LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: IT+Kultur=Tillväxt?
From: Lars Aronsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 2 Aug 2006 12:46:43 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (46 lines)


Peter Alsbjer skrev:

> För några veckor sedan lämnade den IT-politiska strategigruppens 
> arbetsgrupp för IT och kultur sin slutrapport. I rapporten som 
> kan laddas ner via http://www.regeringen.se/sb/d/2495 

> [...] Risken med den här typen av arbetsgrupper är annars att 
> det inte blir så mycket mer än en pappersprodukt.

Amen.

Snart firar vi tioårsminnet av ett annat slutbetänkande på samma 
tema, SOU 1997:14 "IT i kulturens tjänst", under vars tillkomst 
grunden lades till Kulturnät Sverige.  Den gången blidde det 
åtminstone en bok på 370 sidor, den här gången en färgglad 
broschyr på 52 sidor.  Då gjordes en mer omfattande genomgång än 
nu av vad som hade skett och vad som var under utveckling.  Men 
resultatet uteblev hur som helst.  Visst, det bildades ett 
Kulturnät Sverige, men det krympte snart nog till en tummetott.

Finns det en IT-kulturpolitik?  Troligen inte.  Behövs den?  Det 
beror på vad man menar med behov.  Ingen politiker kommer att 
tvingas avgå på grund av detta, och då har ju politikern krasst 
räknat inget "behov" av att ta sådana initiativ.

Efter att riksbankens styrränta blev 500% och kronkursen släpptes 
fri, har Göran Persson kunnat klappa sig på magen för att han 
lyckades sanera den havererade finanspolitiken.  Men den 
havererade IT-kulturpolitiken driver inte upp någon ränta och 
ingen politiker kommer att handfast gripa in för att ställa detta 
till rätta.  Den som letar efter nya initiativ inom IT/kultur får 
nog vända på andra stenar än den politiska.

> Några av de analyser som finns i rapporten är tänkvärda och kan 
> sättas in i större sammanhang t ex skrivningen om Creative 
> Commons: "Creative Commons arbetar därför för att åstadkomma en 
> balans mellan ensamrätter och möjlighet att återanvända 
> material.

Här är risken att politikerna tar CC:s arbete till intäkt för att 
själva inte göra något åt den upphovsrätt som kapsejsat.


-- 
  Lars Aronsson ([log in to unmask])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager