LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Anmäl dig till MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN 2006!
From: Britt-Inger Lindqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 15 Jun 2006 13:19:15 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (64 lines)


Välkommen till konferensen
MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN 11-12 OKTOBER I BORÅS

Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan arrangerar denna nationella
konferens för sjätte året i rad.
Konferensen vänder sig till bibliotekarier inom alla verksamhetsfält samt
till forskning och utbildning inom området. Många spännande bidrag från
såväl arbetsliv som utbildning och forskning kommer att presenteras och vi
ser fram emot en konferens med många intressanta bidrag som säkert kommer
att resultera i givande diskussioner. Vi är glada att inom konferensens ram
ha utdelandet av Bibliotekstjänst stipendium i Bengt Hjelmqvists namn
tillsammans med föreläsning av förra årets stipendiater.
  Ola Larsmo, Nick Jones och Michael Azar finns bland huvudtalarna.

  Projekt mm som presenteras:
   Undervisning i informationssökning vid Linköpings universitet.
   Att handleda studenter i informationssökning.
   Stora sökguiden. En interaktiv kurs i hur man söker, värderar och
   bearbetar
   information.
   Läsprojekt i år3.
   Det intermediala barnbiblioteket.
   Kunskapsöversikt över barn-och ungdomsbiblioteksforskning.
   EURIDICE: A european project on the use of image databases in distance
   learning programmes.
   Riskanalys och handlingsplan för krishantering på bibliotek.
   Framtidens bibliotekarier och bibliotekarien från förindustriell tid.
   Vad har de
   gemensamt?
   Arkiv för lokala inläsningar.
   Digitala kompendier.
   Tv-spel på bibliotek – ja tack!
   LIMIT-projektet, Användarundersökning av bibliotekens hemsidor.
   Bibliotekarien som intern konsult. Erfarenheter från omvärldsbevakning i
   kommun och företag.
   Idéer och rön från LIVA-projektet (Library Information Visualization and
   Analysis).
   Hur ser universitetslärare på studenters informationskompetens?
   Bibliotek & Läranderesurser – vad är det egentligen?
   Ett bibliotek för alla. Ett utvecklingsprojekt åren 2003-2006.
   Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg: erfarenheter
   från ett
   avhandlingsprojekt.
   Stockholms stadsbiblioteks framväxt och tio första år, 1928-1939.
   Bibliotek & Läsning. Förändring och kontinuitet.
   Beskrivning av digitaliseringsprojektet Biblioteksminnen.
   Kvinnors kamp för rösträtt – en digital läromodul/portal.
   Att e-”spika” och e-publicera avhandlingar.
   Påverkar praktik och forskning varandra? Diskussion.
   Nordiska och anglosaxiska bibliotek. En komparativ studie.
   Hvad vilja biblioteken? – Arbetsgivarnas krav och förväntningar på
   framtidens
   B&I studenter.
   Fokusgrupper – en metod som passar biblioteken.
   Vägen mot Dewey – och dess konsekvenser för det svenska
   biblioteksväsendet.
   Den utsuddade gränsen mellan folk- och forskningsbibliotek.

Mer information samt anmälningsblankett finns på konferensens hemsida.
http://www.hb.se/bhs/motesplats/index.htm****************************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager