LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Vision och vilja

From:

Niclas Lindberg <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 22 Jun 2006 13:34:52 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Alla på Biblist är kanske inte medlemmar i Svensk Biblioteksförening och
har därmed inte fått vårt strategidokument "Vision & Vilja" och kan inte
heller själva avgöra vilken relevans det ligger i Jans kritik av
dokumentet. För den intresserade finns det dock att läsa på
www.biblioteksforeningen.se.

För min del tycker jag nog att strategidokumentet på olika sätt fångar upp
Jans frågeställningar, om än inte med Jans ord. Men det må kanske vara
föreningen förlåtet.

I visionen skriver man:

"Bibliotekens huvuduppgift är att garantera fri tillgång till information,
stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer, verka för
läskunnighet samt stimulera kulturell mångfald."

På andra ställen skriver man om att "tydliggöra bibliotekens betydelse för
demokrati, yttrandefrihet och samhällsinformation", "forskare och övrigt
berörd personal vid statliga myndigheter och offentliga institutioner ges
tillgång till adekvat vetenskaplig information", "all offentlig forskning
publiceras Open access i enlighet med Berlindeklarationen".

Svensk Biblioteksförening arbetar också för att nationella mål och en
nationell plan antas för bibliotekspolitiken.

Niclas Lindberg
Generalsekreterare

> Hej
>
>
> Igår damp Svensk biblioteksförenings verksamhetsplan 2006-2007
> "Vision och vilja" ner i brevlådan. Det var ett intressant dokument.
>
> Den innehåller en massa bra tankar och en del mindre bra. Så
> brukar det vara i den här typen av dokument. Det är dock mycket
> som saknas tycker jag. Här är några exempel på vad jag menar:
>
> * Begreppet "vetenskaplig informationsförsörjning" finns inte någonstans
>
> * Något försvar av upphovsrätten såg jag inte till
>
> * Att biblioteken skulle kunna vara en resurs för att uppnå regeringens
> mål att göra Sverige till det ledande informations- och kunskapssamhället
> här i världen nämns inte
>
> * EU:s mål att bli världens ledande kunskapsekonom till 2010 är inte
> heller
> av vikt
>
> * Lissabonprocessen såg jag inte heller nämnt
>
> * Problemet med den extremt ojämna könsfördelningen berörs inte. Detta
> är ett stort bekymmer och skadar professionen. En vision skulle kunna vara
> en strävan mot 60-40.
>
> * Internet, webben, digitalisering, Google är spännande möjligheter och
> utmaningar som man kunde "vilja" och "visionera" kring tycker jag.
>
> Det här är frågor som rör alla bibliotek inte bara universitets- och
> högskole-
> bibliotek.
>
> Vi ska ha ett bra informations- och kunskapssamhälle för alla oberoende
> av var och när.
>
> Jag tycker att biblioteken har en viktig roll för att uppnå det men det är
> en
> åsikt som tydligen inte ingår i "visionen"
>
>
> Jan
>
>
>
>
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie
> Goteborgs universitetsbibliotek
> Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
> Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
> E-mail: [log in to unmask]
>
>
>


Niclas Lindberg
Generalsekretarare
Svensk Biblioteksförening
Mobil: 070-660 80 77


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager