LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen
From: Jenny Lindh <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 Nov 2006 11:14:20 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (392 lines)


Jo, nog sades det en hel del saker om andra sorters jobb på utbildningen: 
informatör och "omvärldsanalytiker" var två ord jag minns från det 
skönskrivna prospektet. Om det nu är så särskilt många som fått arbete inom 
dessa områden betvivlar jag starkt - vad gäller informatörsjobb ligger de 
som har media- och kommunikationsutbildning betydligt betydligt bättre till 
i fråga om anställning, och "omvärldsanalys" vad det nu exakt innebär tror 
jag mig som utbildad magister i biblioteks- och informationsvetenskap 
knappast vara yrkeskompetent till, annat än i någon slags filosofisk mening.

Om man tror och hoppas att arbetet som bibliotekarie (examen eller ej) är en 
form av kompetens som är helt och fullständigt avhängig en utbildning inom 
området tror jag man är fel ute. Bibliotekarie är i dagsläget ingen 
helgjuten profession i stil med till exempel läkare, som är ett s.k. 
genomprofessionaliserat yrke med en speciell, unik kompetens som avgränsar 
dem från övriga yrkesgrupper. Bibliotekarie skulle jag fortfarande (obs 
detta kan naturligtvis förändras!) kalla en semiprofession vars kunskapsbas 
inte är lika avgränsad gentemot andra yrken.

Därmed inte sagt att arbetet inte är viktigt, krävande och därtill i snabb 
utveckling - några kriterier som har stor betydelse - åtminstone för mig - 
när jag varje dag konstaterar hur nöjd jag är med mitt yrkesval.


Jenny Lindh,

bibliotekarie Stockholm Stadsbibliotek


>From: Svensson Peter <[log in to unmask]>
>Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
><[log in to unmask]>
>To: [log in to unmask]
>Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen
>Date: Mon, 27 Nov 2006 10:39:20 +0100
>
>Det är intressant att det sägs att man ska kunna jobba med många olika 
>saker. Frågorna blir då:
>
>Vilka saker är det vi ska kunna jobba med?
>Och ger utbildningarna denna kompetens?
>
>Vänliga hälsningar
>Peter Svensson
>
>-----Ursprungligt meddelande-----
>Från: Anna Brynolf [mailto:[log in to unmask]]
>Skickat: den 27 november 2006 10:34
>Till: [log in to unmask]
>Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen
>
>
>Nu är det några år sen jag gick på Bivil i Lund, men jag uppfattade 
>betoningen på det sättet. Vi utbildades inte till bibliotekarier utan vi 
>läste biblioteks- och informationsvetenskap, och vi skulle kunna jobba med 
>många olika saker när vi var klara. Mvh
>
>Anna Brynolf
>---
>Digitala informationstjänster, Bibliotek & IT, Malmö högskola, 205 06 Malmö 
>Digital Information Services, Library and IT Service, Malmö University, 205 
>06 Malmö, Sweden
>Tel: +46-40 665 72 34
>
> >>> [log in to unmask] 2006-11-27 09:31:03 >>>
>Jag tror att synen på huruvida man blir bibliotekarie eller inte är lite 
>olika beroende på var och när man gått utbildningen. I Borås där jag gick 
>ut 2002 betonades det att vi inte blev bibliotekarier utan fick en 
>magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Medan jag har 
>uppfattningen att man i Lund snarare betonat att man blir just 
>bibliotekarie.
>
>Med vänlig hälsning
>
>Victoria Lovsten
>Bibliotekarie
>Kultur och Fritid
>Bergagymnasiets bibliotek
>Verkstadsvägen 1
>241 38 Eslöv
>tfn 0413-622 41
>[log in to unmask]
>
>
>-----Ursprungligt meddelande-----
>Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
>[mailto:[log in to unmask]] För Rudberg,Johannes
>Skickat: den 24 november 2006 16:50
>Till: [log in to unmask]
>Ämne: Re: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen
>
>BHS i Borås utfärdade bibliotekarieexamen fram t.o.m. 1992/93.
>
>Därefter har man kunnat läsa ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, 
>antingen vid BHS eller vid något av de fyra andra lärosäten som har ämnet - 
>Lund, Umeå, Uppsala, Växjö.
>
>Johannes Rudberg
>
>
>
>----- Original Message -----
>From: Merja Höijer <[log in to unmask]>
>Date: Friday, November 24, 2006 4:50 pm
>Subject: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen
>
> > ...och jag som t o m har svart på vitt från Högskolan i Borås på
> > båda inhemska språken (sv + eng)att jag har tagit
> > bibliotekarieexamen vid nämnda läroanstalt för 25 år sedan!
> > Där studerade jag i två hela år! I Finland går man på
> > handelsinstitut i två år för att ta biblioteksassistentexamen!
> > Till bibliotekarie studerar man på universitet 5-7 år.
> > Min yrkeskompetens har jag skaffat i arbetslivet.
> > Om det nu intresserar ärade kollegor.
> >
> > Hälsar
> > Merja Höijer
> > Utexaminerad bibliotekarie m m (enligt finska
> > utbildningsministeriet berättigad att söka bibliotekarietjänster i
> > Finland, dock ej chefsbibliotekarietjänster i kommuner med över
> > 25.000 invånare)
> >
> >
> >
> >
> > -----Ursprungligt meddelande-----
> > Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> > [mailto:[log in to unmask]]För Susanne Harris
> > Skickat: den 24 november 2006 16:38
> > Till: [log in to unmask]
> > Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS
> > T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten sök er. ..
> >
> >
> > ....och jag som har gått och trott de senaste 27 åren att jag haft en
> > bibliotekarieexamen, där ser man.
> >
> > Hälsningar
> > Susanne Harris
> > Stadsbiblioteket, Kultur & Fritid
> > Box 801, 801 30 GÄVLE
> > Tel: 026-17 94 67
> > [log in to unmask]
> > www.gavle.se/bibliotek
> >
> >
> > -----Ursprungligt meddelande-----
> > Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> > [mailto:[log in to unmask]]För Svensson Peter
> > Skickat: den 24 november 2006 16:14
> > Till: [log in to unmask]
> > Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI
> > BLIST] Kamm arrätten söker. ..
> >
> >
> > Nej en examen från BHS är inte en bibliotekariexamen.
> > /Peter
> >
> > -----Ursprungligt meddelande-----
> > Från: Inger Larsson [mailto:[log in to unmask]]
> > Skickat: den 24 november 2006 16:06
> > Till: [log in to unmask]
> > Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kamm
> > arrätten söker...
> >
> >
> > Så en examen från BHS skulle då inte vara en bibliotekarieexamen?
> >
> > Inger Larsson
> >
> >
> > Svensson Peter skrev:
> > > I sverige finns det faktiskt ingen utbildning överhuvudtaget som
> > > utbildar bibliotekarier. Många tycker det är synd. I sverige kan man
> > > läsa biblioteks- och informationsvetenskap och om man vill kan man
> > > välja att ha detta som huvudämne i t.ex. en magisterexamen. Men kan
> > > inte plugga till bibliotekarie. Bibliotekarie är en
> > tjänstebeteckning> och inte en examensbeteckning. En
> > bibliotekarietjänst kan du söka och
> > > få utan att ha en examen i biblioteks- och
> > informationsvetenskap. Så
> > > är fallet för många av de som idag uppbär tjänst som bibliotekarier
> > > d.v.s. de har inte läst Biblioteks- och informationsvetenskap
> > utan de
> > > kan ha läst något annat, relevant eller irrelevant. Sedan kan
> > det ju
> > > självfallet vara så att många av de som har exempelvis en fil.kand.
> > > (inom vilket ämne det än vara må) och som uppbär en
> > > bibliotekarietjänst har gått kurser (t.ex. i KB:s regi) i
> > katalogisering.>
> > > Jag tycker att Karl Tännérus tar upp synnerligen intressanta och
> > > viktiga spörsmål. Ska man bemöta det han skriver så vädjar jag till
> > > ett sakligt bemötande av de sakförhållanden han sätter fingret på.
> > > T.ex. stämmer det han säger gällande katalogisering och
> > > litteratursökning v.s. "bibliotekarieexamen"? Om det inte
> > stämmer bör
> > > man visa hur och varför det inte stämmer. Är man intresserad av
> > > sakfrågorna och deras eventuella giltighet/ogiltighet måste man
> > i sina
> > > inlägg bemöta just desamma och visa på vilka sätt de är
> > > giltiga/ogiltiga. Att bemöta ett påstående med en fråga leder inte
> > > till att man visar på det ursprungliga påståendets eventuella
> > > giltighet/ogiltighet.
> > >
> > > Vänligen
> > > Peter Svensson
> > > Biblioteksassistent
> > >
> > >
> > >
> > >   -----Ursprungligt meddelande-----
> > >   *Från:* tereza barbosa [mailto:[log in to unmask]]
> > >   *Skickat:* den 24 november 2006 01:23
> > >   *Till:* [log in to unmask]
> > >   *Ämne:* Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten
> > >   söker...
> > >
> > >   Vilka bibliotekarieutbildningar "utbildar
> > biblioteksassistenter"?>   Det är en ganska omfattande och
> > generell kritik. Vilka högskolor
> > >   och universitet har du dina erfarenheter ifrån? Är det så
> > låg nivå
> > >   på utbildningarna att när en person är färdigutbildad
> > >   bibliotekarie ska han/hon nöja sig med att få samma lön (som om
> > >   han/hon inte hade utbildat sig) och assistentuppgifter? Ska vi
> > >   inte ställa några krav?
> > >
> > >   Är skillnaden mellan en biblioteksassistent och en bibliotekarie
> > >   bara lönemässig för er som tycker att bibliotekarier som
> > >   yrkesgrupp inte ska kunna kräva en viss arbetssituation?
> > >
> > >   Tereza
> > >
> > >
> > >   */Karl Tännérus <[log in to unmask]>/* wrote:
> > >
> > >     Jag måste hålla med Lars A om att skråtänkandet inom
> > >     biblioteksvärlden tenderar att bli väl inskränkt, väl
> > medveten>     om att denna min åsikt är liktydig med att svära
> > i kyrkan
> > >     (eller kanske snarare att tala för högt på biblioteket?).
> > >     Sonja B har rätt i att ett sjukhus knappast ens skulle
> > fundera>     på att anställa kirurger utan kompetens. Men är
> > det verkligen
> > >     en rättvis jämförelse? Kräver katalogisering och
> > >     litteratursökning verkligen bibliotekarieexamen? Nej, anser
> > >     jag. Att katalogisera och eftersöka litteratur kräver
> > kunskap>     och erfarenhet, men inte nödvändigtvis akademisk
> > sådan. Och om
> > >     man kan få samma kompetens till ett lägre pris, varför då
> > >     betala mer än man behöver? Varför anställa en kirurg
> > till en
> > >     sjuskötersketjänst när man kan anställa en sjuksköterska?
> > >     Visserligen måste det vara så att utbildning ska löna
> > sig, men
> > >     samtidigt måste utbildningen ge en kompetens som inte
> > kan fås
> > >     på annat sätt - åtminstone inte utan viss ansträngning. Så
> > >     länge bibliotekarieutbildningarna nöjer sig med att utbilda
> > >     biblioteksassistenter (även om det talas fint om
> > >     informationsspecialister och kunskapsorganisationsexperter)
> > >     och så länge vi bibliotekarier framhåller
> > >     biblioteksassistentuppgifter som bibliotekariers
> > huvudsakliga>     kompetensområden, kommer vi bibliotekarier
> > att ha svårt att
> > >     förklara för presumtiva arbetsgivare varför de ska anställa
> > >     just oss.
> > >
> > >     /Kalle Tännérus, katalogisatör och talboksredigerare vid
> > >     Talboks- och punktskriftsbiblioteket
> > >
> > >
> > >     [log in to unmask] wrote:
> > >
> > >     >Käre Herr Aronsson
> > >     >
> > >     >Problemet när det gäller fallet kammarrätten har väl
> > vad jag
> > >     förstår inget med fri företagsamhet att skaffa. Här handlar
> > >     det om att en offentligt finansierad myndighet vill
> > nyttja en
> > >     kompetens man inte tänker betala för. Jag tror knappast
> > >     kammarrätten hade gjort något liknande vid en
> > juristtillsättning.>     >
> > >     >Den som i första hand ska protestera är SACO representanten
> > >     vid Kammarrätten som myndighet är man tvingad att
> > samverka med
> > >     ATO vid anställning.
> > >     >
> > >     >Med vänlig hälsning
> > >     >
> > >     >Bengt Kleijn
> > >     >
> > >     >FMV Bibliotek
> > >     >
> > >     >-----Ursprungligt meddelande-----
> > >     >Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user
> > >     services [mailto:[log in to unmask]] För Lars Aronsson
> > >     >Skickat: den 23 november 2006 16:18
> > >     >Till: [log in to unmask]
> > >     >Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...
> > >     >
> > >     >Svensson Peter skrev:
> > >     >
> > >     >
> > >     >
> > >     >>Får man göra på det sättet som kammarrätten gör i
> > detta fall?
> > >     >>
> > >     >>Finns det någon yrkesorganisation för bibliotekarier
> > som kan
> > >     >>intervenera på något sätt i en dylik situation?
> > >     >>
> > >     >>
> > >     >
> > >     >När det här om dagen annonserade att "Google Book
> > Search" skulle
> > >     >göra insteg i de skandinaviska länderna, så förargade
> > sig en
> > >     >galning på norska listan Biblioteknorge och ville att
> > >     >Nasjonalbiblioteket borde ha ensamrätt på att
> > digitalisera norsk
> > >     >litteratur. Det var åtminstone så man måste tolka hans
> > första>     >inlägg i frågan.
> > >     >
> > >     >När stormen hade lagt sig och vederbörande kommit till
> > sans,>     insåg
> > >     >alla att så kan det givetvis inte vara. Både skråväsendets
> > >     >avskaffande och tryckfriheten kräver att hantering av
> > böcker i
> > >     >alla led måste vara fria yrken och näringar, där vem som
> > >     helst får
> > >     >söka vilka arbeten som helst och till och med grunda egna
> > >     företag.
> > >     >
> > >     >Sedan kan man krasst konstatera att om
> > Nasjonalbiblioteket i
> > >     Norge
> > >     >(och KB i Sverige) skulle ha ensamrätt på
> > digitalisering, så
> > >     >skulle inte mycket bli gjort.
> > >     >
> > >     >Som fri företagare önskar jag alla svenska och norska
> > >     >bibliotekarier lycka till med karriären,
> > löneutvecklingen och
> > >     >titlarna. Men gamla unkna förhoppningar om skråväsen och
> > >     >yrkesförbud hoppas jag vi kan gömma längst nere i
> > magasinen.>     >
> > >     >
> > >     >
> > >     >
> > >
> > >
> > >   -------------------------------------------------------------
> > ---------
> > --
> >
> > >   Cheap Talk? Check out
> > >
> > <http://us.rd.yahoo.com/mail_us/taglines/postman8/*http://us.rd.yahoo.
> > com/ev
> > t=39663/*" target="l">http://voice.yahoo.com>
> > >   Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
> > >
> > ###########################################
> >
> > This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft
> > Exchange.For more information, connect to http://www.f-secure.com/
> > ###########################################
> >
> > This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft
> > Exchange.For more information, connect to http://www.f-secure.com/
> >
>
>------------------------------------------------------------------------------------
>Email the way you want it - scanned for viruses and spam by emailsystems
>
>If you believe this email is spam, please forward to 
>[log in to unmask]
>###########################################
>
>This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft 
>Exchange.
>For more information, connect to http://www.f-secure.com/
>###########################################
>
>This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft 
>Exchange.
>For more information, connect to http://www.f-secure.com/

_________________________________________________________________
Don't just search. Find. Check out the new MSN Search! 
http://search.msn.com/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager