LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

BTJ och artikelkopieringen

From:

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 23 Mar 2006 09:54:19 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


I anslutning till de justeringar i upphovsrättslagen som gjordes i somras
vände sig några bibliotek till BTJ bekymrade över vilka konsekvenser detta
skulle få för eventuell distribution av tidnings- och tidskriftsartiklar på
annat sätt än i form av papperskopior.

Svaret visade sig inte vara alldeles enkelt. Av den anledningen
tillställdes samtliga folkbibliotek och en del av gymnasiebiblioteken ett
brev med frågan huruvida biblioteket ansåg att BTJ borde anhålla om
tillstånd hos ansvariga upphovsrättsorganisationer att för biblioteks
räkning ombesörja sådana tjänster.

Det var en okomplicerad frågeställning som endast krävde ett ikryssat ”ja”
på en frankerad talong eller en enda tryckning för ett returmejl. Var man
inte intresserad behövde man inte göra någonting alls.

Några t.ex. juridiska implikationer rörde det sig inte om. Inte heller om
någon form av ansvarsöverlåtelse eller andra framtida villkor av något som
helst slag, utan blott och bart om möjligheten för bibliotek att också
fortsättningsvis kunna rekvirera en artikelkopia, och nu i önskvärd teknisk
utformning, i direkt anslutning till sökningen i ArtikelSök. Precis som
tidigare står det givetvis biblioteket fritt att organisera det här på
andra sätt om man finner sådana mer effektiva.

Den positiva reaktionen blev överväldigande och mer än 200 ja-svar har
hittills kunnat räknas in.

Med detta eftertryckliga mandat i ryggen har BTJ med förslag om ömsesidiga
överläggningar vänt sig till berörda text- bildorganisationer(de senare
därför att användarkravet är en direkt repliering på den publicerade
artikeln inkluderat alla illustrationer och inte bara en textsträng som hos
de artikelarkiv man i regel nu utnyttjar). Sådana underhandlingar är nu
inledda och har hittills förts i angenäm och konstruktiv anda. Så
fortsättning följer!

Jan-Eric Malmquist


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager