LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: European Digital Library
From: "Jan Szczepanski. Goteborgs Univ Bibl" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 31 Mar 2006 15:25:29 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (54 lines)


I måndags hade EU:s rådgivande expertgrupp för det
blivande europeiska digitala biblioteket sitt första möte
och där presenterades även medlemmarna.

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/380&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Gruppen består av tjugo medlemmar och leds av EU-
kommissionären Viviane Reding.

En svensk finns med och det är professor Bertil Andersson
som representerar det mäktiga European Science Foundation.
Han är en f.d. rektor för Linköpings universitet. Även vårt SVEP 2.0
har satsat på en Linköpingsprofessor

Brewster Kahle, Wikipedias skapare finns med, vilket måste glädja Lars 
Aronsson i
Linköping även om Lars inte finns med i SVEP. Lika djärvt är att en europachef
för Google, Nikesh Arora finns med i det illustra sällskapet som ska se 
till att
Europas kulturarv blir digitaliserat och tillgängligt för alla.

Här finns också bibliotek, arkiv, museer, universitet, tidningar och 
tidskrifter och
John Lervik från Norge som represesenterar FAST

http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/high_level_expert_group/index_en.htm

Kommissionen kommer att bidra ekonomiskt till att digitaliseringscentra 
sätts upp i
alla EU-länderna och målet är att redan 2008 ska två miljoner böcker, filmer,
fotografier, manuskript och andra verk finna fritt tillgängligt och redan 2010
ska mängden material ha vuxit till tio miljoner.

Vid första mötet diskuterades upphovsrättsliga frågor vilket inte är 
märkligt när
man betänker det motstånd som Google har mött från dom amerikanska och
europeiska förlagen. Så det är inte konstigt att Tarja Koskinen-Olsson från
International Federation of Reproduction of Rights' Organisations finns med i
expertgruppen.


Jan

Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager