LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten sök er. ..
From: Britt Omstedt <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 24 Nov 2006 16:33:01 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (217 lines)


Ja Bibliotekshögskolann kanske egentligen inte utbildar folk för bibliotek.
Och biblioteks- och informatinsvetare kanske inte alls ska arbeta på
bibliotek.

Britt Omstedt

> Peter Svensson gör mig nervös.
>
> Jag får springa hem och kolla vad jag har för examen egentligen.
>
> Kent Wall
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> [mailto:[log in to unmask]] För Svensson Peter
> Skickat: den 24 november 2006 16:14
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI
> BLIST]
> Kamm arrätten söker. ..
>
> Nej en examen från BHS är inte en bibliotekariexamen.
> /Peter
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Inger Larsson [mailto:[log in to unmask]]
> Skickat: den 24 november 2006 16:06
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kamm
> arrätten söker...
>
>
> Så en examen från BHS skulle då inte vara en bibliotekarieexamen?
>
> Inger Larsson
>
>
> Svensson Peter skrev:
>> I sverige finns det faktiskt ingen utbildning överhuvudtaget som
>> utbildar bibliotekarier. Många tycker det är synd. I sverige kan man
>> läsa biblioteks- och informationsvetenskap och om man vill kan man
>> välja att ha detta som huvudämne i t.ex. en magisterexamen. Men kan
>> inte plugga till bibliotekarie. Bibliotekarie är en tjänstebeteckning
>> och inte en examensbeteckning. En bibliotekarietjänst kan du söka och
>> få utan att ha en examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Så
>> är fallet för många av de som idag uppbär tjänst som bibliotekarier
>> d.v.s. de har inte läst Biblioteks- och informationsvetenskap utan de
>> kan ha läst något annat, relevant eller irrelevant. Sedan kan det ju
>> självfallet vara så att många av de som har exempelvis en fil.kand.
>> (inom vilket ämne det än vara må) och som uppbär en
>> bibliotekarietjänst har gått kurser (t.ex. i KB:s regi) i
>> katalogisering.
>>
>> Jag tycker att Karl Tännérus tar upp synnerligen intressanta och
>> viktiga spörsmål. Ska man bemöta det han skriver så vädjar jag till
>> ett sakligt bemötande av de sakförhållanden han sätter fingret på.
>> T.ex. stämmer det han säger gällande katalogisering och
>> litteratursökning v.s. "bibliotekarieexamen"? Om det inte stämmer bör
>> man visa hur och varför det inte stämmer. Är man intresserad av
>> sakfrågorna och deras eventuella giltighet/ogiltighet måste man i sina
>> inlägg bemöta just desamma och visa på vilka sätt de är
>> giltiga/ogiltiga. Att bemöta ett påstående med en fråga leder inte
>> till att man visar på det ursprungliga påståendets eventuella
>> giltighet/ogiltighet.
>>
>> Vänligen
>> Peter Svensson
>> Biblioteksassistent
>>
>>
>>
>>   -----Ursprungligt meddelande-----
>>   *Från:* tereza barbosa [mailto:[log in to unmask]]
>>   *Skickat:* den 24 november 2006 01:23
>>   *Till:* [log in to unmask]
>>   *Ämne:* Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten
>>   söker...
>>
>>   Vilka bibliotekarieutbildningar "utbildar biblioteksassistenter"?
>>   Det är en ganska omfattande och generell kritik. Vilka högskolor
>>   och universitet har du dina erfarenheter ifrån? Är det så låg nivå
>>   på utbildningarna att när en person är färdigutbildad
>>   bibliotekarie ska han/hon nöja sig med att få samma lön (som om
>>   han/hon inte hade utbildat sig) och assistentuppgifter? Ska vi
>>   inte ställa några krav?
>>
>>   Är skillnaden mellan en biblioteksassistent och en bibliotekarie
>>   bara lönemässig för er som tycker att bibliotekarier som
>>   yrkesgrupp inte ska kunna kräva en viss arbetssituation?
>>
>>   Tereza
>>
>>
>>   */Karl Tännérus <[log in to unmask]>/* wrote:
>>
>>     Jag måste hålla med Lars A om att skråtänkandet inom
>>     biblioteksvärlden tenderar att bli väl inskränkt, väl medveten
>>     om att denna min åsikt är liktydig med att svära i kyrkan
>>     (eller kanske snarare att tala för högt på biblioteket?).
>>     Sonja B har rätt i att ett sjukhus knappast ens skulle fundera
>>     på att anställa kirurger utan kompetens. Men är det verkligen
>>     en rättvis jämförelse? Kräver katalogisering och
>>     litteratursökning verkligen bibliotekarieexamen? Nej, anser
>>     jag. Att katalogisera och eftersöka litteratur kräver kunskap
>>     och erfarenhet, men inte nödvändigtvis akademisk sådan. Och om
>>     man kan få samma kompetens till ett lägre pris, varför då
>>     betala mer än man behöver? Varför anställa en kirurg till en
>>     sjuskötersketjänst när man kan anställa en sjuksköterska?
>>     Visserligen måste det vara så att utbildning ska löna sig, men
>>     samtidigt måste utbildningen ge en kompetens som inte kan fås
>>     på annat sätt - åtminstone inte utan viss ansträngning. Så
>>     länge bibliotekarieutbildningarna nöjer sig med att utbilda
>>     biblioteksassistenter (även om det talas fint om
>>     informationsspecialister och kunskapsorganisationsexperter)
>>     och så länge vi bibliotekarier framhåller
>>     biblioteksassistentuppgifter som bibliotekariers huvudsakliga
>>     kompetensområden, kommer vi bibliotekarier att ha svårt att
>>     förklara för presumtiva arbetsgivare varför de ska anställa
>>     just oss.
>>
>>     /Kalle Tännérus, katalogisatör och talboksredigerare vid
>>     Talboks- och punktskriftsbiblioteket
>>
>>
>>     [log in to unmask] wrote:
>>
>>     >Käre Herr Aronsson
>>     >
>>     >Problemet när det gäller fallet kammarrätten har väl vad jag
>>     förstår inget med fri företagsamhet att skaffa. Här handlar
>>     det om att en offentligt finansierad myndighet vill nyttja en
>>     kompetens man inte tänker betala för. Jag tror knappast
>>     kammarrätten hade gjort något liknande vid en
>> juristtillsättning.
>>     >
>>     >Den som i första hand ska protestera är SACO representanten
>>     vid Kammarrätten som myndighet är man tvingad att samverka med
>>     ATO vid anställning.
>>     >
>>     >Med vänlig hälsning
>>     >
>>     >Bengt Kleijn
>>     >
>>     >FMV Bibliotek
>>     >
>>     >-----Ursprungligt meddelande-----
>>     >Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user
>>     services [mailto:[log in to unmask]] För Lars Aronsson
>>     >Skickat: den 23 november 2006 16:18
>>     >Till: [log in to unmask]
>>     >Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...
>>     >
>>     >Svensson Peter skrev:
>>     >
>>     >
>>     >
>>     >>Får man göra på det sättet som kammarrätten gör i detta fall?
>>     >>
>>     >>Finns det någon yrkesorganisation för bibliotekarier som kan
>>     >>intervenera på något sätt i en dylik situation?
>>     >>
>>     >>
>>     >
>>     >När det här om dagen annonserade att "Google Book Search"
>> skulle
>>     >göra insteg i de skandinaviska länderna, så förargade sig en
>>     >galning på norska listan Biblioteknorge och ville att
>>     >Nasjonalbiblioteket borde ha ensamrätt på att digitalisera
>> norsk
>>     >litteratur. Det var åtminstone så man måste tolka hans första
>>     >inlägg i frågan.
>>     >
>>     >När stormen hade lagt sig och vederbörande kommit till sans,
>>     insåg
>>     >alla att så kan det givetvis inte vara. Både skråväsendets
>>     >avskaffande och tryckfriheten kräver att hantering av böcker i
>>     >alla led måste vara fria yrken och näringar, där vem som
>>     helst får
>>     >söka vilka arbeten som helst och till och med grunda egna
>>     företag.
>>     >
>>     >Sedan kan man krasst konstatera att om Nasjonalbiblioteket i
>>     Norge
>>     >(och KB i Sverige) skulle ha ensamrätt på digitalisering, så
>>     >skulle inte mycket bli gjort.
>>     >
>>     >Som fri företagare önskar jag alla svenska och norska
>>     >bibliotekarier lycka till med karriären, löneutvecklingen och
>>     >titlarna. Men gamla unkna förhoppningar om skråväsen och
>>     >yrkesförbud hoppas jag vi kan gömma längst nere i magasinen.
>>     >
>>     >
>>     >
>>     >
>>
>>
>>
> ------------------------------------------------------------------------
>>   Cheap Talk? Check out
>>
> <http://us.rd.yahoo.com/mail_us/taglines/postman8/*http://us.rd.yahoo.com/ev
> t=39663/*http://voice.yahoo.com>
>>   Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
>>
>
>


-- 
Britt Omstedt
Göteborgs Universitetsbibliotek
Ekonomiska Biblioteket
Box 671
405 30 GÖTEBORG

e-mail: [log in to unmask]
tel: 031 - 773 27 18

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager