LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten söker. ..

From:

Inger Larsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 24 Nov 2006 16:18:28 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Nu får du nog förklara dig lite.
/inger

Svensson Peter skrev:
> Nej en examen från BHS är inte en bibliotekariexamen.
> /Peter
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Inger Larsson [mailto:[log in to unmask]]
> Skickat: den 24 november 2006 16:06
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten söker...
>
>
> Så en examen från BHS skulle då inte vara en bibliotekarieexamen?
>
> Inger Larsson
>
>
> Svensson Peter skrev:
>
>> I sverige finns det faktiskt ingen utbildning överhuvudtaget som
>> utbildar bibliotekarier. Många tycker det är synd. I sverige kan man
>> läsa biblioteks- och informationsvetenskap och om man vill kan man
>> välja att ha detta som huvudämne i t.ex. en magisterexamen. Men kan
>> inte plugga till bibliotekarie. Bibliotekarie är en tjänstebeteckning
>> och inte en examensbeteckning. En bibliotekarietjänst kan du söka och
>> få utan att ha en examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Så
>> är fallet för många av de som idag uppbär tjänst som bibliotekarier
>> d.v.s. de har inte läst Biblioteks- och informationsvetenskap utan de
>> kan ha läst något annat, relevant eller irrelevant. Sedan kan det ju
>> självfallet vara så att många av de som har exempelvis en fil.kand.
>> (inom vilket ämne det än vara må) och som uppbär en
>> bibliotekarietjänst har gått kurser (t.ex. i KB:s regi) i katalogisering.
>>
>> Jag tycker att Karl Tännérus tar upp synnerligen intressanta och
>> viktiga spörsmål. Ska man bemöta det han skriver så vädjar jag till
>> ett sakligt bemötande av de sakförhållanden han sätter fingret på.
>> T.ex. stämmer det han säger gällande katalogisering och
>> litteratursökning v.s. "bibliotekarieexamen"? Om det inte stämmer bör
>> man visa hur och varför det inte stämmer. Är man intresserad av
>> sakfrågorna och deras eventuella giltighet/ogiltighet måste man i sina
>> inlägg bemöta just desamma och visa på vilka sätt de är
>> giltiga/ogiltiga. Att bemöta ett påstående med en fråga leder inte
>> till att man visar på det ursprungliga påståendets eventuella
>> giltighet/ogiltighet.
>>
>> Vänligen
>> Peter Svensson
>> Biblioteksassistent
>>
>>
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> *Från:* tereza barbosa [mailto:[log in to unmask]]
>> *Skickat:* den 24 november 2006 01:23
>> *Till:* [log in to unmask]
>> *Ämne:* Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten
>> söker...
>>
>> Vilka bibliotekarieutbildningar "utbildar biblioteksassistenter"?
>> Det är en ganska omfattande och generell kritik. Vilka högskolor
>> och universitet har du dina erfarenheter ifrån? Är det så låg nivå
>> på utbildningarna att när en person är färdigutbildad
>> bibliotekarie ska han/hon nöja sig med att få samma lön (som om
>> han/hon inte hade utbildat sig) och assistentuppgifter? Ska vi
>> inte ställa några krav?
>>
>> Är skillnaden mellan en biblioteksassistent och en bibliotekarie
>> bara lönemässig för er som tycker att bibliotekarier som
>> yrkesgrupp inte ska kunna kräva en viss arbetssituation?
>>
>> Tereza
>>
>>
>> */Karl Tännérus <[log in to unmask]>/* wrote:
>>
>> Jag måste hålla med Lars A om att skråtänkandet inom
>> biblioteksvärlden tenderar att bli väl inskränkt, väl medveten
>> om att denna min åsikt är liktydig med att svära i kyrkan
>> (eller kanske snarare att tala för högt på biblioteket?).
>> Sonja B har rätt i att ett sjukhus knappast ens skulle fundera
>> på att anställa kirurger utan kompetens. Men är det verkligen
>> en rättvis jämförelse? Kräver katalogisering och
>> litteratursökning verkligen bibliotekarieexamen? Nej, anser
>> jag. Att katalogisera och eftersöka litteratur kräver kunskap
>> och erfarenhet, men inte nödvändigtvis akademisk sådan. Och om
>> man kan få samma kompetens till ett lägre pris, varför då
>> betala mer än man behöver? Varför anställa en kirurg till en
>> sjuskötersketjänst när man kan anställa en sjuksköterska?
>> Visserligen måste det vara så att utbildning ska löna sig, men
>> samtidigt måste utbildningen ge en kompetens som inte kan fås
>> på annat sätt - åtminstone inte utan viss ansträngning. Så
>> länge bibliotekarieutbildningarna nöjer sig med att utbilda
>> biblioteksassistenter (även om det talas fint om
>> informationsspecialister och kunskapsorganisationsexperter)
>> och så länge vi bibliotekarier framhåller
>> biblioteksassistentuppgifter som bibliotekariers huvudsakliga
>> kompetensområden, kommer vi bibliotekarier att ha svårt att
>> förklara för presumtiva arbetsgivare varför de ska anställa
>> just oss.
>>
>> /Kalle Tännérus, katalogisatör och talboksredigerare vid
>> Talboks- och punktskriftsbiblioteket
>>
>>
>> [log in to unmask] wrote:
>>
>> >Käre Herr Aronsson
>> >
>> >Problemet när det gäller fallet kammarrätten har väl vad jag
>> förstår inget med fri företagsamhet att skaffa. Här handlar
>> det om att en offentligt finansierad myndighet vill nyttja en
>> kompetens man inte tänker betala för. Jag tror knappast
>> kammarrätten hade gjort något liknande vid en juristtillsättning.
>> >
>> >Den som i första hand ska protestera är SACO representanten
>> vid Kammarrätten som myndighet är man tvingad att samverka med
>> ATO vid anställning.
>> >
>> >Med vänlig hälsning
>> >
>> >Bengt Kleijn
>> >
>> >FMV Bibliotek
>> >
>> >-----Ursprungligt meddelande-----
>> >Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user
>> services [mailto:[log in to unmask]] För Lars Aronsson
>> >Skickat: den 23 november 2006 16:18
>> >Till: [log in to unmask]
>> >Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...
>> >
>> >Svensson Peter skrev:
>> >
>> >
>> >
>> >>Får man göra på det sättet som kammarrätten gör i detta fall?
>> >>
>> >>Finns det någon yrkesorganisation för bibliotekarier som kan
>> >>intervenera på något sätt i en dylik situation?
>> >>
>> >>
>> >
>> >När det här om dagen annonserade att "Google Book Search" skulle
>> >göra insteg i de skandinaviska länderna, så förargade sig en
>> >galning på norska listan Biblioteknorge och ville att
>> >Nasjonalbiblioteket borde ha ensamrätt på att digitalisera norsk
>> >litteratur. Det var åtminstone så man måste tolka hans första
>> >inlägg i frågan.
>> >
>> >När stormen hade lagt sig och vederbörande kommit till sans,
>> insåg
>> >alla att så kan det givetvis inte vara. Både skråväsendets
>> >avskaffande och tryckfriheten kräver att hantering av böcker i
>> >alla led måste vara fria yrken och näringar, där vem som
>> helst får
>> >söka vilka arbeten som helst och till och med grunda egna
>> företag.
>> >
>> >Sedan kan man krasst konstatera att om Nasjonalbiblioteket i
>> Norge
>> >(och KB i Sverige) skulle ha ensamrätt på digitalisering, så
>> >skulle inte mycket bli gjort.
>> >
>> >Som fri företagare önskar jag alla svenska och norska
>> >bibliotekarier lycka till med karriären, löneutvecklingen och
>> >titlarna. Men gamla unkna förhoppningar om skråväsen och
>> >yrkesförbud hoppas jag vi kan gömma längst nere i magasinen.
>> >
>> >
>> >
>> >
>>
>>
>> ------------------------------------------------------------------------
>> Cheap Talk? Check out
>> <http://us.rd.yahoo.com/mail_us/taglines/postman8/*http://us.rd.yahoo.com/evt=39663/*http://voice.yahoo.com>
>> Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
>>
>>


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager