LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] bibliotekslagen och folkpartiet

From:

Anna Larsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 23 Aug 2006 14:12:52 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej!

Jag är själv aktiv i folkpartiet men mina åsikter överensstämmer bättre med kristdemokraternas önskan att vi ska ha en bibliotekslag som sätter nån slags ribba för hur dåligt ett folkbibliotek får vara för att kunna kallas bibliotek.

Jag tolkar både förslaget att skrota bibliotekslagen och förslaget om litteraturkanon i skolan som att ledande företrädare inom Folkpartiet tror eller kanske rent av på goda grunder tycker att lärarna är bättre skickade att ägna sig åt läsfrämjande insatser mot barn och unga än vad bibliotekarierna är. Varför de tror/tycker så kan givetvis bero på okunskap men i stället för att bli förorättad och inta offerrollen måste man för femtioelfte gången ställa sig frågan varför politiker och allmänhet inte tar oss på allvar och varför de tror att vi stämplar böcker hela dagarna. Och den här gången kan man kanske försöka att göra någonting åt det också:-)

Bästa hälsningar

Anna Larsson http://folkpartiethalmstad.blogspot.com/


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Staaf Rune
Skickat: den 23 augusti 2006 12:18
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] bibliotekslagen och folkpartiet

Verkar inte vara konsekvent med tanke på att Lejonkungen vill ha en litterär
kanon.
På vilket ben ska folkparitet stå?
Rune Staaf

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Astrid Evasdotter [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 23 augusti 2006 09:19
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] bibliotekslagen och folkpartiet


At 09:08 2006-08-23, you wrote:
>Folkpartiet svarar:
>
>Folkpartiet är också för ett avskaffande av
>bibliotekslagen då vi anser att lagen är ett
>uttryck för centraliserad politisk
>detaljstyrning, som lägger på biblioteken och
>deras huvudmän byråkratiska formaliteter och tar
>bort fokus från litteratur och läsande.
>Bibliotekslagen är ett utslag av en utbredd
>misstro mot det kommunala självstyret och
>riskerar att fördyra och därmed motverka
>kommuners möjlighet att bedriva verksamheten på ett bra sätt.
>
>mvh
>
>/Ulrika Tellander
>__________________________________________
>Politisk sekreterare (fp)

På vilket sätt kan en lag som ålägger kommunerna
att tillhandahålla biblioteksservice ta bort
fokus från deras möjligheter att uppmuntra till
läsande? På vilket sätt fördyrar lagen?

Med vänlig hälsning

Astrid Evasdotter


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager