LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ingen träff! Försök igen!
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 6 Dec 2006 09:18:00 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (210 lines)


I motsatts till Jakob är jag ingen baddare på komplicerade sökningar för 
att få
fram den exakta sanningen. Jag browsade runt lite nyfiket bara. Helt 
uppenbart
hade jag fel vilket jag är tacksam för att ha fått veta.

Jag tycker fortfarande att det är synd att så få "svenska" vetenskapliga 
tidskrifter
finns fritt tillgängliga.

Jag tycker fortfarande att Berlindeklarationen borde innebära något konkret.

Fanns det inget som hette SVEP-projektet som sen bytte namn och försvann
men som hade ambitioner på området?

Jag tycker fortfarande att det är upprörande att Fast Capitalism som började
utkomma 2005 bara finns vid ett av dom stora universitetsbiblioteken, 
nämligen
Linköping enligt en ovetenskaplig sökning på olika bibliotek som jag 
gjorde nu
på morgonen

Stockholms UB  svarar Ingen träff! Försök igen! Det gjorde jag nu inte. 
Uppsala
och Örebro utgår från att jag stavat. Vilket jag inte hade.  Uppsala 
angav fyra andra
fel som jag troligen gjort eftersom jag inte kunde hitta titeln. Uppsala 
kan tydligen inte
tänka sig någon egen skuld. Göteborg föreslår att att jag ska utelämna 
några ord i
titeln eller förkorta för att få fler träffar. Nu fanns det inteså 
mycket som kunde
utelämnas. Växjö släpper inte in kreti och pleti i sinakataloger, där krävs
användarnamn och passord. Lika ogästvänliga är man i Lund. Naturligtvis 
finns
det inte ett spår av tidskriften i Libris.

Nu är det inte dom fyrkantiga och parodiska svaren som var poängen utan
att peka på den låga ambitionsnivån vid större svenska 
universitetsbibliotek.

Cornell Universiy Library presenterar tidskriften mycket elegant i sin 
katalog
http://erms.library.cornell.edu:2083/record=b1091717

Fast capitalism är en av dom tio viktigaste tidskrifterna inom humaniora och
samhällsvetenskap som utkommit  under 2000-talet.

Så här presenterades tidskriften redan i december 2003:

2 Dec 2003 10:08:35 -0600

Call for submissions to a new refereed electronic journal, Fast Capitalism,
which addresses the impact of information and communication technologies on
self, society and culture in the 21st century. Bridging the social sciences
and humanities, the journal welcomes disciplinary and interdisciplinary 
work.Jan
Jakob Harnesk wrote:

> Om vi med "svensk" menar utgiven i Sverige, kommer här ytterligare åtta:
>
> Human IT: tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt 
> perspektiv 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.hb.se/bhs/ith/info.htm> 
> (utg av Högskolan i Borås)
> Svensk Biblioteksforsknin 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.hb.se/bhs/svbf/>g 
> (utg av Högskolan i Borås)
> International Journal of Public Information Systems 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.ijpis.net> 
> (utg av Mitthögskolan)
> STM-Online 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.musik.uu.se/ssm/stmonline/index.html> 
> (utges av Svenska Samfundet för Musikforskning)
> Nordic Journal of Building Physics: acta physica aedificiorum 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.byv.kth.se/avd/byte/bphys/> 
> (utg av KTH)
> Nordic Road and Transport Research 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.vti.se/nordic/> 
> (utg av VTI)
> Nordicom Review 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.nordicom.gu.se/?portal=publ&main=NordicomReviewArchiveNumbers.php&me=2> 
> (utg. av Nordicom)
> Journal of Nonlinear Mathematical Physics 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.sm.luth.se/%7Enorbert/home_journal/> 
> (utg av Luleå tekn universitet)
>
> Om vi med svensk menar "publicerar artiklar skrivna på svenska", så 
> innehåller förljande 10 tidskrifter svenska artiklar (ingen är 
> helsvensk, utan samtliga innehåller artiklar även på andra språk):
>
> AIGIS 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://aigis.igl.ku.dk>
> Anpere : Anthropological Perspectives on Religion 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.anpere.net>
> Elore 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://cc.joensuu.fi/%7Eloristi/> 
>
> Human IT: tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt 
> perspektiv 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.hb.se/bhs/ith/info.htm> 
> [] <http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=14021501&genre=journal>
> Mirator 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.cc.jyu.fi/%7Emirator/> 
>
> QOG working paper series 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.qog.pol.gu.se/>
> Res Cogitans : Journal of Philosophy 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.rescogitans.sdu.dk/> 
>
> STM-Online 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.musik.uu.se/ssm/stmonline/index.html> 
>
> Sv ensk Biblioteksforskning 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.hb.se/bhs/svbf/>
> TijdSchrift voor Skandinavistiek 
> <http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://dpc.uba.uva.nl/tvs>
>
> Ovanstående fann jag efter att ha använt sökbegrepp som nordic, 
> swedish, scandinavian, lund, uppsala, gothenburg, göteborg, växjö, 
> vaxjo, m.fl. svenska universitet och högskolor, med eller utan 
> prickar. Det finns säkert fler titlar, som inte täcktes av dessa sökord.
>
> Och, för att nu lämna ett tips på hur man kan förbättra den redan 
> utmärkta DOAJ-tjänsten,  ett utökat sökgränssnitt (inkl. trunkering) 
> vore bra att ha! Eftersom en stor del av DOAJ-tidskrifter kommer från 
> länder utanför de i forskningssammanhang så dominerande 
> anglo-amerikanska länderna, vore det intressant att kunna söka utifrån 
> utgivningsland, språk och andra insamlade metadatakategorier
>
> Mange hilsner,
> Jakob
>
>
>
>
> At 21:49 2006-12-05, you wrote:
>
>> Problemet är vad som räknas som "svenskt". Själva databasen över 
>> tidskrifter är ju svensk, eftersom den produceras i Lund. Inte illa det.
>>
>> Immigrant-institutets vetenskapliga tidskrift "Journal of 
>> Intercultural Communication" ( http://www.immi.se/intercultural/), 
>> som jag sedan 1999 lägger ut i cyberrymden att sväva fritt för alla, 
>> finns också antecknad i DOAJ, förutom flera andra svenska 
>> tidskrifter, såsom Peter Berkesand påpekat,  även om de inte är på 
>> svenska. Det gäller bara att sätta etiketten "svenskt" här och var. 
>> Befolkningsmässigt skulle det räcka med 2,5 svenska tidskrifter i 
>> databasen. Därutöver handlar det om överrepresentation för Sveriges del.
>>
>> Så alldeles tomt är det inte, även om det ser så ut.
>>
>> Miguel Benito
>>  
>>
>>
>> -------------------
>> Miguel Benito
>> Högskolan i Borås
>> 501 90 Borås, Suecia
>> [log in to unmask]
>> http://www.taranco.eu/
>> http://www.immi.se/
>>
>> __________ NOD32 1902 (20061205) Information __________
>>
>> This message was checked by NOD32 antivirus system.
>> http://www.eset.com <http://www.eset.com/> 
>
> ________________________________________
> Jakob Harnesk, biblioteks- och informationskonsult
>
> Harnesk Information
> Nordmannav. 32
> SE-224 75 LUND
>
> E-post: [log in to unmask]
> Tel: 0735 - 30 21 61
>

-- 
<html>
<font size=3>Jan Szczepanski<br>
Förste bibliotekarie<br>
Goteborgs universitetsbibliotek<br>
Box 222<br>
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN<br>
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797<br>
E-mail: [log in to unmask]<br><br>
</font></html>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager