LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Wikipedia och storleken
From: Lars Aronsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 23 Aug 2006 22:24:49 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (132 lines)


Redaktörerna John Rosén och Theodor Westrin skrev i sitt slutord 
den 20 september 1894 [1] att »Nordisk Familjebok» innehåller 
omkr. 84,500 uppslagsord, fördelade på 27,802 spalter i 200 
häften. »Nordisk Familjebok» har mottagit bidrag från 457 
medarbetare.

De avsåg då första upplagans 18 band, som började ges ut 1875. 
Sedan kom det två supplementband 1896 och 1899 innan det var dags 
för den utökade andra upplagan, "ugglan" i 38 band, 1904-1926.
Denna avslutas med följande notis [2]:

  Nordisk familjeboks Supplement med Tillägg, i hvilket finnas 
  signerade artiklar af 747 författare, innehåller 41,312 
  rubriker; af dessa äro 22,322 nytillkomna, de öfriga inleda 
  fortsättningsartiklar. Sammanräknas hufvudarbetets (160,000) 
  och Supplementets nytillkomna rubriker, innehåller Nordisk 
  familjebok öfver 182,000 uppslagsord. I Supplementet med Tillägg 
  finnas 49 kartor och stadsplaner, 73 planscher, 9 
  helsidesillustrationer och 1,396 andra textillustrationer, 
  hvaraf 804 porträtt. Hela arbetet innehåller 212 kartor och 
  stadsplaner, 607 planscher, 177 helsidesillustrationer samt 
  19,751 andra textillustrationer, hvaraf 7,738 porträtt.

Här är det siffran 182.000 uppslagsord som har fastnat. Det är 
för evigt måttet på ett riktigt stort uppslagsverk. Jämför med 
första upplagans 84.500, det är ju inte mycket att hänga i granen.

Den som klickar sig in på Nationalencyklopedins sajt NE.se och 
NE-butiken [3] finner att det tryckta uppslagsverket omfattar 23 
band med totalt ca 180.000 uppslagsord, ca 18.300 illustrationer, 
ca 20.000 kartreferenser och är utarbetat av ca 4.000 experter.
Enda måttet där NE verkligen bräcker ugglan är antalet medverkande 
skribenter.

Nu är den tryckta NE och NE på nätet två olika produkter. Den 
senare behöver inte kompromissa med utrymmet och inga 
supplementvolymer behövs för de senaste nytillskotten. NE.se har 
enligt faktasidan [4] hela 378.000 artiklar, av vilka 185.000 är 
encyklopediska, 76.000 ordboks-, 90.000 engelska ordboks- och 
9.000 årsbandsartiklar.

För lite drygt fem år sedan grundades Wikipedia, den fria 
encyklopedin, som alla hjälps åt att skriva. Med fri menas inte 
bara gratis, utan också att att läsaren har friheten att 
återanvända text och bilder i andra sammanhang. Alla skribenter, 
som för övrigt arbetar ideellt och utan ersättning, har nämligen 
gett sitt medgivande till detta, enligt villkoren i ett 
standardavtal, en licens för fri dokumentation. Wikipedia finns 
på många olika språk och varje språkversion skrivs för sig. Det 
är ingen automatisk översättningstjänst, utan den tjeckiska 
Wikipedia skapas av tjecker som skriver artiklar om tjeckiska 
ämnen. Givetvis kan de sedan översätta den tjeckiska artikeln om 
Prag till tyska och engelska, varifrån svenskar kan låna texten 
(den är ju fri) till svenska Wikipedias artikel om Prag. De olika 
språkversionerna växer genom samarbete och inbördes tävlan.

Vilka språk av Wikipedia som för tillfället är störst, framgår av 
den internationella startsidan [5]. Att engelska är störst i 
Internetsammanhang är ingen överraskning. Mer överraskande är 
kanske storleken 1,3 miljoner artiklar på engelska, 452.000 på 
tyska och 348.000 på franska. Men dessa är ändå världsspråk.

Ett större underverk är att svenska [6] är det 8:e största språket 
inom Wikipedia, större än portugisiska, spanska, ryska och 
kinesiska. Men med sina just nu 179.964 artiklar är svenska 
Wikipedia också på väg att bli större än våra största tryckta 
uppslagsverk. Vilken dag som helst kommer Nordisk familjeboks 
182.000 och NE:s 185.000 artiklar att passeras.

Därmed skulle man kunna tro att historien slutar. Vad finns det 
för mening med att skriva ett större uppslagsverk än Nordisk 
familjebok och Nationalencyklopedin? Men den som granskar svenska 
Wikipedia i sömmarna finner att många av artiklarna är korta, bara 
påbörjade stumpar om olika ämnen. Och i ännu fler ämnen saknas 
artiklar helt. Rimligen måste detta uppvägas av att andra ämnen 
är desto mer ingående behandlade. Troligen stämmer detta. 
Datorer, seriefigurer, matematik och naturvetenskap blir väl mest 
omskrivna när Internetnördarna sätter sig ner och skriver lexikon.

Det enda som storleksgränsen 180.000 artiklar betyder är att det 
inte längre blir angeläget att jämföra antalet artiklar med de 
klassiska uppslagsverken. Nu får vi hitta på andra mått. Detta 
blir en milsten att passera, inte resans slutstation.

Storleken 180.000 artiklar passerades av engelska Wikipedia i 
november 2003 [7], av tyska i december 2004, av franska i oktober 
2005, av japanska och polska i januari 2006 och av italienska 
Wikipedia i juli 2006. Sett på det viset, består skillnaden inte 
i storlek utan i tid. Engelska Wikipedia leder loppet och de 
andra språken följer med en viss eftersläpning.

När man jämför Wikipedia med klassiska tryckta uppslagsverk kan 
man göra som Nature [8] eller Svenska Dagbladet [9], att välja ut 
ett antal artiklar i liknande ämnen och låta experter göra 
blindtest för att utröna var kvaliteten är bäst. Och kanske har 
svenska Wikipedia en bättre beskrivning av "Königsbergs sju broar" 
[10] än Nordisk familjebok och Nationalencyklopedin.

Men den stora skillnaden ligger nog inte i kvaliteten, utan i det 
stora antal ämnen som (engelska) Wikipedia lyckas behandla i sina 
1,3 miljoner artiklar och som de klassiska encyklopedierna aldrig 
haft utrymme att trycka på papper och inte heller haft råd att 
bekosta experter för att skriva.
[1] http://runeberg.org/nfar/slutord.html
    även http://runeberg.org/nfar/0439.html

[2] http://runeberg.org/nfcr/0780.html

[3] http://ne.se/html/shop/products/ne.jsp

[4] http://ne.se/html/campaigns/renewal_link1.jsp

[5] http://www.wikipedia.org/

[6] http://sv.wikipedia.org/

[7] http://stats.wikimedia.org/EN/TablesArticlesTotal.htm

[8] http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html

[9] http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_12245366.asp

[10] http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsbergs_sju_broar


-- 
  Lars Aronsson ([log in to unmask])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager