LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Kulturrådets folkbiblioteksstatistik för 2005

From:

Helena Kettner Rudberg <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 19 Jun 2006 19:20:49 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Stora regionala skillnader i biblioteksverksamheten
****************************************************

Det är stora skillnader mellan olika delar av landet när det gäller
folkbibliotekens verksamhet. Det visar de regionala nyckeltal som ingår i
Kulturrådets folkbiblioteksstatistik för 2005. Rapporten visar också på en
fortsatt minskning i bokutlåning och antal besök vid landets bibliotek.
Kulturrådets rapport omfattar statistik från 290 folkbibliotek. Till dessa
var 1 031 filialbibliotek knutna.

I rapporten ingår ett särskilt avsnitt som redovisar regionala jämförelser
och några nyckeltal. För samtliga nyckeltal har Gotland genomgående ett högt
värde medan Stockholms län uppvisar generellt sett låga värden. I Stockholms
län var t ex beståndet 4,8 barnböcker per barn medan det på Gotland var
15,8. Samtliga kommuner i Stockholms län hade ett lägre antal barnböcker per
barn än riksgenomsnittet. I Sundbybergs kommun var antalet barnböcker per
barn lägst i hela riket, medan Sorsele kommun i Västerbotten uppvisade det
högsta antalet. Gotland uppvisade även den högsta kostnaden per invånare
(570 kr). Detta kan jämföras med riksgenomsnittet på 371 kr.

IT och AV allt viktigare
****
Datorer och IT-teknik får en allt större betydelse för dagens bibliotek.
Dels tillhandahåller biblioteken datorer för informationssökning i databaser
och på Internet, dels kan låntagaren sköta en del av sina kontakter med
biblioteket via datorn hemifrån. Totalt fanns förra året 6 285 datorer
tillgängliga för allmänheten på landets bibliotek, vilket är en ökning med
30 procent jämfört med år 2000. Av dessa hade 64 procent
Internetuppkoppling. Mycket av den information som tidigare söktes i böcker
finns nu på Internet vilket sannolikt också påverkar bibliotekens
verksamhet.

Böcker utgör 93 procent av det totala mediebeståndet på biblioteken medan
resten är AV- medier. Det totala mediebeståndet ökade kraftigt under
80-talet för att sedan stabilisera sig på ca 46 miljoner enheter under
90-talet. Sedan 2002 har dock beståndet blivit mindre och är nu nere på
drygt 44 miljoner. Ser man på enbart antalet böcker är minskningen större:
Från 44 miljoner år 2000 till 41 miljoner 2005. AV-medier har dock ökat i
antal för varje år och har tredubblats sedan 1980.

Boklån och besök minskar
****
Antalet boklån har minskat med 16 miljoner lån sedan 1980. Denna trend
förstärks under 2005. Mellan åren 1980 och 2004 minskade antalet boklån per
invånare från 9,2 till 7,0. Minskningen fortsatte under förra året och
antalet är nu nere på 6,7. Sett över längre tid är det framför allt utlåning
av skönlitteratur som minskat, men i jämförelse med 2004 minskar alla
kategorier - skön-, fack- och barnlitteratur - under 2005. Utlåningen av
barnböcker har minskat från 32 miljoner år 1980 till 27 miljoner år 2005.
Fortfarande utgör de dock ca hälften av alla boklån.

Totalt tog folkbiblioteken emot 69 miljoner besök under 2005, varav 45
miljoner på huvudbiblioteken. Detta kan jämföras med 73 miljoner besök under
2004, varav 47 miljoner på huvudbiblioteken.

- Vår statistik redovisar inte bibliotekens hela verksamhet, säger Mats
Hansson, handläggare vid Kulturrådet. Vi har t ex inte räknat antalet besök
på bibliotekens webbplatser. Så gott som alla folkbibliotek erbjuder idag
olika tjänster via nätet. Det betyder att man inte längre behöver gå till
biblioteket i lika hög grad som tidigare för att uträtta sina
biblioteksärenden. Samtidigt ska man inte underskatta biblioteken som
fysiska mötesplatser. Framför allt för barn, vuxenstuderande och personer
med annat modersmål än svenska fyller de en viktig funktion. Vi ser det nu
som angeläget att försöka hitta en modell för att kunna mäta bibliotekens
verksamhet ur ett mer realistiskt perspektiv.

Rapporten Folkbiblioteken 2005 finns i pdf-format på Kulturrådets webbplats.

Ytterligare information:
Mats Hansson, handläggare
Telefon: 08-519 264 95
E-post: [log in to unmask]

Helena Kettner Rudberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 10
E-post: [log in to unmask]

Therese Reitan, statistiker
Telefon: 08-519 264 27
E-post: [log in to unmask]

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: [log in to unmask]
 


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager