LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen
From: Svensson Peter <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 Nov 2006 10:39:20 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (336 lines)


Det är intressant att det sägs att man ska kunna jobba med många olika saker. Frågorna blir då:

Vilka saker är det vi ska kunna jobba med?
Och ger utbildningarna denna kompetens?

Vänliga hälsningar
Peter Svensson

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Brynolf [mailto:[log in to unmask]] 
Skickat: den 27 november 2006 10:34
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen


Nu är det några år sen jag gick på Bivil i Lund, men jag uppfattade betoningen på det sättet. Vi utbildades inte till bibliotekarier utan vi läste biblioteks- och informationsvetenskap, och vi skulle kunna jobba med många olika saker när vi var klara. Mvh

Anna Brynolf
---
Digitala informationstjänster, Bibliotek & IT, Malmö högskola, 205 06 Malmö Digital Information Services, Library and IT Service, Malmö University, 205 06 Malmö, Sweden
Tel: +46-40 665 72 34

>>> [log in to unmask] 2006-11-27 09:31:03 >>>
Jag tror att synen på huruvida man blir bibliotekarie eller inte är lite olika beroende på var och när man gått utbildningen. I Borås där jag gick ut 2002 betonades det att vi inte blev bibliotekarier utan fick en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Medan jag har uppfattningen att man i Lund snarare betonat att man blir just bibliotekarie.

Med vänlig hälsning

Victoria Lovsten
Bibliotekarie
Kultur och Fritid
Bergagymnasiets bibliotek
Verkstadsvägen 1
241 38 Eslöv
tfn 0413-622 41
[log in to unmask] 


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Rudberg,Johannes
Skickat: den 24 november 2006 16:50
Till: [log in to unmask] 
Ämne: Re: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

BHS i Borås utfärdade bibliotekarieexamen fram t.o.m. 1992/93.

Därefter har man kunnat läsa ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, antingen vid BHS eller vid något av de fyra andra lärosäten som har ämnet - Lund, Umeå, Uppsala, Växjö.

Johannes Rudberg----- Original Message -----
From: Merja Höijer <[log in to unmask]>
Date: Friday, November 24, 2006 4:50 pm
Subject: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

> ...och jag som t o m har svart på vitt från Högskolan i Borås på
> båda inhemska språken (sv + eng)att jag har tagit 
> bibliotekarieexamen vid nämnda läroanstalt för 25 år sedan!
> Där studerade jag i två hela år! I Finland går man på 
> handelsinstitut i två år för att ta biblioteksassistentexamen! 
> Till bibliotekarie studerar man på universitet 5-7 år.
> Min yrkeskompetens har jag skaffat i arbetslivet.
> Om det nu intresserar ärade kollegor.
> 
> Hälsar
> Merja Höijer
> Utexaminerad bibliotekarie m m (enligt finska
> utbildningsministeriet berättigad att söka bibliotekarietjänster i 
> Finland, dock ej chefsbibliotekarietjänster i kommuner med över 
> 25.000 invånare)
> 
> 
> 
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
> [mailto:[log in to unmask]]För Susanne Harris
> Skickat: den 24 november 2006 16:38
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS
> T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten sök er. ..
> 
> 
> ....och jag som har gått och trott de senaste 27 åren att jag haft en 
> bibliotekarieexamen, där ser man.
> 
> Hälsningar
> Susanne Harris
> Stadsbiblioteket, Kultur & Fritid
> Box 801, 801 30 GÄVLE
> Tel: 026-17 94 67
> [log in to unmask]
> www.gavle.se/bibliotek
> 
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
> [mailto:[log in to unmask]]För Svensson Peter
> Skickat: den 24 november 2006 16:14
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI
> BLIST] Kamm arrätten söker. ..
> 
> 
> Nej en examen från BHS är inte en bibliotekariexamen.
> /Peter
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Inger Larsson [mailto:[log in to unmask]]
> Skickat: den 24 november 2006 16:06
> Till: [log in to unmask] 
> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kamm
> arrätten söker...
> 
> 
> Så en examen från BHS skulle då inte vara en bibliotekarieexamen?
> 
> Inger Larsson
> 
> 
> Svensson Peter skrev:
> > I sverige finns det faktiskt ingen utbildning överhuvudtaget som 
> > utbildar bibliotekarier. Många tycker det är synd. I sverige kan man 
> > läsa biblioteks- och informationsvetenskap och om man vill kan man 
> > välja att ha detta som huvudämne i t.ex. en magisterexamen. Men kan 
> > inte plugga till bibliotekarie. Bibliotekarie är en
> tjänstebeteckning> och inte en examensbeteckning. En
> bibliotekarietjänst kan du söka och
> > få utan att ha en examen i biblioteks- och
> informationsvetenskap. Så
> > är fallet för många av de som idag uppbär tjänst som bibliotekarier 
> > d.v.s. de har inte läst Biblioteks- och informationsvetenskap
> utan de
> > kan ha läst något annat, relevant eller irrelevant. Sedan kan
> det ju
> > självfallet vara så att många av de som har exempelvis en fil.kand. 
> > (inom vilket ämne det än vara må) och som uppbär en 
> > bibliotekarietjänst har gått kurser (t.ex. i KB:s regi) i
> katalogisering.>
> > Jag tycker att Karl Tännérus tar upp synnerligen intressanta och 
> > viktiga spörsmål. Ska man bemöta det han skriver så vädjar jag till 
> > ett sakligt bemötande av de sakförhållanden han sätter fingret på. 
> > T.ex. stämmer det han säger gällande katalogisering och 
> > litteratursökning v.s. "bibliotekarieexamen"? Om det inte
> stämmer bör
> > man visa hur och varför det inte stämmer. Är man intresserad av 
> > sakfrågorna och deras eventuella giltighet/ogiltighet måste man
> i sina
> > inlägg bemöta just desamma och visa på vilka sätt de är 
> > giltiga/ogiltiga. Att bemöta ett påstående med en fråga leder inte 
> > till att man visar på det ursprungliga påståendets eventuella 
> > giltighet/ogiltighet.
> >
> > Vänligen
> > Peter Svensson
> > Biblioteksassistent
> >
> >
> >
> >   -----Ursprungligt meddelande-----
> >   *Från:* tereza barbosa [mailto:[log in to unmask]] 
> >   *Skickat:* den 24 november 2006 01:23
> >   *Till:* [log in to unmask] 
> >   *Ämne:* Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten
> >   söker...
> >
> >   Vilka bibliotekarieutbildningar "utbildar
> biblioteksassistenter"?>   Det är en ganska omfattande och 
> generell kritik. Vilka högskolor
> >   och universitet har du dina erfarenheter ifrån? Är det så
> låg nivå
> >   på utbildningarna att när en person är färdigutbildad
> >   bibliotekarie ska han/hon nöja sig med att få samma lön (som om
> >   han/hon inte hade utbildat sig) och assistentuppgifter? Ska vi
> >   inte ställa några krav?
> >
> >   Är skillnaden mellan en biblioteksassistent och en bibliotekarie
> >   bara lönemässig för er som tycker att bibliotekarier som
> >   yrkesgrupp inte ska kunna kräva en viss arbetssituation?
> >
> >   Tereza
> >
> >
> >   */Karl Tännérus <[log in to unmask]>/* wrote:
> >
> >     Jag måste hålla med Lars A om att skråtänkandet inom
> >     biblioteksvärlden tenderar att bli väl inskränkt, väl
> medveten>     om att denna min åsikt är liktydig med att svära
> i kyrkan
> >     (eller kanske snarare att tala för högt på biblioteket?).
> >     Sonja B har rätt i att ett sjukhus knappast ens skulle
> fundera>     på att anställa kirurger utan kompetens. Men är
> det verkligen
> >     en rättvis jämförelse? Kräver katalogisering och
> >     litteratursökning verkligen bibliotekarieexamen? Nej, anser
> >     jag. Att katalogisera och eftersöka litteratur kräver
> kunskap>     och erfarenhet, men inte nödvändigtvis akademisk
> sådan. Och om
> >     man kan få samma kompetens till ett lägre pris, varför då
> >     betala mer än man behöver? Varför anställa en kirurg
> till en
> >     sjuskötersketjänst när man kan anställa en sjuksköterska?
> >     Visserligen måste det vara så att utbildning ska löna
> sig, men
> >     samtidigt måste utbildningen ge en kompetens som inte
> kan fås
> >     på annat sätt - åtminstone inte utan viss ansträngning. Så
> >     länge bibliotekarieutbildningarna nöjer sig med att utbilda
> >     biblioteksassistenter (även om det talas fint om
> >     informationsspecialister och kunskapsorganisationsexperter)
> >     och så länge vi bibliotekarier framhåller
> >     biblioteksassistentuppgifter som bibliotekariers
> huvudsakliga>     kompetensområden, kommer vi bibliotekarier
> att ha svårt att
> >     förklara för presumtiva arbetsgivare varför de ska anställa
> >     just oss.
> >
> >     /Kalle Tännérus, katalogisatör och talboksredigerare vid
> >     Talboks- och punktskriftsbiblioteket
> >
> >
> >     [log in to unmask] wrote:
> >
> >     >Käre Herr Aronsson
> >     >
> >     >Problemet när det gäller fallet kammarrätten har väl
> vad jag
> >     förstår inget med fri företagsamhet att skaffa. Här handlar
> >     det om att en offentligt finansierad myndighet vill
> nyttja en
> >     kompetens man inte tänker betala för. Jag tror knappast
> >     kammarrätten hade gjort något liknande vid en
> juristtillsättning.>     >
> >     >Den som i första hand ska protestera är SACO representanten
> >     vid Kammarrätten som myndighet är man tvingad att
> samverka med
> >     ATO vid anställning.
> >     >
> >     >Med vänlig hälsning
> >     >
> >     >Bengt Kleijn
> >     >
> >     >FMV Bibliotek
> >     >
> >     >-----Ursprungligt meddelande-----
> >     >Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user
> >     services [mailto:[log in to unmask]] För Lars Aronsson
> >     >Skickat: den 23 november 2006 16:18
> >     >Till: [log in to unmask] 
> >     >Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...
> >     >
> >     >Svensson Peter skrev:
> >     >
> >     >
> >     >
> >     >>Får man göra på det sättet som kammarrätten gör i
> detta fall?
> >     >>
> >     >>Finns det någon yrkesorganisation för bibliotekarier
> som kan
> >     >>intervenera på något sätt i en dylik situation?
> >     >>
> >     >>
> >     >
> >     >När det här om dagen annonserade att "Google Book
> Search" skulle
> >     >göra insteg i de skandinaviska länderna, så förargade
> sig en
> >     >galning på norska listan Biblioteknorge och ville att
> >     >Nasjonalbiblioteket borde ha ensamrätt på att
> digitalisera norsk
> >     >litteratur. Det var åtminstone så man måste tolka hans
> första>     >inlägg i frågan.
> >     >
> >     >När stormen hade lagt sig och vederbörande kommit till
> sans,>     insåg
> >     >alla att så kan det givetvis inte vara. Både skråväsendets
> >     >avskaffande och tryckfriheten kräver att hantering av
> böcker i
> >     >alla led måste vara fria yrken och näringar, där vem som
> >     helst får
> >     >söka vilka arbeten som helst och till och med grunda egna
> >     företag.
> >     >
> >     >Sedan kan man krasst konstatera att om
> Nasjonalbiblioteket i
> >     Norge
> >     >(och KB i Sverige) skulle ha ensamrätt på
> digitalisering, så
> >     >skulle inte mycket bli gjort.
> >     >
> >     >Som fri företagare önskar jag alla svenska och norska
> >     >bibliotekarier lycka till med karriären,
> löneutvecklingen och
> >     >titlarna. Men gamla unkna förhoppningar om skråväsen och
> >     >yrkesförbud hoppas jag vi kan gömma längst nere i
> magasinen.>     >
> >     >
> >     >
> >     >
> >
> >
> >   -------------------------------------------------------------
> ---------
> --
> 
> >   Cheap Talk? Check out
> >
> <http://us.rd.yahoo.com/mail_us/taglines/postman8/*http://us.rd.yahoo.
> com/ev
> t=39663/*" target="l">http://voice.yahoo.com>
> >   Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
> >
> ###########################################
> 
> This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft
> Exchange.For more information, connect to http://www.f-secure.com/ 
> ###########################################
> 
> This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft
> Exchange.For more information, connect to http://www.f-secure.com/ 
> 

------------------------------------------------------------------------------------
Email the way you want it - scanned for viruses and spam by emailsystems

If you believe this email is spam, please forward to [log in to unmask] 
###########################################

This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
For more information, connect to http://www.f-secure.com/ 
###########################################

This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
For more information, connect to http://www.f-secure.com/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager