LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Svar: Ja, Btj är viktiga
From: Eliasson Roland <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 20 Feb 2006 08:24:22 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (26 lines)


Tack Inger,
Bra svar.
Roland

-----Ursprungligt meddelande-----
Fr�n: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] F�r Inger Ridb�ck
Skickat: den 20 februari 2006 08:25
Till: [log in to unmask]
�mne: [BIBLIST] Svar: Ja, Btj �r viktiga

Svar till Mikael Rosell, (nedan).

Jag f�rst�r att Du �r ny i yrket, och trots detta en negativ inst�llning till Btj. Med 20 �rs samarbete med Btj kan jag s�ga att v�ra bibliotek, och framf�rallt skolbibliotek, inte hade utvecklats s� v�l utan Btj.
J�mf�r beskrivningen av titlarna i Media Direkt och adlibris? F�rs�k s�ka p� �mne, signum, isbn mm. Recensioner som en v�gledning vid ink�p. Vid en professionell anv�ndning s� �r svaret givet. Om vi ska arbeta effektivt i v�rt yrke s� kan vi inte ha databaser d�r tr�ffarna blir oprecisa med mycket brus.
Det handlar allts� inte bara om priser och leveranstider utan om v�ra arbetsredskap n�r vi bel�gger och best�ller litteratur. L�s g�rna i n�sta nr av BBL d�r har jag fler synpunkter.

Inger Ridb�ck, bibliotekarie
Komvux, Utbildn.f�rvaltn., Malm�


Hej jag l�ste en artikel i biblioteksbladet [1:2006] s.4 om att BTJ har f�rlorat upphandlingen mot Adlibris i Malm�, vilket ber�r s�v�l folkbiblioteken som skolbiblioteken. Tanken som slog mig var att reaktionerna �ver detta verkade vara ganska starka s�rskilt bland skolbiblioteken, jag �r ny i branschen s� jag st�ller mig fr�gan varf�r?
Om ett f�retag erbjuder snabbare leveranstider och billigare produkter �n ett annat d� �r det v�l ingen fr�ga om vilket f�retag man v�ljer, eller?
Nu vet jag inte om eller snarare vilka tj�nster som BTJ erbjuder som skolbibliotek anv�nder sig av, �r det n�got som adlibris inte har eller inte �r lika bra p�? Jag ser det snarare som en f�rdel n�r konkurrensen h�rdnar d� m�ste leverant�ren st�ndigt f�rb�ttra sig s� att de inte f�rlorar kunder? Kan det vara s� att BTJ under �ren blivit lite f�r bekv�ma, tagit sin roll lite f�r givet och d�rmed inte f�rb�ttrat sig eller tagit kundernas klagom�l p� allvar? I artikeln tas ju upp att m�nga har varit irriterade �ver BTJ�s l�nga leveranstider? Vad tycker ni andra om det h�r skulle vara kul � h�ra?

H�lsningar
Mikael Rosell

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager