LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotekarieexamen
From: Merja Höijer <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 24 Nov 2006 16:50:22 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (230 lines)


...och jag som t o m har svart på vitt från Högskolan i Borås på båda inhemska språken (sv + eng)att jag har tagit bibliotekarieexamen vid nämnda läroanstalt för 25 år sedan!
Där studerade jag i två hela år! I Finland går man på handelsinstitut i två år för att ta biblioteksassistentexamen! Till bibliotekarie studerar man på universitet 5-7 år.
Min yrkeskompetens har jag skaffat i arbetslivet.
Om det nu intresserar ärade kollegor.

Hälsar
Merja Höijer
Utexaminerad bibliotekarie m m (enligt finska utbildningsministeriet berättigad att söka bibliotekarietjänster i Finland, dock ej chefsbibliotekarietjänster i kommuner med över 25.000 invånare)
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]]För Susanne Harris
Skickat: den 24 november 2006 16:38
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS
T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten sök er. ..


....och jag som har gått och trott de senaste 27 åren att jag haft en
bibliotekarieexamen, där ser man.

Hälsningar
Susanne Harris
Stadsbiblioteket, Kultur & Fritid
Box 801, 801 30 GÄVLE
Tel: 026-17 94 67
[log in to unmask]
www.gavle.se/bibliotek


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]]För Svensson Peter
Skickat: den 24 november 2006 16:14
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI
BLIST] Kamm arrätten söker. ..


Nej en examen från BHS är inte en bibliotekariexamen.
/Peter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Inger Larsson [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 24 november 2006 16:06
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kamm
arrätten söker...


Så en examen från BHS skulle då inte vara en bibliotekarieexamen?

Inger Larsson


 Svensson Peter skrev:
> I sverige finns det faktiskt ingen utbildning överhuvudtaget som
> utbildar bibliotekarier. Många tycker det är synd. I sverige kan man
> läsa biblioteks- och informationsvetenskap och om man vill kan man
> välja att ha detta som huvudämne i t.ex. en magisterexamen. Men kan
> inte plugga till bibliotekarie. Bibliotekarie är en tjänstebeteckning
> och inte en examensbeteckning. En bibliotekarietjänst kan du söka och
> få utan att ha en examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Så
> är fallet för många av de som idag uppbär tjänst som bibliotekarier
> d.v.s. de har inte läst Biblioteks- och informationsvetenskap utan de
> kan ha läst något annat, relevant eller irrelevant. Sedan kan det ju
> självfallet vara så att många av de som har exempelvis en fil.kand.
> (inom vilket ämne det än vara må) och som uppbär en
> bibliotekarietjänst har gått kurser (t.ex. i KB:s regi) i katalogisering.
>
> Jag tycker att Karl Tännérus tar upp synnerligen intressanta och
> viktiga spörsmål. Ska man bemöta det han skriver så vädjar jag till
> ett sakligt bemötande av de sakförhållanden han sätter fingret på.
> T.ex. stämmer det han säger gällande katalogisering och
> litteratursökning v.s. "bibliotekarieexamen"? Om det inte stämmer bör
> man visa hur och varför det inte stämmer. Är man intresserad av
> sakfrågorna och deras eventuella giltighet/ogiltighet måste man i sina
> inlägg bemöta just desamma och visa på vilka sätt de är
> giltiga/ogiltiga. Att bemöta ett påstående med en fråga leder inte
> till att man visar på det ursprungliga påståendets eventuella
> giltighet/ogiltighet.
>
> Vänligen
> Peter Svensson
> Biblioteksassistent
>
>
>
>   -----Ursprungligt meddelande-----
>   *Från:* tereza barbosa [mailto:[log in to unmask]]
>   *Skickat:* den 24 november 2006 01:23
>   *Till:* [log in to unmask]
>   *Ämne:* Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten
>   söker...
>
>   Vilka bibliotekarieutbildningar "utbildar biblioteksassistenter"?
>   Det är en ganska omfattande och generell kritik. Vilka högskolor
>   och universitet har du dina erfarenheter ifrån? Är det så låg nivå
>   på utbildningarna att när en person är färdigutbildad
>   bibliotekarie ska han/hon nöja sig med att få samma lön (som om
>   han/hon inte hade utbildat sig) och assistentuppgifter? Ska vi
>   inte ställa några krav?
>
>   Är skillnaden mellan en biblioteksassistent och en bibliotekarie
>   bara lönemässig för er som tycker att bibliotekarier som
>   yrkesgrupp inte ska kunna kräva en viss arbetssituation?
>
>   Tereza
>
>
>   */Karl Tännérus <[log in to unmask]>/* wrote:
>
>     Jag måste hålla med Lars A om att skråtänkandet inom
>     biblioteksvärlden tenderar att bli väl inskränkt, väl medveten
>     om att denna min åsikt är liktydig med att svära i kyrkan
>     (eller kanske snarare att tala för högt på biblioteket?).
>     Sonja B har rätt i att ett sjukhus knappast ens skulle fundera
>     på att anställa kirurger utan kompetens. Men är det verkligen
>     en rättvis jämförelse? Kräver katalogisering och
>     litteratursökning verkligen bibliotekarieexamen? Nej, anser
>     jag. Att katalogisera och eftersöka litteratur kräver kunskap
>     och erfarenhet, men inte nödvändigtvis akademisk sådan. Och om
>     man kan få samma kompetens till ett lägre pris, varför då
>     betala mer än man behöver? Varför anställa en kirurg till en
>     sjuskötersketjänst när man kan anställa en sjuksköterska?
>     Visserligen måste det vara så att utbildning ska löna sig, men
>     samtidigt måste utbildningen ge en kompetens som inte kan fås
>     på annat sätt - åtminstone inte utan viss ansträngning. Så
>     länge bibliotekarieutbildningarna nöjer sig med att utbilda
>     biblioteksassistenter (även om det talas fint om
>     informationsspecialister och kunskapsorganisationsexperter)
>     och så länge vi bibliotekarier framhåller
>     biblioteksassistentuppgifter som bibliotekariers huvudsakliga
>     kompetensområden, kommer vi bibliotekarier att ha svårt att
>     förklara för presumtiva arbetsgivare varför de ska anställa
>     just oss.
>
>     /Kalle Tännérus, katalogisatör och talboksredigerare vid
>     Talboks- och punktskriftsbiblioteket
>
>
>     [log in to unmask] wrote:
>
>     >Käre Herr Aronsson
>     >
>     >Problemet när det gäller fallet kammarrätten har väl vad jag
>     förstår inget med fri företagsamhet att skaffa. Här handlar
>     det om att en offentligt finansierad myndighet vill nyttja en
>     kompetens man inte tänker betala för. Jag tror knappast
>     kammarrätten hade gjort något liknande vid en juristtillsättning.
>     >
>     >Den som i första hand ska protestera är SACO representanten
>     vid Kammarrätten som myndighet är man tvingad att samverka med
>     ATO vid anställning.
>     >
>     >Med vänlig hälsning
>     >
>     >Bengt Kleijn
>     >
>     >FMV Bibliotek
>     >
>     >-----Ursprungligt meddelande-----
>     >Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user
>     services [mailto:[log in to unmask]] För Lars Aronsson
>     >Skickat: den 23 november 2006 16:18
>     >Till: [log in to unmask]
>     >Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...
>     >
>     >Svensson Peter skrev:
>     >
>     >
>     >
>     >>Får man göra på det sättet som kammarrätten gör i detta fall?
>     >>
>     >>Finns det någon yrkesorganisation för bibliotekarier som kan
>     >>intervenera på något sätt i en dylik situation?
>     >>
>     >>
>     >
>     >När det här om dagen annonserade att "Google Book Search" skulle
>     >göra insteg i de skandinaviska länderna, så förargade sig en
>     >galning på norska listan Biblioteknorge och ville att
>     >Nasjonalbiblioteket borde ha ensamrätt på att digitalisera norsk
>     >litteratur. Det var åtminstone så man måste tolka hans första
>     >inlägg i frågan.
>     >
>     >När stormen hade lagt sig och vederbörande kommit till sans,
>     insåg
>     >alla att så kan det givetvis inte vara. Både skråväsendets
>     >avskaffande och tryckfriheten kräver att hantering av böcker i
>     >alla led måste vara fria yrken och näringar, där vem som
>     helst får
>     >söka vilka arbeten som helst och till och med grunda egna
>     företag.
>     >
>     >Sedan kan man krasst konstatera att om Nasjonalbiblioteket i
>     Norge
>     >(och KB i Sverige) skulle ha ensamrätt på digitalisering, så
>     >skulle inte mycket bli gjort.
>     >
>     >Som fri företagare önskar jag alla svenska och norska
>     >bibliotekarier lycka till med karriären, löneutvecklingen och
>     >titlarna. Men gamla unkna förhoppningar om skråväsen och
>     >yrkesförbud hoppas jag vi kan gömma längst nere i magasinen.
>     >
>     >
>     >
>     >
>
>
>   ----------------------------------------------------------------------
--

>   Cheap Talk? Check out
>
<http://us.rd.yahoo.com/mail_us/taglines/postman8/*http://us.rd.yahoo.com/ev
t=39663/*http://voice.yahoo.com>
>   Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
>
###########################################

This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
For more information, connect to http://www.f-secure.com/
###########################################

This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
For more information, connect to http://www.f-secure.com/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager