LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande om biblioteken från KLYS
From: Christer Hermansson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 22 Aug 2006 14:03:36 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (48 lines)


PRESSMEDDELANDE OM BIBLIOTEKEN FRÅN KLYS

Stoppa alliansens planer på att riva upp bibliotekslagen! 

KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd - som
företräder 18 konstnärliga intresseorganisationer med c:a 30 000 medlemmar
har vid sitt nämndmöte den 21 augusti beslutat rikta en allvarlig varning
till den borgerliga alliansen med anledning av deras planer på att riva
upp den svenska bibliotekslagen om det blir regeringsskifte i höst.

Den svenska bibliotekslagen innebär ett nationellt ansvarstagande för vår
viktigaste kulturinstitution och utgör samtidigt en medborgerlig garanti
för en vidsträckt yttrandefrihet och för avgiftsfria boklån i hela landet.
Till skillnad från bokhandeln, som är beroende av försäljningssiffror för
sin existens, ska de lagskyddade biblioteken avgiftsfritt tillhandahålla
böcker av vitt skilda slag utan hänsyn till utlåningssiffror. Skulle de
däremot bli beroende av utlåningsfrekvens och avgifter skulle titelbredden
och mångfalden hotas på samma sätt som i den kommersiella handeln. Det
vore till stor skada både för litteraturen och för demokratin. Liksom
medborgarna har rätt till en public service-dimension via Sveriges Radios
och Sveriges Televisions sändningar har de också rätt till ett fritt
allsidigt bokutbud på de allmänna biblioteken. 

Biblioteken representerar vårt kollektiva och universella minne. När det
gäller att bevara och förmedla vårt historiska arv till kommande
generationer är de oumbärliga. En sådan kulturinstitution får inte
äventyras genom marknadsanpassning eller privatisering.

Den svenska bibliotekslagen är en grundbult i svensk kulturpolitik och
måste så förbli!


Stockholm den 22 augusti 2006

För KLYS nämnd,
Peter Curman ordförande

Tel 08-667 88 90 eller 070-721 25 42
[ http://www.klys.se/ ]http://www.klys.se/

KLYS 
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
Industrigatan 2A, 10 tr
112 46 Stockholm
tel: +46 8 667 88 90
fax: +46 8 667 88 11
[log in to unmask]
[ http://www.klys.se/ ]www.klys.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager