LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Förlagen mjölkar universi teten

From:

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 20 Dec 2006 09:54:08 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Vart tredje år ska KB till regeringen lämna in en rapport med en analys av
utvecklingen vid de vetenskapliga biblioteken i Sverige.

Den senaste som lämnades in var i december förra året och omfattade åren
2002-2004.
http://www.kb.se/bibsam/statistik/3arsrapp/trearsrapp2002_2004_medbilagor_ochtabeller.pdf

Ingenting sägs om den utarmning och likriktning av bibliotekens
samlingar som pågår
och ingenting om den stora omfördelning av resurser från hum/sam till
STM som ägt
rum. 2002 gick 59% av medieanslagen till tryckta medier, 2004 var
siffran nere i 45%.
(sid. 21). Nyförvärvet på högskolebiblioteken av tryckt material har
minskat för varje
år 2002-2004. (sid 21)

Rapporten konstaterar helt korrekt att: "Övergången från tryckta till
elektroniska tid-
skrifter har medfört stora förändringar för forskningsbiblioteken". Men
sen diskuteras
inte dom negativa konsekvenserna utan enbart dom positiva: antalet
e-tidskrifter på
UH-biblioteken har ökat med 32% under dessa år "tillgången till
information har ökat
väsentligt". Enligt BIBSAM som sammanställer statistiken ser man inga
negativa
konsekvenser av detta.

BIBSAM har hävdat i andra sammanhang att det förvärv som skedde före
e-paketen
varit felaktig med hänvisning till en undersökning gjord i den
amerikanska delstaten
Ohio. En dansk kollega hävdade redan år 2000 att förvärvspolitiken är
stendöd och
att den med förtroende kunde överlämnas till dom kommersiella aktörerna.

Dom största amerikanska forskningsbiblioteken har dock sagt upp jättepaketen
för att inte förlora kontrollen över förvärvsprocessen och
medieanslaget. Även
i Europa har åtskilliga konsortier insett dom negativa konsekvenserna
och åter-
gått till en mer balanserad och kontrollerad förvärvsprocess. Statistik
visade på
mycket ojämn användning av innehållet i paketen och allt större andel av
anslagen
gick till paketen på bekostnad av allt annat. Delar av forskarsamhället
fick betala
ett allt för högt pris.

Att dansa med ulvar även om musiken (antal miljoner nedladdningar)
spelas på högsta nivå kan inte dölja verkligheten.

En positiv konsekvens är att forskarna själva via "open access" försöker
återta kontrollen över den vetenskapliga publiceringsverksamheten från
vinstmaximerande globala tidskriftsindustrier.

Jan

Karin Almbladh wrote:

>Jan Szczepanski hänvisar till Norge och norska forskare. jag kan försäkra att också svenska forskare tycker samma sak. Och för humaniora betyder det att UB tvingas avsluta tidskrifter från icke-anglosaxiska länder, av kostnadsskäl. Visst, också inom humaniora finns många viktiga anglo-saxiska tidskrifter i paketen - men humanister är också intresserade av tidskrifter från Tyskland, Frankrike, Spanien ... liksom från utom-europeiska länder. Som avslutas.
>
>Karin Almbladh/KB
>
>----- Original Message -----
>From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
>Date: Friday, December 15, 2006 2:18 pm
>Subject: [BIBLIST] Förlagen mjölkar universiteten
>
>Universitetet i Oslo ger ut ett forsknigsmagasin som heter Apollon Ii senaste numret finns en mycket bra artikel om elektroniska tidskrifter. Den är mycket kritisk.
>
>
>http://www.apollon.uio.no/vis/art/2006_4/Artikler/open-access
>
>
> "Samfunnet finansierer forskning, men resultatene blir gitt bort
>til store kommersielle forlag, som tjener fett på å selge dem tilbake til forskersamfunnet. Universitetet i Oslo UiO) bruker nå 36 millionerkroner per år på å kjøpe elektronisk tilgang til internasjonale tidsskrifter Stadig flere forskere boikotter nå de store forlagene, og publiserer i tidsskrifter som er gratis tilgjengelige."
>
>
>Förre chefen för UB Oslo, Jan Erik Røed säger in artikeln att:
> – Selv om alle universitetene i Norge står sammen når vi forhandler med de store forlagene i et forsøk på å presse prisene, blir det likevelfryktelig dyrt. Forlagene samler alle vitenskapelige tidsskrifter i en pakke og forlanger at man kjøper tilgang til alt eller ingen ting. Den siste avtalen
>vi har inngått med Elsevier koster UiO syv millioner kroner per år, pluss en årlig prisøkning på en halv million, sier Røed.
>
>
>Det betyr at forlagsgiganten Elsevier, med mer enn 2000 vitenskapelige tidsskrifter i sin portefølje, i gjennomsnitt tar vel 35 000 kroner per tidsskrift for at universitetsansatte skal få elektronisk tilgang."
>
>
>Betänker man att alla användningsstudier visar att hälften eller mer används väldigt lite eller inte alls av dom titlar som ingår i Elseviers paket på dom större forskningsbilbioteken så blir kostnaden per titel närmare
>70.000norska kronor Bara 4-500 av tidskrifterna i Elsevierpaketet användstillräckligt mycket för att det priset ska anses motiverat.
>
>
>Jan
>
>
>

--
<html>
<font size=3>Jan Szczepanski<br>
Förste bibliotekarie<br>
Goteborgs universitetsbibliotek<br>
Box 222<br>
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN<br>
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797<br>
E-mail: [log in to unmask]<br><br>
</font></html>


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager