LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Bibliotekarieexamen

From:

"Rudberg,Johannes" <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 24 Nov 2006 16:49:56 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


BHS i Borås utfärdade bibliotekarieexamen fram t.o.m. 1992/93.

Därefter har man kunnat läsa ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, antingen vid BHS eller vid något av de fyra andra lärosäten som har ämnet - Lund, Umeå, Uppsala, Växjö.

Johannes Rudberg----- Original Message -----
From: Merja Höijer <[log in to unmask]>
Date: Friday, November 24, 2006 4:50 pm
Subject: [BIBLIST] Bibliotekarieexamen

> ...och jag som t o m har svart på vitt från Högskolan i Borås på
> båda inhemska språken (sv + eng)att jag har tagit
> bibliotekarieexamen vid nämnda läroanstalt för 25 år sedan!
> Där studerade jag i två hela år! I Finland går man på
> handelsinstitut i två år för att ta biblioteksassistentexamen!
> Till bibliotekarie studerar man på universitet 5-7 år.
> Min yrkeskompetens har jag skaffat i arbetslivet.
> Om det nu intresserar ärade kollegor.
>
> Hälsar
> Merja Höijer
> Utexaminerad bibliotekarie m m (enligt finska
> utbildningsministeriet berättigad att söka bibliotekarietjänster i
> Finland, dock ej chefsbibliotekarietjänster i kommuner med över
> 25.000 invånare)
>
>
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> [mailto:[log in to unmask]]För Susanne Harris
> Skickat: den 24 november 2006 16:38
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS
> T] S V: [BI BLIST] Kamm arrätten sök er. ..
>
>
> ....och jag som har gått och trott de senaste 27 åren att jag haft en
> bibliotekarieexamen, där ser man.
>
> Hälsningar
> Susanne Harris
> Stadsbiblioteket, Kultur & Fritid
> Box 801, 801 30 GÄVLE
> Tel: 026-17 94 67
> [log in to unmask]
> www.gavle.se/bibliotek
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> [mailto:[log in to unmask]]För Svensson Peter
> Skickat: den 24 november 2006 16:14
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI
> BLIST] Kamm arrätten söker. ..
>
>
> Nej en examen från BHS är inte en bibliotekariexamen.
> /Peter
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Inger Larsson [mailto:[log in to unmask]]
> Skickat: den 24 november 2006 16:06
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kamm
> arrätten söker...
>
>
> Så en examen från BHS skulle då inte vara en bibliotekarieexamen?
>
> Inger Larsson
>
>
> Svensson Peter skrev:
> > I sverige finns det faktiskt ingen utbildning överhuvudtaget som
> > utbildar bibliotekarier. Många tycker det är synd. I sverige kan man
> > läsa biblioteks- och informationsvetenskap och om man vill kan man
> > välja att ha detta som huvudämne i t.ex. en magisterexamen. Men kan
> > inte plugga till bibliotekarie. Bibliotekarie är en
> tjänstebeteckning> och inte en examensbeteckning. En
> bibliotekarietjänst kan du söka och
> > få utan att ha en examen i biblioteks- och
> informationsvetenskap. Så
> > är fallet för många av de som idag uppbär tjänst som bibliotekarier
> > d.v.s. de har inte läst Biblioteks- och informationsvetenskap
> utan de
> > kan ha läst något annat, relevant eller irrelevant. Sedan kan
> det ju
> > självfallet vara så att många av de som har exempelvis en fil.kand.
> > (inom vilket ämne det än vara må) och som uppbär en
> > bibliotekarietjänst har gått kurser (t.ex. i KB:s regi) i
> katalogisering.>
> > Jag tycker att Karl Tännérus tar upp synnerligen intressanta och
> > viktiga spörsmål. Ska man bemöta det han skriver så vädjar jag till
> > ett sakligt bemötande av de sakförhållanden han sätter fingret på.
> > T.ex. stämmer det han säger gällande katalogisering och
> > litteratursökning v.s. "bibliotekarieexamen"? Om det inte
> stämmer bör
> > man visa hur och varför det inte stämmer. Är man intresserad av
> > sakfrågorna och deras eventuella giltighet/ogiltighet måste man
> i sina
> > inlägg bemöta just desamma och visa på vilka sätt de är
> > giltiga/ogiltiga. Att bemöta ett påstående med en fråga leder inte
> > till att man visar på det ursprungliga påståendets eventuella
> > giltighet/ogiltighet.
> >
> > Vänligen
> > Peter Svensson
> > Biblioteksassistent
> >
> >
> >
> > -----Ursprungligt meddelande-----
> > *Från:* tereza barbosa [mailto:[log in to unmask]]
> > *Skickat:* den 24 november 2006 01:23
> > *Till:* [log in to unmask]
> > *Ämne:* Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten
> > söker...
> >
> > Vilka bibliotekarieutbildningar "utbildar
> biblioteksassistenter"?> Det är en ganska omfattande och
> generell kritik. Vilka högskolor
> > och universitet har du dina erfarenheter ifrån? Är det så
> låg nivå
> > på utbildningarna att när en person är färdigutbildad
> > bibliotekarie ska han/hon nöja sig med att få samma lön (som om
> > han/hon inte hade utbildat sig) och assistentuppgifter? Ska vi
> > inte ställa några krav?
> >
> > Är skillnaden mellan en biblioteksassistent och en bibliotekarie
> > bara lönemässig för er som tycker att bibliotekarier som
> > yrkesgrupp inte ska kunna kräva en viss arbetssituation?
> >
> > Tereza
> >
> >
> > */Karl Tännérus <[log in to unmask]>/* wrote:
> >
> > Jag måste hålla med Lars A om att skråtänkandet inom
> > biblioteksvärlden tenderar att bli väl inskränkt, väl
> medveten> om att denna min åsikt är liktydig med att svära
> i kyrkan
> > (eller kanske snarare att tala för högt på biblioteket?).
> > Sonja B har rätt i att ett sjukhus knappast ens skulle
> fundera> på att anställa kirurger utan kompetens. Men är
> det verkligen
> > en rättvis jämförelse? Kräver katalogisering och
> > litteratursökning verkligen bibliotekarieexamen? Nej, anser
> > jag. Att katalogisera och eftersöka litteratur kräver
> kunskap> och erfarenhet, men inte nödvändigtvis akademisk
> sådan. Och om
> > man kan få samma kompetens till ett lägre pris, varför då
> > betala mer än man behöver? Varför anställa en kirurg
> till en
> > sjuskötersketjänst när man kan anställa en sjuksköterska?
> > Visserligen måste det vara så att utbildning ska löna
> sig, men
> > samtidigt måste utbildningen ge en kompetens som inte
> kan fås
> > på annat sätt - åtminstone inte utan viss ansträngning. Så
> > länge bibliotekarieutbildningarna nöjer sig med att utbilda
> > biblioteksassistenter (även om det talas fint om
> > informationsspecialister och kunskapsorganisationsexperter)
> > och så länge vi bibliotekarier framhåller
> > biblioteksassistentuppgifter som bibliotekariers
> huvudsakliga> kompetensområden, kommer vi bibliotekarier
> att ha svårt att
> > förklara för presumtiva arbetsgivare varför de ska anställa
> > just oss.
> >
> > /Kalle Tännérus, katalogisatör och talboksredigerare vid
> > Talboks- och punktskriftsbiblioteket
> >
> >
> > [log in to unmask] wrote:
> >
> > >Käre Herr Aronsson
> > >
> > >Problemet när det gäller fallet kammarrätten har väl
> vad jag
> > förstår inget med fri företagsamhet att skaffa. Här handlar
> > det om att en offentligt finansierad myndighet vill
> nyttja en
> > kompetens man inte tänker betala för. Jag tror knappast
> > kammarrätten hade gjort något liknande vid en
> juristtillsättning.> >
> > >Den som i första hand ska protestera är SACO representanten
> > vid Kammarrätten som myndighet är man tvingad att
> samverka med
> > ATO vid anställning.
> > >
> > >Med vänlig hälsning
> > >
> > >Bengt Kleijn
> > >
> > >FMV Bibliotek
> > >
> > >-----Ursprungligt meddelande-----
> > >Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user
> > services [mailto:[log in to unmask]] För Lars Aronsson
> > >Skickat: den 23 november 2006 16:18
> > >Till: [log in to unmask]
> > >Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...
> > >
> > >Svensson Peter skrev:
> > >
> > >
> > >
> > >>Får man göra på det sättet som kammarrätten gör i
> detta fall?
> > >>
> > >>Finns det någon yrkesorganisation för bibliotekarier
> som kan
> > >>intervenera på något sätt i en dylik situation?
> > >>
> > >>
> > >
> > >När det här om dagen annonserade att "Google Book
> Search" skulle
> > >göra insteg i de skandinaviska länderna, så förargade
> sig en
> > >galning på norska listan Biblioteknorge och ville att
> > >Nasjonalbiblioteket borde ha ensamrätt på att
> digitalisera norsk
> > >litteratur. Det var åtminstone så man måste tolka hans
> första> >inlägg i frågan.
> > >
> > >När stormen hade lagt sig och vederbörande kommit till
> sans,> insåg
> > >alla att så kan det givetvis inte vara. Både skråväsendets
> > >avskaffande och tryckfriheten kräver att hantering av
> böcker i
> > >alla led måste vara fria yrken och näringar, där vem som
> > helst får
> > >söka vilka arbeten som helst och till och med grunda egna
> > företag.
> > >
> > >Sedan kan man krasst konstatera att om
> Nasjonalbiblioteket i
> > Norge
> > >(och KB i Sverige) skulle ha ensamrätt på
> digitalisering, så
> > >skulle inte mycket bli gjort.
> > >
> > >Som fri företagare önskar jag alla svenska och norska
> > >bibliotekarier lycka till med karriären,
> löneutvecklingen och
> > >titlarna. Men gamla unkna förhoppningar om skråväsen och
> > >yrkesförbud hoppas jag vi kan gömma längst nere i
> magasinen.> >
> > >
> > >
> > >
> >
> >
> > -------------------------------------------------------------
> ---------
> --
>
> > Cheap Talk? Check out
> >
> <http://us.rd.yahoo.com/mail_us/taglines/postman8/*http://us.rd.yahoo.com/ev
> t=39663/*" target="l">http://voice.yahoo.com>
> > Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
> >
> ###########################################
>
> This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft
> Exchange.For more information, connect to http://www.f-secure.com/
> ###########################################
>
> This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft
> Exchange.For more information, connect to http://www.f-secure.com/
>


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager