LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Bibliotek 2.0
From: Lars Aronsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 2 Jun 2006 17:26:21 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (51 lines)


Eva Norling wrote:

> Välkommen att samtala kring frågor om Bibliotek 2.0 på
> http://www.bibliotek20.se/
> 
> Bibliotek 2.0-bloggen är en plats för erfarenhetsutbyte och samtal kring 
> bibliotek 2.0 med fokus på delaktighet och engagemang.

Det som inte utsägs är att det finns två olika definitioner av 
Bibliotek 2.0, precis som gäller termen "digitala bibliotek".  
Den ena definitionen är nya tjänster, som ersätter eller 
åsidosätter äldre tiders bibliotek, som när folk söker information 
på Internet i stället för att anlita det lokala biblioteket.  Den 
andra definitionen är nya påhitt som utförs av äldre tiders 
bibliotek.  Det är ju bara den senare definitionen som är relevant 
för BIBLIST, BIBSAM, BTJ och andra etablerade "aktörer", eftersom 
den utgör en möjlighet och inte ett hot, och just därför är den 
ofruktsam.

Om den logiska och rimliga slutsatsen från ett förutsättningslöst 
resonemang runt Bibliotek 2.0 skulle bli att vi behöver högst tre 
bibliotek i hela Sverige, eller kanske ett enda i hela Europa, så 
kommer Bibliotekssverige att förneka detta i det längsta.  Det tog 
väl 20 år innan insikten slog rot, om att Libris bör vara ett 
centralt nationellt system och att man helt enkelt ska ge sjutton 
i att sitta och katalogisera lokalt.

Som jämförelse kan jag nämna att det tog mer än ett årtionde innan 
datorvärlden insåg att Internet bör vara ett enda, globalt 
gemensamt system.  Etablerade aktörer som Telia och Microsoft 
försökte in i det längsta (fram till 1995, och Deutsche Telekom 
ännu längre) att lansera sina egna påhitt.  Detta är alltså inget 
biblioteksspecifikt.  Det är lika svårt för en etablerad aktör att 
göra nya insikter, som det är för en rik man att komma in i 
himmelen eller för en kamel att komma igenom ett nålsöga.  Man 
måste helt enkelt välja om man vill vara en rebell och fortsätta 
utvecklas eller om man vill bevara sin nuvarande trygghet.

Lite bloggar, taggar och mindmaps blir inget revolutionerande 
Bibliotek 2.0.  Det är bara ett anteckningsblock som är linjerat 
på andra ledden.  Kalla det Bibliotek 1.0.3 i stället.

Den tecknade serien User Friendly sågade i söndags begreppet "Web 
2.0", som ju inspirerat till namnet Library 2.0,
http://ars.userfriendly.org/cartoons/?id=20060528-- 
  Lars Aronsson ([log in to unmask])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager