LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Human IT 8:3: Dynamiska kartor
From: Helena Francke <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 1 Jun 2006 10:33:12 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


Kära Biblistare,

Ett nytt nummer av Human IT ligger nu tillgängligt på adressen http://www.hb.se/bhs/ith/3-8/

Detta nummer har temat Dynamiska kartor och är gästredigerat av Patrik Svensson vid HumLab på Umeå universitet. 

Digitala kartor erbjuder nya spännande möjligheter för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. - Hur kan man utnyttja dynamiska kartor för att koppla geografisk information om platser till tidsmässiga händelser och perioder? Exempel ges här på hur detta kan ske både för att tydligare synliggöra händelseförlopp och för att förenkla informationssökningsprocesser i anslutning till bibliotekskataloger. - Vår traditionella bild av hur en karta skall se ut, hur vi skall få tillgång till geografisk information, utmanas också av idén att utnyttja tankar från datorspel för att skapa nya kartgränssnitt. Kommer detta att bli en attraktiv lösning för framtida datorvana generationer? - Visualiseringars användning inom forskning av hur aktuella frågor presenteras på webben exemplifieras genom två studier av hur frågorna förändras över tid, dels med fokus på hur Nordkorea framställs i nyhetstjänster och dels på forskningen inom informationsdesign. - Den avslutande artikeln ger en spännande insyn i en konstnärlig process, även den med fokus på föränderligheten hos kartor. 

Innehåll:

* Zachary Devereaux & Stan Ruecker, "Online Issue Mapping of International News and Information Design." [Referee-sektionen] <http://www.hb.se/bhs/ith/3-8/zdsr.htm>

* William E. Cartwright, "Exploring Games and Gameplay as a Means of Accessing and Using Geographical Information." [Öppna sektionen] <http://www.hb.se/bhs/ith/3-8/wc.htm>

* Martyn Jessop, "Dynamic Maps in Humanities Computing." [Öppna sektionen] <http://www.hb.se/bhs/ith/3-8/mj.htm>

* Jeannette L Zerneke, Michael K. Buckland & Kim Carl, "Temporally Dynamic Maps: The Electronic Cultural Atlas Initiative Experience." [Öppna sektionen] <http://www.hb.se/bhs/ith/3-8/jzmbkc.htm> 

* Jan Svenungsson, "Controlled Production of Virtual Geo-political Reality through Failure." [People & Opinions] <http://www.hb.se/bhs/ith/3-8/js.htm>

Human IT är en mångdisciplinär, vetenskaplig tidskrift med syfte att lyfta fram ny forskning och diskussion om digitala medier som kommunikativa, estetiska och ludiska instrument. Tidskriften ges ut vid Högskolan i Borås.


För ev. ytterligare information kontakta [log in to unmask]


**************
Helena Francke
redaktör Human IT
Swedish School of Library and Information Science
University College of Borås / Göteborg University
SE-501 90 Borås, Sweden

phone +46 33 435 43 20 (Borås)
      +46 31 773 58 49 (Göteborg)
fax +46 33 435 40 05
e-mail [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager