med 
> rubriken: /LIBRIS - Ingång för alla som vandrar i mörkret!/
>
> Jan Szcepanski skriver:
> "Vi kommer aldrig att ha allt utan enbart ett relevant och intelligent 
> urval för våra låntagare."

>
> Hur låter det en bit in på 2000-talet?
> Nästan varje ord i den meningen förtjänar att problematiseras.
> Vilka är "vi"

Vi på BIBLIST är väl huvudsakligen bibliotekarier, så "vi" är bibliotekarier

> - på vilken nivå är Jans vision giltig. Lokalt folkbibliotek? 
>  Högskolebibliotek?Nationell nivå? Europeisk?

Jag skulle vilja säga på samtliga

> "Relevant  och intelligent urval" - ja, det kan vara aktuellt i många 
> sammanhang, men med enorma informationsmängder på webben,med stora 
> digitaliseringsprojekt av tryckt material på gång och kanske i början 
> av en väg bort från pappersfloden bör vi tänka till ordentligt hur och 
> var det är vettigt att nyttja eventuell intelligens.

Vi har alltid gjort ett relevant kvalitetsurval och kommer nog alltid 
att göra det oberoende av hur enorm informationsmängden är. 
Informationsexplosion har det varit varje år så länge jag varit med, 
dvs. från åtminstone åttiotalets början.

> "Våra låntagare" - jösses amalia!

Lite svårtolkat. Varför våra låntagare skulle vara "jösses amalia!"

>
> Lars Aronsson talar om "smågalna biblioteksvisionärer". Det galna med 
> dem kanske just är att de är biblioteksvisionärer, att de sitter fast 
> i en viss  typ av samlingstänkande som som kommer att leda till 
> förspilld möda i den ädla kampen mot okunskap.
>  Inget ont om samlande och väljande i sig, det lär vara fullständigt 
> outrotbara mänskliga aktiviteter, säkert evolutionärt värdefulla. Och 
> resultatet kan bli lysande, speciellt om man samlar tillsammans (som i 
> Wiki).
>
> Att ha eller inte ha - det är frågan.

Det vore kul om Anders kunde utveckla sina tankar och visioner
lite utförligare.

Jan
 

>
>
> /Anders
>
> ***************************************
> Anders Fredriksson
> Chef för bibliotekets enhet för system och IT/ Head of the Systems- 
> and  IT Department of the library
> Södertörns högskolebibliotek
> Phone: +46 8-608 4004
> Mobile: 070 248 5179
> Mail: [log in to unmask]
>
>
>
> *Nicholas Mackenzie <[log in to unmask]>*
> Sent by: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
> <[log in to unmask]>
>
> 2006-12-19 11:19
> Please respond to
> BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
> <[log in to unmask]>
>
>
> 	
> To
> 	[log in to unmask]
> cc
> 	
> Subject
> 	Re: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak (eller Googlebot vs Bibliotekarie)
>
>
>
> 	
>
>
>
>
>
> Hej
>
> Så Jan har gjort samma jobb som Googlebot gjorde för ett bra tag 
> sedan. Tja, kanske inte riktigt, där finns ju kontrollerade ämnesord 
> (till skillnad från Googlebot som indexerat fulltexten) och författare 
> som kunde ha auktoriserats om katalogisatören lagt ner lite mer tid på 
> posten. Nåväl, posten finns numera i Libris och det är säkert bra.
>
> Vad jag inte förstår är vad Jan vill att vi katalogisatörer ska göra. 
> Ska vi surfa runt på internet och sedan lägga in alla fritt 
> tillgängliga e-resurser i våra bibliotekskataloger? Ska Libris samt 
> våra egna lokala kataloger följa efter i Googlebots fotspår och göra 
> jobbet på nytt, men skriva ner informationen på biblioteksspråk (MARC) 
> i våra biblioteksdatabaser? Är detta verkligen en hållbar framtida 
> strategi? Hur många moderorganisationer kommer att acceptera detta på 
> längre sikt? Ska vi verkligen lägga den lilla tid vi har över på att 
> katalogisera e-resurser som våra användare antagligen för länge sedan 
> redan hittat via Google istället för att försöka finna en mer 
> framåtblickande strategi?
>
> Jag har själv inte svaret på dessa frågor, och när jag följer den i 
> vissa avseenden angränsande debatten på ngc4lib - 
> http://dewey.library.nd.edu/mailing-lists/ngc4lib/ - verkar det inte 
> som om man har några givna svar på andra håll i världen. Men jag 
> kommer inte att lägga något krut på att katalogisera fritt 
> tillgängliga e-resurser i Libris eller vår lokala katalog förrän jag 
> fått lite fler svar. Och fram till dess är jag less på att, 
> tillsammans med landets alla katalogisatörer, så gott som dagligen bli 
> kritiserad av någon som tror sig ha alla svar men som enligt min 
> mening inte ens ställer de rätta frågorna (ojdå, så kom vi till 
> pudelns kärna till slut).
>
> Vänliga hälsningar
>
> Nicholas Mackenzie (som skrev detta mejl på sin fikarast och genom 
> detta vill säga att åsikterna i detta mejl är mina egna och inte, 
> nödvändigtvis, mitt biblioteks)
>
> -----Original Message-----
> From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Jan Szczepanski
> Sent: den 19 december 2006 10:05
> To: [log in to unmask]
> Subject: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak
>
> Hej,
>
> Det talas väldigt mycket om den s.k Bakerrapporten, en rapport
> överlämnad till den amerikanske presidenten med råd om hur kriget
> i Irak ska kunna "vinnas".
>
> Inget exemplar av rapporten finns  noterat i Libris. Om den anskaffas
> så är det troligen  R eller Sipr som gör det bland svenska bibliotek.
>
> Men rapporten finns fritt tillänglig på nätet som så mycket annat.
>
> Jag har just katalogiserat den fria e-versionen och genom detta gjort
> rapporten inte bara tillgänglig på något specialbibliotek utan tillgänglig
> för alla, överallt, när som helst och i hur många exemplar som helst.
>
> The Iraq Study Group Report (2206)
> http://permanent.access.gpo.gov/lps76748/iraq_study_group_report.pdf
>
> Jan
>
> Libris utan innehåll har ingen framtid jmfr Google. Google utan innehåll
> skulle inte existera på  den kommersiella marknaden utan möjligen inom
> den skattefinansierade bibliotekssektorn.
>
> -- 
> <html>
> <font size=3>Jan Szczepanski<br>
> Förste bibliotekarie<br>
> Goteborgs universitetsbibliotek<br>
> Box 222<br>
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN<br>
> Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797<br>
> E-mail: [log in to unmask]<br><br>
> </font></html>
>

-- 
<html>
<font size=3>Jan Szczepanski<br>
Förste bibliotekarie<br>
Goteborgs universitetsbibliotek<br>
Box 222<br>
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN<br>
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797<br>
E-mail: [log in to unmask]<br><br>
</font></html>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager