LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Ang: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Referensbö cker - var pl acerar ni dem?

From:

Mats Ohlsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 22 Feb 2006 08:58:06 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej!

Jag tror att skillnaden i hantering av referensverk fr�mst �r kopplat till bibliotekets storlek. Upplands-Bro bibliotek har 2 sm� bibliotek och vi har d�rf�r ref-b�ckerna fr�mst ute bland hyllorna under resp. underavdelning. Det tar inte n�gon l�ng tid f�r oss att lotsa l�ntagarna till resp. avd. och k�erna med fr�gande l�ntagare �r r�tt korta. Dock har vi p.g.a. st�lder, tvingats att ha m�nga ordb�cker, samt vissa andra beg�rliga b�cker bakom disk, eller p� disken. I �vrigt g�ller hos oss:

1) Det underl�ttar f�r bes�kare att hitta r�tt referensbok, om de st�r ute bland de �vriga b�ckerna, p� resp. underavd. V�ra l�ntagare f�rs�ker ofta hitta svaret sj�lva, innan de v�gar fr�ga oss.
2) Det beh�vs en tyst zon f�r studier rent generellt, denna zon kallar vi studierummet. Ibland har l�ntagare sl�pat dit ref.-verk och l�st dem p� studie-platsen. Eftersom biblioteket �r litet, g�r det snabbt att lokalisera dessa tillf�lligt f�rsvunna b�cker.
3) Bes�kare f�r inte l�na hem referensb�cker som de av misstag tagit fr�n hyllan. Dessa ska anv�ndas p� plats i biblioteket. (Fast kortl�n av ref.b�cker �ver s�ndagen, eller natten, har i undantagsfall skett till betrodda gamla l�ntagare).
4) Vi placerar ref.-litteraturen p� resp. underavd. Dock h�ller vi st�ldbeg�rliga referensb�cker samlade i en separat avdelning, bakom disk.
5) Vi bibliotekarier anv�nder oss sj�lva oftast av information fr�n Internet, inkl. de databaser vi abonnerar p�, samt v�ra e-b�cker som inte f�r f�rgl�mmas som snabbreferens. (Det �r v�l inte f�r inte, som bibliotekarier rent allm�nt och Fr�ga biblioteket speciellt, kallas f�r Google med f�rdr�jning;-)). Dock �r boken inte att f�rakta �n. Som sagt, en kort tur ut p� golvet med l�ntagaren, kan ibl. vara r�ddningen. (�n s� l�nge "saluf�r" vi faktiskt b�cker ocks�, trots allt tal om ett elektroniskt tidevarv).

V�nliga h�lsningar Mats Ohlsson
Bibliotekarie
Upplands-Bro bibliotek###########################################
This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Internet Mail.
For more information, connect to http://www.F-Secure.com/


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager