LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten söker...
From: Karl Tännérus <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 24 Nov 2006 17:35:22 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (97 lines)


Hej igen Tove K, Tereza B & alla ni andra!

Jag bemödade mig om att vara så tydlig som bara möjligt i gårdagens diskussionsinlägg men det gick tydligen ganska bra att missförstå ändå, av vissa reaktioner att döma.

Tove K: Jag förstår inte riktigt vad du menar. Skulle det vara jag som är räven? Och är rönnbären bibliotekarieutbildningen? I så fall kan jag meddela att jag smakat på rönnbären – jag har en examen i B&I –, och alltså inte dömer ut dem oprövade.

Jag förstår inte heller hur du ur mitt inlägg tycker dig kunna utläsa att jag spottar på folk som har utbildning? Tvärtom! Utbildning är mycket bra & bra till mycket. Universitetsutbildade bibliotekarier brukar ju t.ex. sägas ha en väl uppövad förmåga till kritiskt & analytiskt tänkande och hög omställningsbarhet. Dessutom besitter en bibliotekarie med B&I-examen i regel djupa teoretiska ämneskunskaper inom såväl B&I som andra ämnesområden. Vad jag menade – och fortfarande menar – är att det är dessa egenskaper som borde lyftas fram som konkurrensfördelar, snarare än kunskaper i katalogisering och litteratursökning. För säkerhets skull passar jag på att återigen understryka att jag inte fördenskull anser katalogisering och litteratursökning vara enkla sysslor. Men jag vidhåller ändå att de inte med tvingande nödvändighet kräver akademisk examen.

Tereza B: De åsikter jag framför om B&I-utbildningarna i Sverige grundar sig dels i mina egna studieerfarenheter vid Uppsala universitets B&I-utbildning, och dels i möten med kolleger med B&I-examina från andra universitet och högskolor i Sverige. Mycket var bra när jag läste och mycket har säkert blivit ännu bättre under de två år som förflutit sedan dess; IKT (Informationskommunikationsteknologi), EDH (elektronisk dokumenthantering) och liknande (och/eller motsvarande) kursmoment är t.ex. ovärderliga för de som har att utveckla framtidens informationssystem, där mycken traditionell katalogkunskap (KRS- och MARC-tillämpning(/ar) etc.) förmodligen – eller i vart fall förhoppningsvis – kommer att integreras i själva systemen, i stället för, som nu, i katalogisatörerna. Det, liksom mycket annat, visar på en vilja och förmåga att utbilda biblioteks- och informationsvetare till att möta framtida behov & krav. Trots detta har jag ännu inte mött annat än enstaka utexaminerade B&I-are som tror sig om att ha nog med kunskaper för att kunna tillse att den information som matas in i informationssystem inte bara håller en hög kvalitativ nivå (enligt KRS-konstens alla regler), utan att den även lagras och visas på ett sådant sätt att dess inneboende informationspotential kan utnyttjas fullt ut. Databasstrukturering och GUI-design anses inte vara självklara delar i den ”bibliotekariska” kunskapsdomänen, och det är där jag menar att det brister hos B&I-utbildningarna så som de ser ut idag; förhållandet påminner om matematikundervisningen i grundskolan, där man visserligen var bra på att lära ut andragradsekvationer men aldrig riktigt lyckades förklara vad de var bra för. Bra saker lärs ut vid landets B&I-utbildningar, men kunskapernas rent praktiska nytta tydliggörs inte tillräckligt.

Peter S: Tack för dina synpunkter, och för att du bragte mig ur villfarelsen att det utbildas bibliotekarier vid B&I-utbildningarna.

3vlig helg allihop!

/Kalle Tännérus, som härmed har sagt sitt sista ord i ”Kammarrätts-skandalen” och med skrivkrampande fingrar lämnar tangentbordet fritt till andra hugade BIBLIST-debattörer

> 
> From: tereza barbosa <[log in to unmask]>
> Date: 2006/11/24 fr AM 01:23:29 CET
> To: [log in to unmask]
> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten söker...
> 
> Vilka bibliotekarieutbildningar "utbildar biblioteksassistenter"? Det är en ganska omfattande och generell kritik. Vilka högskolor och universitet har du dina erfarenheter ifrån? Är det så låg nivå på utbildningarna att när en person är färdigutbildad bibliotekarie ska han/hon nöja sig med att få samma lön (som om han/hon inte hade utbildat sig) och assistentuppgifter? Ska vi inte ställa några krav? 
>  
>  Är skillnaden mellan en biblioteksassistent och en bibliotekarie bara lönemässig för er som tycker att bibliotekarier som yrkesgrupp inte ska kunna kräva en viss arbetssituation?
>  
>  Tereza 
> 
> 
> Karl Tännérus <[log in to unmask]> wrote: Jag måste hålla med Lars A om att skråtänkandet inom biblioteksvärlden tenderar att bli väl inskränkt, väl medveten om att denna min åsikt är liktydig med att svära i kyrkan (eller kanske snarare att tala för högt på biblioteket?). Sonja B har rätt i att ett sjukhus knappast ens skulle fundera på att anställa kirurger utan kompetens. Men är det verkligen en rättvis jämförelse? Kräver katalogisering och litteratursökning verkligen bibliotekarieexamen? Nej, anser jag. Att katalogisera och eftersöka litteratur kräver kunskap och erfarenhet, men inte nödvändigtvis akademisk sådan. Och om man kan få samma kompetens till ett lägre pris, varför då betala mer än man behöver? Varför anställa en kirurg till en sjuskötersketjänst när man kan anställa en sjuksköterska? Visserligen måste det vara så att utbildning ska löna sig, men samtidigt måste utbildningen ge en kompetens som inte kan fås på annat sätt - åtminstone inte utan viss
> ansträngning. Så länge bibliotekarieutbildningarna nöjer sig med att utbilda biblioteksassistenter (även om det talas fint om informationsspecialister och kunskapsorganisationsexperter) och så länge vi bibliotekarier framhåller biblioteksassistentuppgifter som bibliotekariers huvudsakliga kompetensområden, kommer vi bibliotekarier att ha svårt att förklara för presumtiva arbetsgivare varför de ska anställa just oss.
> 
> /Kalle Tännérus, katalogisatör och talboksredigerare vid Talboks- och punktskriftsbiblioteket
> 
> 
> [log in to unmask] wrote:
> 
> >Käre Herr Aronsson
> >
> >Problemet när det gäller fallet kammarrätten har väl vad jag förstår inget med fri företagsamhet att skaffa. Här handlar det om att en offentligt finansierad myndighet vill nyttja en kompetens man inte tänker betala för. Jag tror knappast kammarrätten hade gjort något liknande vid en juristtillsättning.
> >
> >Den som i första hand ska protestera är SACO representanten vid Kammarrätten som myndighet är man tvingad att samverka med ATO vid anställning.
> >
> >Med vänlig hälsning
> >
> >Bengt Kleijn
> >
> >FMV Bibliotek
> >
> >-----Ursprungligt meddelande-----
> >Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Lars Aronsson
> >Skickat: den 23 november 2006 16:18
> >Till: [log in to unmask]
> >Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...
> >
> >Svensson Peter skrev:
> >
> > 
> >
> >>Får man göra på det sättet som kammarrätten gör i detta fall?
> >>
> >>Finns det någon yrkesorganisation för bibliotekarier som kan 
> >>intervenera på något sätt i en dylik situation?
> >> 
> >>
> >
> >När det här om dagen annonserade att "Google Book Search" skulle 
> >göra insteg i de skandinaviska länderna, så förargade sig en 
> >galning på norska listan Biblioteknorge och ville att 
> >Nasjonalbiblioteket borde ha ensamrätt på att digitalisera norsk 
> >litteratur. Det var åtminstone så man måste tolka hans första 
> >inlägg i frågan.
> >
> >När stormen hade lagt sig och vederbörande kommit till sans, insåg 
> >alla att så kan det givetvis inte vara. Både skråväsendets 
> >avskaffande och tryckfriheten kräver att hantering av böcker i 
> >alla led måste vara fria yrken och näringar, där vem som helst får 
> >söka vilka arbeten som helst och till och med grunda egna företag.
> >
> >Sedan kan man krasst konstatera att om Nasjonalbiblioteket i Norge 
> >(och KB i Sverige) skulle ha ensamrätt på digitalisering, så 
> >skulle inte mycket bli gjort.
> >
> >Som fri företagare önskar jag alla svenska och norska 
> >bibliotekarier lycka till med karriären, löneutvecklingen och 
> >titlarna. Men gamla unkna förhoppningar om skråväsen och 
> >yrkesförbud hoppas jag vi kan gömma längst nere i magasinen.
> >
> >
> > 
> >
> 
> 
> 
> ---------------------------------
> Cheap Talk? Check out Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager