LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen
From: Maud Henriksson Jonson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 Nov 2006 10:16:28 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (407 lines)


Det stämmer! Även i Umeå betonar de redan från dag ett att vi inte blir 
bibliotekarier utan får en

magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Jag gick ut i våras.

Vänligen

Maud

-- 
Maud Henrik-Jonsson

Projekt-anställd; ACCESS
Jämtlands läns bibliotek 
Tel 063-14 39 47, mob 070-380 63 40
[log in to unmask] 
Hemsida: www.z.lanbib.se Victoria Lovsten skrev:
> Jag tror att synen på huruvida man blir bibliotekarie eller inte är lite olika beroende på var och när man gått utbildningen. I Borås där jag gick ut 2002 betonades det att vi inte blev bibliotekarier utan fick en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Medan jag har uppfattningen att man i Lund snarare betonat att man blir just bibliotekarie.
>
> Med vänlig hälsning
>
> Victoria Lovsten
> Bibliotekarie
> Kultur och Fritid
> Bergagymnasiets bibliotek
> Verkstadsvägen 1
> 241 38 Eslöv
> tfn 0413-622 41
> [log in to unmask]
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Rudberg,Johannes
> Skickat: den 24 november 2006 16:50
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Re: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen
>
> BHS i Borås utfärdade bibliotekarieexamen fram t.o.m. 1992/93.
>
> Därefter har man kunnat läsa ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, antingen vid BHS eller vid något av de fyra andra lärosäten som har ämnet - Lund, Umeå, Uppsala, Växjö.
>
> Johannes Rudberg
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Merja Höijer <[log in to unmask]>
> Date: Friday, November 24, 2006 4:50 pm
> Subject: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen
>
>  
>> ...och jag som t o m har svart på vitt från Högskolan i Borås på 
>> båda inhemska språken (sv + eng)att jag har tagit 
>> bibliotekarieexamen vid nämnda läroanstalt för 25 år sedan!
>> Där studerade jag i två hela år! I Finland går man på 
>> handelsinstitut i två år för att ta biblioteksassistentexamen! 
>> Till bibliotekarie studerar man på universitet 5-7 år.
>> Min yrkeskompetens har jag skaffat i arbetslivet.
>> Om det nu intresserar ärade kollegor.
>>
>> Hälsar
>> Merja Höijer
>> Utexaminerad bibliotekarie m m (enligt finska 
>> utbildningsministeriet berättigad att söka bibliotekarietjänster i 
>> Finland, dock ej chefsbibliotekarietjänster i kommuner med över 
>> 25.000 invånare)
>>
>>
>>
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>> [mailto:[log in to unmask]]För Susanne Harris
>> Skickat: den 24 november 2006 16:38
>> Till: [log in to unmask]
>> Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS
>> T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten sök er. ..
>>
>>
>> ....och jag som har gått och trott de senaste 27 åren att jag haft en
>> bibliotekarieexamen, där ser man.
>>
>> Hälsningar
>> Susanne Harris
>> Stadsbiblioteket, Kultur & Fritid
>> Box 801, 801 30 GÄVLE
>> Tel: 026-17 94 67
>> [log in to unmask]
>> www.gavle.se/bibliotek
>>
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>> [mailto:[log in to unmask]]För Svensson Peter
>> Skickat: den 24 november 2006 16:14
>> Till: [log in to unmask]
>> Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI
>> BLIST] Kamm arrätten söker. ..
>>
>>
>> Nej en examen från BHS är inte en bibliotekariexamen.
>> /Peter
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: Inger Larsson [mailto:[log in to unmask]]
>> Skickat: den 24 november 2006 16:06
>> Till: [log in to unmask]
>> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kamm
>> arrätten söker...
>>
>>
>> Så en examen från BHS skulle då inte vara en bibliotekarieexamen?
>>
>> Inger Larsson
>>
>>
>> Svensson Peter skrev:
>>   
>>> I sverige finns det faktiskt ingen utbildning överhuvudtaget som
>>> utbildar bibliotekarier. Många tycker det är synd. I sverige kan man
>>> läsa biblioteks- och informationsvetenskap och om man vill kan man
>>> välja att ha detta som huvudämne i t.ex. en magisterexamen. Men kan
>>> inte plugga till bibliotekarie. Bibliotekarie är en 
>>>    
>> tjänstebeteckning> och inte en examensbeteckning. En 
>> bibliotekarietjänst kan du söka och
>>   
>>> få utan att ha en examen i biblioteks- och 
>>>    
>> informationsvetenskap. Så
>>   
>>> är fallet för många av de som idag uppbär tjänst som bibliotekarier
>>> d.v.s. de har inte läst Biblioteks- och informationsvetenskap 
>>>    
>> utan de
>>   
>>> kan ha läst något annat, relevant eller irrelevant. Sedan kan 
>>>    
>> det ju
>>   
>>> självfallet vara så att många av de som har exempelvis en fil.kand.
>>> (inom vilket ämne det än vara må) och som uppbär en
>>> bibliotekarietjänst har gått kurser (t.ex. i KB:s regi) i 
>>>    
>> katalogisering.>
>>   
>>> Jag tycker att Karl Tännérus tar upp synnerligen intressanta och
>>> viktiga spörsmål. Ska man bemöta det han skriver så vädjar jag till
>>> ett sakligt bemötande av de sakförhållanden han sätter fingret på.
>>> T.ex. stämmer det han säger gällande katalogisering och
>>> litteratursökning v.s. "bibliotekarieexamen"? Om det inte 
>>>    
>> stämmer bör
>>   
>>> man visa hur och varför det inte stämmer. Är man intresserad av
>>> sakfrågorna och deras eventuella giltighet/ogiltighet måste man 
>>>    
>> i sina
>>   
>>> inlägg bemöta just desamma och visa på vilka sätt de är
>>> giltiga/ogiltiga. Att bemöta ett påstående med en fråga leder inte
>>> till att man visar på det ursprungliga påståendets eventuella
>>> giltighet/ogiltighet.
>>>
>>> Vänligen
>>> Peter Svensson
>>> Biblioteksassistent
>>>
>>>
>>>
>>>   -----Ursprungligt meddelande-----
>>>   *Från:* tereza barbosa [mailto:[log in to unmask]]
>>>   *Skickat:* den 24 november 2006 01:23
>>>   *Till:* [log in to unmask]
>>>   *Ämne:* Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten
>>>   söker...
>>>
>>>   Vilka bibliotekarieutbildningar "utbildar 
>>>    
>> biblioteksassistenter"?>   Det är en ganska omfattande och 
>> generell kritik. Vilka högskolor
>>   
>>>   och universitet har du dina erfarenheter ifrån? Är det så 
>>>    
>> låg nivå
>>   
>>>   på utbildningarna att när en person är färdigutbildad
>>>   bibliotekarie ska han/hon nöja sig med att få samma lön (som om
>>>   han/hon inte hade utbildat sig) och assistentuppgifter? Ska vi
>>>   inte ställa några krav?
>>>
>>>   Är skillnaden mellan en biblioteksassistent och en bibliotekarie
>>>   bara lönemässig för er som tycker att bibliotekarier som
>>>   yrkesgrupp inte ska kunna kräva en viss arbetssituation?
>>>
>>>   Tereza
>>>
>>>
>>>   */Karl Tännérus <[log in to unmask]>/* wrote:
>>>
>>>     Jag måste hålla med Lars A om att skråtänkandet inom
>>>     biblioteksvärlden tenderar att bli väl inskränkt, väl 
>>>    
>> medveten>     om att denna min åsikt är liktydig med att svära 
>> i kyrkan
>>   
>>>     (eller kanske snarare att tala för högt på biblioteket?).
>>>     Sonja B har rätt i att ett sjukhus knappast ens skulle 
>>>    
>> fundera>     på att anställa kirurger utan kompetens. Men är 
>> det verkligen
>>   
>>>     en rättvis jämförelse? Kräver katalogisering och
>>>     litteratursökning verkligen bibliotekarieexamen? Nej, anser
>>>     jag. Att katalogisera och eftersöka litteratur kräver 
>>>    
>> kunskap>     och erfarenhet, men inte nödvändigtvis akademisk 
>> sådan. Och om
>>   
>>>     man kan få samma kompetens till ett lägre pris, varför då
>>>     betala mer än man behöver? Varför anställa en kirurg 
>>>    
>> till en
>>   
>>>     sjuskötersketjänst när man kan anställa en sjuksköterska?
>>>     Visserligen måste det vara så att utbildning ska löna 
>>>    
>> sig, men
>>   
>>>     samtidigt måste utbildningen ge en kompetens som inte 
>>>    
>> kan fås
>>   
>>>     på annat sätt - åtminstone inte utan viss ansträngning. Så
>>>     länge bibliotekarieutbildningarna nöjer sig med att utbilda
>>>     biblioteksassistenter (även om det talas fint om
>>>     informationsspecialister och kunskapsorganisationsexperter)
>>>     och så länge vi bibliotekarier framhåller
>>>     biblioteksassistentuppgifter som bibliotekariers 
>>>    
>> huvudsakliga>     kompetensområden, kommer vi bibliotekarier 
>> att ha svårt att
>>   
>>>     förklara för presumtiva arbetsgivare varför de ska anställa
>>>     just oss.
>>>
>>>     /Kalle Tännérus, katalogisatör och talboksredigerare vid
>>>     Talboks- och punktskriftsbiblioteket
>>>
>>>
>>>     [log in to unmask] wrote:
>>>
>>>     >Käre Herr Aronsson
>>>     >
>>>     >Problemet när det gäller fallet kammarrätten har väl 
>>>    
>> vad jag
>>   
>>>     förstår inget med fri företagsamhet att skaffa. Här handlar
>>>     det om att en offentligt finansierad myndighet vill 
>>>    
>> nyttja en
>>   
>>>     kompetens man inte tänker betala för. Jag tror knappast
>>>     kammarrätten hade gjort något liknande vid en 
>>>    
>> juristtillsättning.>     >
>>   
>>>     >Den som i första hand ska protestera är SACO representanten
>>>     vid Kammarrätten som myndighet är man tvingad att 
>>>    
>> samverka med
>>   
>>>     ATO vid anställning.
>>>     >
>>>     >Med vänlig hälsning
>>>     >
>>>     >Bengt Kleijn
>>>     >
>>>     >FMV Bibliotek
>>>     >
>>>     >-----Ursprungligt meddelande-----
>>>     >Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user
>>>     services [mailto:[log in to unmask]] För Lars Aronsson
>>>     >Skickat: den 23 november 2006 16:18
>>>     >Till: [log in to unmask]
>>>     >Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...
>>>     >
>>>     >Svensson Peter skrev:
>>>     >
>>>     >
>>>     >
>>>     >>Får man göra på det sättet som kammarrätten gör i 
>>>    
>> detta fall?
>>   
>>>     >>
>>>     >>Finns det någon yrkesorganisation för bibliotekarier 
>>>    
>> som kan
>>   
>>>     >>intervenera på något sätt i en dylik situation?
>>>     >>
>>>     >>
>>>     >
>>>     >När det här om dagen annonserade att "Google Book 
>>>    
>> Search" skulle
>>   
>>>     >göra insteg i de skandinaviska länderna, så förargade 
>>>    
>> sig en
>>   
>>>     >galning på norska listan Biblioteknorge och ville att
>>>     >Nasjonalbiblioteket borde ha ensamrätt på att 
>>>    
>> digitalisera norsk
>>   
>>>     >litteratur. Det var åtminstone så man måste tolka hans 
>>>    
>> första>     >inlägg i frågan.
>>   
>>>     >
>>>     >När stormen hade lagt sig och vederbörande kommit till 
>>>    
>> sans,>     insåg
>>   
>>>     >alla att så kan det givetvis inte vara. Både skråväsendets
>>>     >avskaffande och tryckfriheten kräver att hantering av 
>>>    
>> böcker i
>>   
>>>     >alla led måste vara fria yrken och näringar, där vem som
>>>     helst får
>>>     >söka vilka arbeten som helst och till och med grunda egna
>>>     företag.
>>>     >
>>>     >Sedan kan man krasst konstatera att om 
>>>    
>> Nasjonalbiblioteket i
>>   
>>>     Norge
>>>     >(och KB i Sverige) skulle ha ensamrätt på 
>>>    
>> digitalisering, så
>>   
>>>     >skulle inte mycket bli gjort.
>>>     >
>>>     >Som fri företagare önskar jag alla svenska och norska
>>>     >bibliotekarier lycka till med karriären, 
>>>    
>> löneutvecklingen och
>>   
>>>     >titlarna. Men gamla unkna förhoppningar om skråväsen och
>>>     >yrkesförbud hoppas jag vi kan gömma längst nere i 
>>>    
>> magasinen.>     >
>>   
>>>     >
>>>     >
>>>     >
>>>
>>>
>>>   -------------------------------------------------------------
>>>    
>> ---------
>> --
>>
>>   
>>>   Cheap Talk? Check out
>>>
>>>    
>> <http://us.rd.yahoo.com/mail_us/taglines/postman8/*http://us.rd.yahoo.com/ev
>> t=39663/*" target="l">http://voice.yahoo.com>
>>   
>>>   Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
>>>
>>>    
>> ###########################################
>>
>> This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft 
>> Exchange.For more information, connect to http://www.f-secure.com/
>> ###########################################
>>
>> This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft 
>> Exchange.For more information, connect to http://www.f-secure.com/
>>
>>   
>
> ------------------------------------------------------------------------------------
> Email the way you want it - scanned for viruses and spam by emailsystems
>
> If you believe this email is spam, please forward to [log in to unmask]
> ###########################################
>
> This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
> For more information, connect to http://www.f-secure.com/
> ###########################################
>
> This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
> For more information, connect to http://www.f-secure.com/
>
>  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager