LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: KB och Forum
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 1 Nov 2006 08:52:52 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (68 lines)


Hej,

I torsdags i förra veckan träffade den IT-politiska Strategigruppen
 infrastrukturminister Åsa Torstensson och statssekreterare Leif
 Zetterberg avseende Strategigruppens slutrekommendationer
 inför framtiden.

Rapport: http://www.regeringen.se/sb/d/6320/a/71335
Pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/7273/a/71337

Den verklighetsbild man presenterar är anpassad för den förra
regereingen "gröna folkhem". Jag tror att den nya regeringen
betonar annat:

"Sverige och världen står inför stora utmaningar där klimatförändringar,
konkurrens om naturresurser, förändrad demografi och växande
ekonomier ska hanteras. Det kräver innovation och nytänkande
för att vända dessa utmaningar till möjligheter. Tekniken kommer
vara ett verktyg som gör de ökade behoven ekonomiskt och
miljömässigt gynnsamma. IT är en nyckelfaktor."

Ord som kunskapsekonomier, globalisering, forskning förekommer
inte utan visionen är ett miljöanpassat och ombonat informations-
samhälle.:

"För att nå ett miljöanpassat informationssamhälle måste transporter
effektiviseras, resor och rörlighet bytas mot tillgänglighet, byggande
och boende bli mer energieffektivt och IT-produkternas egen
miljöpåverkan minskas. IT är en katalysator och ett verktyg för det."

Jag tror Forum för bibliotekschefer i samarbete med SUHF har
en viktig uppgift att föra fram forskningens betydelse i den globala
kunskapsekonomin.

En förnyftig rekommendation som strategigruppen presenterar för
den nationella politiken skulle med fördel kunna omformuleras som
en uppgift för KB inom informationsförsöjningsområdet och att fler
departement aktivt stöder KB: samordnande roll för att skapa ett
 informationssamhälle för alla.

"För att säkerställa ett bra genomförande av IT-politiken inom alla
områden krävs fortsatt samordning. Ledamöterna rekommenderar
därför regeringen att skapa en intern strategisk samordning i
Regeringskansliet för en politik för ett informationssamhälle ur ett
helhetsperspektiv. Den interna samordningsfunktionen bör också
bidra till samordning mellan stat, kommun, landsting och näringsliv
med fokus på verksamhetsutveckling och med stöd av offentliga
e-tjänster. Att stimulera framtagandet av nationella funktionella
kravspecifikationer tillgängliga digitalt är en del i detta.
För att göra rätt saker i rätt tid krävs en god kännedom och analys
av vad som händer i omvärlden. Ledamöterna i gruppen vill därför
rekommendera regeringen att tillsätta en strategisk gruppering
(med fördel inom ramen för den samordningsfunktion som
rekommenderas) för trendspaning och omvärldsanalys på IT-området."

Jan


-- 
<html>
<font size=3>Jan Szczepanski<br>
Förste bibliotekarie<br>
Goteborgs universitetsbibliotek<br>
Box 222<br>
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN<br>
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797<br>
E-mail: [log in to unmask]<br><br>
</font></html>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager