LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] bibliotekslagen och folkpartiet
From: Brigitte Kuhne <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 23 Aug 2006 22:09:11 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (69 lines)


Hej,
Sitter just nu i Lübeck (därför lite underliga tecken, jag ber om ursäkt) och följer den här debatten med stort intresse. Som svar paa Astrids fraaga om bibliotekslagen haft naagon verkan, saa kan jag berätta följande: Jag bor i Högsby kommun och sitter i fullmäktige för - just det - fp. Om inte jag varit och paatalat att Högsbys (socialdemokratiska) kommunalraad enligt bibliotekslagen inte  fick lov att helt stänga det sista kvarvarande biblioteket i kommunen, dvs kommunbiblioteket, till förmaan för att laata Migrationsverket flytta in där, saa hadet blivt saa att Högsby varit helt utan biblioteksverksamhet under en icke överrskaadlig tid. Jag har vid ett otal tillfällen paatalat baade det ena och det andra och använt mig av bibliotekslagen, tyvärr inte särskilt ofta med framgaang. Jag var den ENDA i fullmäktige (jag sitter paa fp:s enda mandat) som hösten 2004 pläderade för att behaalla aatminstone tre av de kvarvarande biblioteksfilialerna, men ingen, ingen enda höll med 
mig, trots att jag hittat finansiering för det! 1 januari 2005 stängdes saaledes samtliga filialer utom huvudbiblioteket, som sedan saaldes till Migrationsverket. Jag anser trots dessa bakslag och motgaangar - eller kanske just därför - att bibliotekslagen är ett maaste och kommer att kämpa haart för att den ska vara kvar och helst skärpas till. Dessbättre vet jag att jag inte är ensam i folkpartiet att tycka paa det sättet. Kd har ocksaa sagt att man vill ha kvar bibliotekslagen, saa naagon enighet i alliansen om att ta bort lagen finns inte. Dessutom finns det ju ett antal socialdemokrater som inte heller gillar den, saa det verkar vara en fraaga som inte följer partigränserna helt strikt.
Hjälp till alla, oavsett partifärg, saa vi faar ha kvar bibliotekslagen!
önskar
Brigitte Kühne


*************************************

Brigitte Kühne, Fil. dr. / Ph. D.
Växjö universitet/Växjö University
Institutionen för humaniora/School of Humanities
Work Phone: +46-(0)470-70 89 06
Cellular Phone: +46-(0)73-710 42 28
Home Phone: +46-(0)481-701 82
Webb: http://www.hum.vxu.se/utb/program/bop


----- Original Message -----
From: Anna Larsson <[log in to unmask]>
Date: Wednesday, August 23, 2006 3:34 pm
Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] bibliotekslagen och folkpartiet

> Men biblioteksfilialer är väl inte alltid det samma som 
> kommunbibliotek? Det är väl fritt fram att fortsätta lägga ner 
> biblioteksfilialer (under förutsättning att det finns ett 
> kommunbibliotek) även efter bibliotekslagens genomförande? 
> Möjligen kan man tänka sig att politikerna tänker sig för innan de 
> lägger ner.
> 
> Anna Larsson  
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
> [mailto:[log in to unmask]] För Niclas Lindberg
> Skickat: den 23 augusti 2006 15:27
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Re: [BIBLIST] bibliotekslagen och folkpartiet
> 
> När bibliotekslagen 1997 trädde i kraft fanns det 1.219 filialer. En
> beräkning av statistiken vi gjorde förra året visar att mellan 
> åren 1990 och
> 1997 lades 32 biblioteksfilialer ner i genomsnitt per år. Mellan 
> åren 1998
> och 2004 lades 19 filialer ner i genomsnitt per år. 
> Nedläggningarna har
> alltså mattats av efter bibliotekslagens tillkomst.
> 
> Niclas Lindberg
> 
> 
> 
> Den 06-08-23 13.56, skrev "Lars Aronsson" <[log in to unmask]>:
> 
> > Astrid Evasdotter skrev (riktat till folkpartiet):
> > 
> >> På vilket sätt kan en lag som ålägger kommunerna att
> >> tillhandahålla biblioteksservice ta bort fokus från deras
> >> möjligheter att uppmuntra till läsande? På vilket sätt fördyrar
> >> lagen?
> > 
> > Medan vi alla väntar på folkpartiets svar, vill jag fylla på med
> > en annan fråga: På vilket vis har bibliotekslagen gjort någon
> > konkret nytta?  Var det någon kommun som tänkte lägga ner sitt
> > bibliotek, men som tvingades backa på grund av lagen?  Frågan är
> > inte retorisk, jag vill verkligen veta vad som har inträffat.
> > 
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager