LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Framtidsspanare! Uppsatspris på 10 000 kr
From: Eva Björk <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 3 Feb 2006 09:15:54 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (32 lines)


Pressrelease

Framtidsspanare s�kes!

S�ffle Bibliotek inbjuder f�r sj�tte g�ngen till uppsatsprist�vlingen "Framtidsspanare". Vinnande uppsats bel�nas med 10 000 kronor. S�ffle Bibliotek f�rbeh�ller sig r�tt att publicera ins�nda uppsatser, ev. i avkortat skick. Prisutdelning �ger rum vid Bok & Bibliotek i G�teborg h�sten 2006.

Hur ska S�ffle bibliotek, och andra bibliotek i sm� och medelstora kommuner, b�st m�ta dagens och morgondagens anspr�k p� biblioteksverksamheten? F�r att kunna besvara den fr�gan s�ker S�ffle Bibliotek skarp�gda och sensibla "Framtidsspanare". Biblioteket s�ker uppsatser, som kan belysa och underl�tta utveckling av verksamheten vid sm� och medelstora folkbibliotek.

Uppsatserna kan ha skiftande inriktning. H�r n�gra exempel: Folkbiblioteket och den lokala demokratin, fokuserad omv�rldsbevakning - en k�rnuppgift f�r ett lokalt bibliotek, biblioteket som m�tesplats, biblioteket som utvecklingsmotor i en avfolkningsbygd, IT och hemsidans betydelse f�r folkbiblioteket.

Uppsatserna bed�ms av en jury best�ende av: Anders Hjert�n, kulturchef i S�ffle Kommun, Britt Marie H�ggstr�m, DIK - f�rbundet, Johanna Hansson, Svensk Biblioteksf�rening, Eva Bj�rk, bibliotekschef i S�ffle Kommun, Sven Junzell, personalchef i S�ffle Kommun samt Anna Christina Rutqvist, l�nsbibliotekarie i V�rmland.

T�vlingsbidragen ska vara godk�nda magisteruppsatser. De ska ha lagts fram f�r seminariebehandling ununder tiden januari 2005 - maj 2006. Uppsatserna ska vara S�ffle Bibliotek, 661 80 S�ffle, tillhanda i 6 ex senast den 12 juni �r 2006.

Tidigare pristagare �r:

�r 2001: Annci Almqvist och Petra Wallgren fick priset f�r uppsatsen "V�r beredskap �r god! - folkbibliotekets beredskap inf�r framtiden", framlagd vid BIVIL

�r 2002: Mikael Lindgren: "Sanningens �gonblick" - en uppsats om organisationsprinciper och deras betydelse f�r kundorienteringen hos folkbibliotek, framlagd vid BIVIL

�r 2003: "Sk�nlitteratur som folkbibliotekets instrument - f�rv�ntade effekter p� samh�llet omkring �r 1905 - 1911" av Annika Christerson, framlagd vid BIVIL, och "Vad s�gs om anv�ndare? Folkbibliotekens anv�ndardiskurser i tre bibliotekstidskrifter" av �se Hedemark (�se Hedemark blev sedermera ocks� Bengt Hjelmqvist-stipendiat) och Jenny Hedman, framlagd vid BHS.

�r 2004: Priset delades mellan tv� magisteruppsatser. Dels "Chatt och e-post - ett m�te p� folkbibliotekets publika datorer?" av Josefin Andersson och Lotta Davidson-Bask samt dels "Biblioteket i terrorns tid". En studie av hur the Patriot Act har p�verkat tre amerikanska bibliotek av Jonas Pettersson och Charlotta Thorell. B�da uppsatserna var framlagda vid  BIVIL

�r 2005: Priset gick till Anna Carin Elf och Nancy Petr�n f�r uppsatsen "Kolla vad jag hittade!" F�rskolebarns bilderbokss�kning med samspel i fokus. Uppsatsen var framlagd vid BHS

Fler upplysningar kan l�mnas av:
Eva Bj�rk
Bibliotekschef
S�ffle bibliotek 661 80 S�ffle
Tel. 0533-68 16 14
www.saffle.se/bibliotek

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager