LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Anmäl dig till MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN 2006!
From: Chris N <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 15 Jun 2006 18:18:34 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (86 lines)


Kontrollera en ny faktisk všrld marknadsfŲr pŚ 
http://klickwrldmarkets.tripod.com
Du kan marknadsfŲra din affšr dšr.>From: Britt-Inger Lindqvist <[log in to unmask]>
>Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
><[log in to unmask]>
>To: [log in to unmask]
>Subject: [BIBLIST] Anmšl dig till M÷TESPLATS INF÷R FRAMTIDEN 2006!
>Date: Thu, 15 Jun 2006 13:19:15 +0200
>
>Välkommen till konferensen
>M√ĖTESPLATS INF√ĖR FRAMTIDEN 11-12 OKTOBER I BOR√ÖS
>
>Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan arrangerar denna nationella
>konferens för sjätte året i rad.
>Konferensen vänder sig till bibliotekarier inom alla verksamhetsfält samt
>till forskning och utbildning inom området. Många spännande bidrag från
>såväl arbetsliv som utbildning och forskning kommer att presenteras och 
>vi
>ser fram emot en konferens med många intressanta bidrag som säkert kommer
>att resultera i givande diskussioner. Vi är glada att inom konferensens 
>ram
>ha utdelandet av Bibliotekstjänst stipendium i Bengt Hjelmqvists namn
>tillsammans med föreläsning av förra årets stipendiater.
>  Ola Larsmo, Nick Jones och Michael Azar finns bland huvudtalarna.
>
>  Projekt mm som presenteras:
>  Undervisning i informationssökning vid Linköpings universitet.
>  Att handleda studenter i informationssökning.
>  Stora sökguiden. En interaktiv kurs i hur man söker, värderar och
>  bearbetar
>  information.
>  Läsprojekt i år3.
>  Det intermediala barnbiblioteket.
>  Kunskapsöversikt över barn-och ungdomsbiblioteksforskning.
>  EURIDICE: A european project on the use of image databases in distance
>  learning programmes.
>  Riskanalys och handlingsplan för krishantering på bibliotek.
>  Framtidens bibliotekarier och bibliotekarien från förindustriell tid.
>  Vad har de
>  gemensamt?
>  Arkiv för lokala inläsningar.
>  Digitala kompendier.
>  Tv-spel p√• bibliotek ‚Äď ja tack!
>  LIMIT-projektet, Användarundersökning av bibliotekens hemsidor.
>  Bibliotekarien som intern konsult. Erfarenheter från 
>omvärldsbevakning i
>  kommun och företag.
>  Idéer och rön från LIVA-projektet (Library Information Visualization 
>and
>  Analysis).
>  Hur ser universitetslärare på studenters informationskompetens?
>  Bibliotek & L√§randeresurser ‚Äď vad √§r det egentligen?
>  Ett bibliotek för alla. Ett utvecklingsprojekt åren 2003-2006.
>  Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg: 
>erfarenheter
>  från ett
>  avhandlingsprojekt.
>  Stockholms stadsbiblioteks framväxt och tio första år, 1928-1939.
>  Bibliotek & Läsning. Förändring och kontinuitet.
>  Beskrivning av digitaliseringsprojektet Biblioteksminnen.
>  Kvinnors kamp f√∂r r√∂str√§tt ‚Äď en digital l√§romodul/portal.
>  Att e-‚ÄĚspika‚ÄĚ och e-publicera avhandlingar.
>  Påverkar praktik och forskning varandra? Diskussion.
>  Nordiska och anglosaxiska bibliotek. En komparativ studie.
>  Hvad vilja biblioteken? ‚Äď Arbetsgivarnas krav och f√∂rv√§ntningar p√•
>  framtidens
>  B&I studenter.
>  Fokusgrupper ‚Äď en metod som passar biblioteken.
>  V√§gen mot Dewey ‚Äď och dess konsekvenser f√∂r det svenska
>  biblioteksväsendet.
>  Den utsuddade gränsen mellan folk- och forskningsbibliotek.
>
>Mer information samt anmälningsblankett finns på konferensens hemsida.
>http://www.hb.se/bhs/motesplats/index.htm
>
>
>
>****************************************************************************

_________________________________________________________________
FREE pop-up blocking with the new MSN Toolbar - get it now! 
http://toolbar.msn.click-url.com/go/onm00200415ave/direct/01/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager