LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Alla sätt är bra ut om dom dåliga
From: Ola Tengstam <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 31 Aug 2006 13:03:56 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (104 lines)


Hej 

Det stämmer att förvärvet vid Malmö högskolas bibliotek i stor utsträckning styrs av användarnas önskemål. Detta hindrar dock inte att bibliotekarierna regelbundet bedriver egen selektion. Det framgår också av nämnda förvärvspolicy. På sid 9 står: "Bibliotek vid Malmö högskola har dock det övergripande asvaret för bevakning av nyutgiven litteratur och medieutveckling. Bibliotek och IT bedriver därför, i samråd med forskare, ett kontinuerligt selektionsarbete parallellt med det användarstyrda förvärvet".

Detta återspeglas i de mätningar vi gjorde under våren för att se hur stor andel av förvärvet som utgörs av inköpsförslag respektive eget urval. Av mätningarna framgick att 45 % utgjordes av inköpsförslag och resten av eget urval. För att få en tydligare bild av detta kommer vi under hela höstterminen att göra liknande mätningar och återkommer gärna med resultaten.

Förvärvspolicyn är en del av det tidigare utskickade dokumentet Medieutredningen som finns att läsa på:
http://www.mah.se/upload/BIT/Projekt/Kvalitet/SlutrapportMedieutredningen.pdf 

Vänliga hälsningar
Ola Tengstam, förvärvsansvarig bibliotekarie vid Malmö högskola


>>> [log in to unmask] 08/31/06 8:48 am >>>
Hej,

På senare tid har flera skrifter kommit ut som handlar om förvärvsfrågor.
En liten fransk skrift från början av 1600-talet har blivit översatt, Malmö
högskolas bibliotek rapporterar om hur man vill utveckla sitt "användar-
styrda" förvärv och ytterligare en variant är den "paketfilosofi" som ut-
vecklats i konsortiekretsar.

Ytterligare en variant kommer nu från University of California, ett av
världens främsta bibliotekssystem.

http://libraries.universityofcalifornia.edu/cdc/principlesforacquiring.html 

"Paketfilosoferna" anser att det klassiska "franska" sättet är stendött.
Det är marknadskrafterna som gör urvalet och bibliotekens roll är att
betala. Förvärvskonsten ligger i höga rabatter. Malmös "användarstyrda"
förvärvsfilosofi som delas av många bibliotek i Sverige är en variant på
"kontaktbibliotekarievarianten". Men som ordspråket säger "ju fler kockar,
desto sämre soppa"

http://en.wiktionary.org/wiki/ju_fler_kockar_desto_s%C3%A4mre_soppa 

Det finns eller snarare fanns tankar, som dom äldre kollegerna kanske minns
med en viss fasa och som hade importerats från USA. Det var den s.k.
"förvärvsplanefilosofin" som lyckligtvis i all tysthet gick i graven.
Jag minns att man bland annat ägnade sig åt att kvalitetsbedömma samlingar
vid mängder av bibliotek genom att med linjal mäta centimetrar i kortkatalo-
gerna. Ju fler cm ex. filosofi desto högre kvalité.

Californiadokumentet är en uppdaterad version som ursprungligen skrevs 1996.
Följande verklighetsbeskrivning och riktlinjer är ledstjärna

"Comprehensive collections that meet the University's mission cannot be 
continuously
assembled when scholarly publications are offered only at 
hyper-inflating subscription
prices. Therefore, the University and its libraries also have a 
strategic interest in
advancing a marketplace for scholarly materials that is economically 
balanced and sustainable"

I motsats till "Malmöskolan" och den byråkratiska "paketskolan" betonar 
University of California liksom
Gabriel Naudé 1618, bibliotekets ansvar att bygga upp samlingarna, det 
är inget som man med gott samvete
kan överlämna till "användarna" eller "globala marknadsaktörer" eller 
den numera bortglömda "linjalskolan":    1) COLLECTION DEVELOPMENT

   1. Collection development criteria pertaining to quality and
      relevance should be paramount and should be applied consistently
      across formats, including digital resources.
   2. Digital materials should be at least equivalent to their print
      counterparts, if such exist, i.e. they should be complete and able
      to be considered and managed as a copy of record.
   3. Balance must be maintained among:
          * disciplines;
          * instructional and research tools;
          * the differing needs of each campus.
   4. UC should retain authority for selecting and deselecting
      materials. Its selection prerogative covers content decisions at
      the title level and preferences of format and should not be
      compromised by provider-defined connections between titles or
      between print and digital products.
   5. UC will evaluate the cost/benefits of licensing digital resources
      of out of copyright information against opportunities to digitize
      equivalent UC resources or participate in other non-profit third-


Risken är stor om vi inte tar vårt ansvar att även vi kommer att
försöka framtvinga en "bibliotekslag" som folkbiblioteken.

Jan
-- 
<html>
<font size=3>Jan Szczepanski<br>
Förste bibliotekarie<br>
Goteborgs universitetsbibliotek<br>
Box 222<br>
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN<br>
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797<br>
E-mail: [log in to unmask]<br><br>
</font></html>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager