LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: [

From:

Gunhild Wallenius <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 24 Nov 2006 16:42:42 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Nästan det första jag lärde mig i Borås var att utbildningen inte skulle
uppfattas som en yrkesutbildning utan som en förberedelse till forskning.
Man blir inte bibliotekarie på utbildningen, bara magister eller kandidat
nånting. Äint hä könstut? (Är inte detta förhållande något märkligt?)
Visst blir man nervös............ GW

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
<[log in to unmask]> skrev den 24 november 2006 klockan 16:33 +0100:
>Ja Bibliotekshögskolann kanske egentligen inte utbildar folk för
>bibliotek.
>Och biblioteks- och informatinsvetare kanske inte alls ska arbeta på
>bibliotek.
>
>Britt Omstedt
>
>> Peter Svensson gör mig nervös.
>>
>> Jag får springa hem och kolla vad jag har för examen egentligen.
>>
>> Kent Wall
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>> [mailto:[log in to unmask]] För Svensson Peter
>> Skickat: den 24 november 2006 16:14
>> Till: [log in to unmask]
>> Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIS T] S V: [BI
>> BLIST]
>> Kamm arrätten söker. ..
>>
>> Nej en examen från BHS är inte en bibliotekariexamen.
>> /Peter
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: Inger Larsson [mailto:[log in to unmask]]
>> Skickat: den 24 november 2006 16:06
>> Till: [log in to unmask]
>> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] S V: [BI BLIST] Kamm
>> arrätten söker...
>>
>>
>> Så en examen från BHS skulle då inte vara en bibliotekarieexamen?
>>
>> Inger Larsson
>>
>>
>> Svensson Peter skrev:
>>> I sverige finns det faktiskt ingen utbildning överhuvudtaget som
>>> utbildar bibliotekarier. Många tycker det är synd. I sverige kan man
>>> läsa biblioteks- och informationsvetenskap och om man vill kan man
>>> välja att ha detta som huvudämne i t.ex. en magisterexamen. Men kan
>>> inte plugga till bibliotekarie. Bibliotekarie är en tjänstebeteckning
>>> och inte en examensbeteckning. En bibliotekarietjänst kan du söka och
>>> få utan att ha en examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Så
>>> är fallet för många av de som idag uppbär tjänst som bibliotekarier
>>> d.v.s. de har inte läst Biblioteks- och informationsvetenskap utan de
>>> kan ha läst något annat, relevant eller irrelevant. Sedan kan det ju
>>> självfallet vara så att många av de som har exempelvis en fil.kand.
>>> (inom vilket ämne det än vara må) och som uppbär en
>>> bibliotekarietjänst har gått kurser (t.ex. i KB:s regi) i
>>> katalogisering.
>>>
>>> Jag tycker att Karl Tännérus tar upp synnerligen intressanta och
>>> viktiga spörsmål. Ska man bemöta det han skriver så vädjar jag till
>>> ett sakligt bemötande av de sakförhållanden han sätter fingret på.
>>> T.ex. stämmer det han säger gällande katalogisering och
>>> litteratursökning v.s. "bibliotekarieexamen"? Om det inte stämmer bör
>>> man visa hur och varför det inte stämmer. Är man intresserad av
>>> sakfrågorna och deras eventuella giltighet/ogiltighet måste man i sina
>>> inlägg bemöta just desamma och visa på vilka sätt de är
>>> giltiga/ogiltiga. Att bemöta ett påstående med en fråga leder inte
>>> till att man visar på det ursprungliga påståendets eventuella
>>> giltighet/ogiltighet.
>>>
>>> Vänligen
>>> Peter Svensson
>>> Biblioteksassistent
>>>
>>>
>>>
>>> -----Ursprungligt meddelande-----
>>> *Från:* tereza barbosa [mailto:[log in to unmask]]
>>> *Skickat:* den 24 november 2006 01:23
>>> *Till:* [log in to unmask]
>>> *Ämne:* Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] S V: [BIBLIST] Kammarrätten
>>> söker...
>>>
>>> Vilka bibliotekarieutbildningar "utbildar biblioteksassistenter"?
>>> Det är en ganska omfattande och generell kritik. Vilka högskolor
>>> och universitet har du dina erfarenheter ifrån? Är det så låg nivå
>>> på utbildningarna att när en person är färdigutbildad
>>> bibliotekarie ska han/hon nöja sig med att få samma lön (som om
>>> han/hon inte hade utbildat sig) och assistentuppgifter? Ska vi
>>> inte ställa några krav?
>>>
>>> Är skillnaden mellan en biblioteksassistent och en bibliotekarie
>>> bara lönemässig för er som tycker att bibliotekarier som
>>> yrkesgrupp inte ska kunna kräva en viss arbetssituation?
>>>
>>> Tereza
>>>
>>>
>>> */Karl Tännérus <[log in to unmask]>/* wrote:
>>>
>>> Jag måste hålla med Lars A om att skråtänkandet inom
>>> biblioteksvärlden tenderar att bli väl inskränkt, väl medveten
>>> om att denna min åsikt är liktydig med att svära i kyrkan
>>> (eller kanske snarare att tala för högt på biblioteket?).
>>> Sonja B har rätt i att ett sjukhus knappast ens skulle fundera
>>> på att anställa kirurger utan kompetens. Men är det verkligen
>>> en rättvis jämförelse? Kräver katalogisering och
>>> litteratursökning verkligen bibliotekarieexamen? Nej, anser
>>> jag. Att katalogisera och eftersöka litteratur kräver kunskap
>>> och erfarenhet, men inte nödvändigtvis akademisk sådan. Och om
>>> man kan få samma kompetens till ett lägre pris, varför då
>>> betala mer än man behöver? Varför anställa en kirurg till en
>>> sjuskötersketjänst när man kan anställa en sjuksköterska?
>>> Visserligen måste det vara så att utbildning ska löna sig, men
>>> samtidigt måste utbildningen ge en kompetens som inte kan fås
>>> på annat sätt - åtminstone inte utan viss ansträngning. Så
>>> länge bibliotekarieutbildningarna nöjer sig med att utbilda
>>> biblioteksassistenter (även om det talas fint om
>>> informationsspecialister och kunskapsorganisationsexperter)
>>> och så länge vi bibliotekarier framhåller
>>> biblioteksassistentuppgifter som bibliotekariers huvudsakliga
>>> kompetensområden, kommer vi bibliotekarier att ha svårt att
>>> förklara för presumtiva arbetsgivare varför de ska anställa
>>> just oss.
>>>
>>> /Kalle Tännérus, katalogisatör och talboksredigerare vid
>>> Talboks- och punktskriftsbiblioteket
>>>
>>>
>>> [log in to unmask] wrote:
>>>
>>> >Käre Herr Aronsson
>>> >
>>> >Problemet när det gäller fallet kammarrätten har väl vad jag
>>> förstår inget med fri företagsamhet att skaffa. Här handlar
>>> det om att en offentligt finansierad myndighet vill nyttja en
>>> kompetens man inte tänker betala för. Jag tror knappast
>>> kammarrätten hade gjort något liknande vid en
>>> juristtillsättning.
>>> >
>>> >Den som i första hand ska protestera är SACO representanten
>>> vid Kammarrätten som myndighet är man tvingad att samverka med
>>> ATO vid anställning.
>>> >
>>> >Med vänlig hälsning
>>> >
>>> >Bengt Kleijn
>>> >
>>> >FMV Bibliotek
>>> >
>>> >-----Ursprungligt meddelande-----
>>> >Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user
>>> services [mailto:[log in to unmask]] För Lars Aronsson
>>> >Skickat: den 23 november 2006 16:18
>>> >Till: [log in to unmask]
>>> >Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Kammarrätten söker...
>>> >
>>> >Svensson Peter skrev:
>>> >
>>> >
>>> >
>>> >>Får man göra på det sättet som kammarrätten gör i detta fall?
>>> >>
>>> >>Finns det någon yrkesorganisation för bibliotekarier som kan
>>> >>intervenera på något sätt i en dylik situation?
>>> >>
>>> >>
>>> >
>>> >När det här om dagen annonserade att "Google Book Search"
>>> skulle
>>> >göra insteg i de skandinaviska länderna, så förargade sig en
>>> >galning på norska listan Biblioteknorge och ville att
>>> >Nasjonalbiblioteket borde ha ensamrätt på att digitalisera
>>> norsk
>>> >litteratur. Det var åtminstone så man måste tolka hans första
>>> >inlägg i frågan.
>>> >
>>> >När stormen hade lagt sig och vederbörande kommit till sans,
>>> insåg
>>> >alla att så kan det givetvis inte vara. Både skråväsendets
>>> >avskaffande och tryckfriheten kräver att hantering av böcker i
>>> >alla led måste vara fria yrken och näringar, där vem som
>>> helst får
>>> >söka vilka arbeten som helst och till och med grunda egna
>>> företag.
>>> >
>>> >Sedan kan man krasst konstatera att om Nasjonalbiblioteket i
>>> Norge
>>> >(och KB i Sverige) skulle ha ensamrätt på digitalisering, så
>>> >skulle inte mycket bli gjort.
>>> >
>>> >Som fri företagare önskar jag alla svenska och norska
>>> >bibliotekarier lycka till med karriären, löneutvecklingen och
>>> >titlarna. Men gamla unkna förhoppningar om skråväsen och
>>> >yrkesförbud hoppas jag vi kan gömma längst nere i magasinen.
>>> >
>>> >
>>> >
>>> >
>>>
>>>
>>>
>> ------------------------------------------------------------------------
>>> Cheap Talk? Check out
>>>
>>
><http://us.rd.yahoo.com/mail_us/taglines/postman8/*http://us.rd.yahoo.com/ev
>> t=39663/*http://voice.yahoo.com>
>>> Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
>>>
>>
>>
>
>
>--
>Britt Omstedt
>Göteborgs Universitetsbibliotek
>Ekonomiska Biblioteket
>Box 671
>405 30 GÖTEBORG
>
>e-mail: [log in to unmask]
>tel: 031 - 773 27 18


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager