LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten sök er. ..

From:

Susanne Harris <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 24 Nov 2006 16:38:11 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


....och jag som har gått och trott de senaste 27 åren att jag haft en
bibliotekarieexamen, där ser man.

Hälsningar
Susanne Harris
Stadsbiblioteket, Kultur & Fritid
Box 801, 801 30 GÄVLE
Tel: 026-17 94 67
[log in to unmask]
www.gavle.se/bibliotek


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]]För Svensson Peter
Skickat: den 24 november 2006 16:14
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI
BLIST] Kamm arrätten söker. ..


Nej en examen från BHS är inte en bibliotekariexamen.
/Peter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Inger Larsson [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 24 november 2006 16:06
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kamm
arrätten söker...


Så en examen från BHS skulle då inte vara en bibliotekarieexamen?

Inger Larsson


 Svensson Peter skrev:
> I sverige finns det faktiskt ingen utbildning överhuvudtaget som
> utbildar bibliotekarier. Många tycker det är synd. I sverige kan man
> läsa biblioteks- och informationsvetenskap och om man vill kan man
> välja att ha detta som huvudämne i t.ex. en magisterexamen. Men kan
> inte plugga till bibliotekarie. Bibliotekarie är en tjänstebeteckning
> och inte en examensbeteckning. En bibliotekarietjänst kan du söka och
> få utan att ha en examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Så
> är fallet för många av de som idag uppbär tjänst som bibliotekarier
> d.v.s. de har inte läst Biblioteks- och informationsvetenskap utan de
> kan ha läst något annat, relevant eller irrelevant. Sedan kan det ju
> självfallet vara så att många av de som har exempelvis en fil.kand.
> (inom vilket ämne det än vara må) och som uppbär en
> bibliotekarietjänst har gått kurser (t.ex. i KB:s regi) i katalogisering.
>
> Jag tycker att Karl Tännérus tar upp synnerligen intressanta och
> viktiga spörsmål. Ska man bemöta det han skriver så vädjar jag till
> ett sakligt bemötande av de sakförhållanden han sätter fingret på.
> T.ex. stämmer det han säger gällande katalogisering och
> litteratursökning v.s. "bibliotekarieexamen"? Om det inte stämmer bör
> man visa hur och varför det inte stämmer. Är man intresserad av
> sakfrågorna och deras eventuella giltighet/ogiltighet måste man i sina
> inlägg bemöta just desamma och visa på vilka sätt de är
> giltiga/ogiltiga. Att bemöta ett påstående med en fråga leder inte
> till att man visar på det ursprungliga påståendets eventuella
> giltighet/ogiltighet.
>
> Vänligen
> Peter Svensson
> Biblioteksassistent
>
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> *Från:* tereza barbosa [mailto:[log in to unmask]]
> *Skickat:* den 24 november 2006 01:23
> *Till:* [log in to unmask]
> *Ämne:* Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten
> söker...
>
> Vilka bibliotekarieutbildningar "utbildar biblioteksassistenter"?
> Det är en ganska omfattande och generell kritik. Vilka högskolor
> och universitet har du dina erfarenheter ifrån? Är det så låg nivå
> på utbildningarna att när en person är färdigutbildad
> bibliotekarie ska han/hon nöja sig med att få samma lön (som om
> han/hon inte hade utbildat sig) och assistentuppgifter? Ska vi
> inte ställa några krav?
>
> Är skillnaden mellan en biblioteksassistent och en bibliotekarie
> bara lönemässig för er som tycker att bibliotekarier som
> yrkesgrupp inte ska kunna kräva en viss arbetssituation?
>
> Tereza
>
>
> */Karl Tännérus <[log in to unmask]>/* wrote:
>
> Jag måste hålla med Lars A om att skråtänkandet inom
> biblioteksvärlden tenderar att bli väl inskränkt, väl medveten
> om att denna min åsikt är liktydig med att svära i kyrkan
> (eller kanske snarare att tala för högt på biblioteket?).
> Sonja B har rätt i att ett sjukhus knappast ens skulle fundera
> på att anställa kirurger utan kompetens. Men är det verkligen
> en rättvis jämförelse? Kräver katalogisering och
> litteratursökning verkligen bibliotekarieexamen? Nej, anser
> jag. Att katalogisera och eftersöka litteratur kräver kunskap
> och erfarenhet, men inte nödvändigtvis akademisk sådan. Och om
> man kan få samma kompetens till ett lägre pris, varför då
> betala mer än man behöver? Varför anställa en kirurg till en
> sjuskötersketjänst när man kan anställa en sjuksköterska?
> Visserligen måste det vara så att utbildning ska löna sig, men
> samtidigt måste utbildningen ge en kompetens som inte kan fås
> på annat sätt - åtminstone inte utan viss ansträngning. Så
> länge bibliotekarieutbildningarna nöjer sig med att utbilda
> biblioteksassistenter (även om det talas fint om
> informationsspecialister och kunskapsorganisationsexperter)
> och så länge vi bibliotekarier framhåller
> biblioteksassistentuppgifter som bibliotekariers huvudsakliga
> kompetensområden, kommer vi bibliotekarier att ha svårt att
> förklara för presumtiva arbetsgivare varför de ska anställa
> just oss.
>
> /Kalle Tännérus, katalogisatör och talboksredigerare vid
> Talboks- och punktskriftsbiblioteket
>
>
> [log in to unmask] wrote:
>
> >Käre Herr Aronsson
> >
> >Problemet när det gäller fallet kammarrätten har väl vad jag
> förstår inget med fri företagsamhet att skaffa. Här handlar
> det om att en offentligt finansierad myndighet vill nyttja en
> kompetens man inte tänker betala för. Jag tror knappast
> kammarrätten hade gjort något liknande vid en juristtillsättning.
> >
> >Den som i första hand ska protestera är SACO representanten
> vid Kammarrätten som myndighet är man tvingad att samverka med
> ATO vid anställning.
> >
> >Med vänlig hälsning
> >
> >Bengt Kleijn
> >
> >FMV Bibliotek
> >
> >-----Ursprungligt meddelande-----
> >Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user
> services [mailto:[log in to unmask]] För Lars Aronsson
> >Skickat: den 23 november 2006 16:18
> >Till: [log in to unmask]
> >Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...
> >
> >Svensson Peter skrev:
> >
> >
> >
> >>Får man göra på det sättet som kammarrätten gör i detta fall?
> >>
> >>Finns det någon yrkesorganisation för bibliotekarier som kan
> >>intervenera på något sätt i en dylik situation?
> >>
> >>
> >
> >När det här om dagen annonserade att "Google Book Search" skulle
> >göra insteg i de skandinaviska länderna, så förargade sig en
> >galning på norska listan Biblioteknorge och ville att
> >Nasjonalbiblioteket borde ha ensamrätt på att digitalisera norsk
> >litteratur. Det var åtminstone så man måste tolka hans första
> >inlägg i frågan.
> >
> >När stormen hade lagt sig och vederbörande kommit till sans,
> insåg
> >alla att så kan det givetvis inte vara. Både skråväsendets
> >avskaffande och tryckfriheten kräver att hantering av böcker i
> >alla led måste vara fria yrken och näringar, där vem som
> helst får
> >söka vilka arbeten som helst och till och med grunda egna
> företag.
> >
> >Sedan kan man krasst konstatera att om Nasjonalbiblioteket i
> Norge
> >(och KB i Sverige) skulle ha ensamrätt på digitalisering, så
> >skulle inte mycket bli gjort.
> >
> >Som fri företagare önskar jag alla svenska och norska
> >bibliotekarier lycka till med karriären, löneutvecklingen och
> >titlarna. Men gamla unkna förhoppningar om skråväsen och
> >yrkesförbud hoppas jag vi kan gömma längst nere i magasinen.
> >
> >
> >
> >
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
--
> Cheap Talk? Check out
>
<http://us.rd.yahoo.com/mail_us/taglines/postman8/*http://us.rd.yahoo.com/ev
t=39663/*http://voice.yahoo.com>
> Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
>


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager