LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: [Fwd: Digitalisera där Du står!]
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 1 Nov 2006 13:11:05 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (135 lines)


Hej,

En god idé för att uppmuntra fakulteterna att digitalisera
skulle  kunna vara att inrätta ett årligt pris. Cornell University
Libraries har gjort det:

http://dcaps.library.cornell.edu/facultygrants/

"Cornell University Library invites proposals from Cornell
faculty that will increase the amount and scope of scholarly
information available online in the areas of the *humanities
and social sciences*. The goal of the grants program is to
support collaborative and creative use of resources through
the creation of digital content of enduring value to the Cornell
community and scholarship at large.

Institutionen för musikvetenskap skulle vara en stark kandidat
för priset 2006.

Jan
-------- Original Message --------
Subject: 	Digitalisera där Du står!
Date: 	Fri, 27 Oct 2006 18:00:11 +0200
From: 	Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
To: 	BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
<[log in to unmask]>Hej,

En europeisk musikskatt från 1600-talet som sedan
1732 förvarats vid Uppsala UB i en kista på
Gustavianum,  den s.k "Dübensamlingen" som omfattar
ca 3000 verk i handskrift och tryck av över 300
kompositörer. 30.000 handskrivna blad och ett 50-tal
tryckta verk har digitaliserats.

Experten på materialet, prof. Erik Kjellberg ansökte
och fick två miljoner från Riksbanken 2003. Idén
gick dock tillbaka till 1988.

Ett antal studenter vid institutionen för musikvetenskap
engagerades för att skanna in det unika materialet som
inte fanns någonstans i Europa.

Erik Kjellberg tyckte att bland det viktigaste med projektet
var att väcka dagens studenters intresse för äldre musik
och att materialet genererat kurser och uppsatser och en
avhandling.

Databasen firades med en konsert i Helga Trefaldighets-
kyrkan i Uppsala och en internationell konferens.

Biblioteket har dock inte uppmärksammat under
rubriken Nyheter att databasen var igång den 1
september, vilket är ledsamt.

För nu kan man sitta var som helst i världen och arbeta
med materialet.

Databasen har 80 olika parametrar och kommer att
utvecklas vidare

Dübensamlingen finns beskriven i RASK på engelska
http://rask.ub.uu.se/link.cfm?LinkID=10555&eng

och mindre formellt men mer intressant i Wikipedia på
svenska
http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCbensamlingen

I bibliotekets beskrivning finns en rad om att det numera
finns en datoriserad katalog
http://www.ub.uu.se/arv/special/musik.cfm

Vad kan vi lära oss av detta storartade projekt?
Skulle vi kunna engagera dom lokala användarna för
digitalisering?
Kan vi tänka oss att släppa in studenter i vpra vältempererade
arkiv?
Skulle det vara en skrämmande tanke med att våra
handskriftsexperter skulle bli handledare för studenter
som digitaliserar källmaterial för uppsatser, doktorander
för avhandlingar, forskare för att hjälpa och underlätta
för världsvid forskning?

Jag anser det här ett utmärkt pedagogiskt exempel på hur
biblioteken aktivt skulle kunna arbeta med sina forskare, lärare
och studenter till glädje för bibliotek, undervisning och
intresserade över hela världen.

Den som är intresserad av resultatet kan gå in på
musikvetenskapliga institutionen i Uppsalas hemsida:

http://www.musik.uu.se/

och låt oss börja digitalisera av egen kraft eller tillsammans
med alla goda krafter

Jan
-- 
<html>
<font size=3>Jan Szczepanski<br>
Förste bibliotekarie<br>
Goteborgs universitetsbibliotek<br>
Box 222<br>
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN<br>
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797<br>
E-mail: [log in to unmask]<br><br>
</font></html>-- 
<html>
<font size=3>Jan Szczepanski<br>
Förste bibliotekarie<br>
Goteborgs universitetsbibliotek<br>
Box 222<br>
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN<br>
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797<br>
E-mail: [log in to unmask]<br><br>
</font></html>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager