LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Svar: Ja, Btj är viktiga

From:

Marie Eriksson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 20 Feb 2006 11:05:24 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
<[log in to unmask]> skrev den 20 februari 2006 klockan 08:25 +0100:
"Svar till Mikael Rosell, (nedan).
"
"Jag f�rst�r att Du �r ny i yrket, och trots detta en negativ inst�llning
"till Btj. Med 20 �rs samarbete med Btj kan jag s�ga att v�ra bibliotek,
"och framf�rallt skolbibliotek, inte hade utvecklats s� v�l utan Btj.
"J�mf�r beskrivningen av titlarna i Media Direkt och adlibris? F�rs�k s�ka
"p� ?mne, signum, isbn mm. Recensioner som en v�gledning vid ink�p. Vid en
"professionell anv�ndning s� �r svaret givet. Om vi ska arbeta effektivt i
"v�rt yrke s� kan vi inte ha databaser d�r tr�ffarna blir oprecisa med
"mycket brus.
"Det handlar allts� inte bara om priser och leveranstider utan om v�ra
"arbetsredskap n�r vi bel�gger och best�ller litteratur. L�s g�rna i n�sta
"nr av BBL d�r har jag fler synpunkter.
"
"Inger Ridb�ck, bibliotekarie
"Komvux, Utbildn.f�rvaltn., Malm�

Olika infallsvinklar till yrket �r v�l inte fel? Som ny i yrket har du
g�tt en helt annan utbildning �n f�r 20 �r sedan. Vi kanske till och med
arbetar p� olika s�tt? Jag f�rst�r att BTJ haft stor betydelse f�r
skolbiblioteksutvecklingen, men, menar du att vi nu ska vara lojala mot
btj av den anledningen, eller menar du att utvecklingen av skolbiblioteken
kommer att avstanna utan BTJ?

Jag har sj�lv jobbat i ca 5 �r och f�r v�l anse mig var en av den "nya i
yrket", jag anv�nder mig av flera olika k�llor n�r jag k�per in b�cker,
ink�pstj�nsten fr�n btj �r ju numera avgiftsbelagd s� den som saknar den
tj�nsten kan ju fortfarande f� den.

Jag jobbar i just Malm� och vad jag f�rst�r s� satt det med flera
representanter fr�n skolbiblioteken i Malm� p� upphandlingsm�tena? Jag
tycker vidare att vi inte i f�rsta hand ska rikta v�r frustration mot
adlibris, som ju erbjudit sina tj�nster och av en upphandlingsgrupp
(best�ende av representanter fr�n olika bibliotek i malm?), ansetts mest
l�mpliga f�r uppdraget.

V�nligen, Marie

*******************************************************
Marie Eriksson
Barn- och ungdomsbibliotekarie
Bellevueg�rdsbiblioteket
040-660 85 60
[log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager