LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Svar: Ja, Btj är viktiga

From:

Inger Ridbäck <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 20 Feb 2006 08:25:09 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Svar till Mikael Rosell, (nedan).

Jag f�rst�r att Du �r ny i yrket, och trots detta en negativ inst�llning
till Btj. Med 20 �rs samarbete med Btj kan jag s�ga att v�ra bibliotek,
och framf�rallt skolbibliotek, inte hade utvecklats s� v�l utan Btj.
J�mf�r beskrivningen av titlarna i Media Direkt och adlibris? F�rs�k s�ka
p� �mne, signum, isbn mm. Recensioner som en v�gledning vid ink�p. Vid en
professionell anv�ndning s� �r svaret givet. Om vi ska arbeta effektivt i
v�rt yrke s� kan vi inte ha databaser d�r tr�ffarna blir oprecisa med
mycket brus.
Det handlar allts� inte bara om priser och leveranstider utan om v�ra
arbetsredskap n�r vi bel�gger och best�ller litteratur. L�s g�rna i n�sta
nr av BBL d�r har jag fler synpunkter.

Inger Ridb�ck, bibliotekarie
Komvux, Utbildn.f�rvaltn., Malm�


Hej jag l�ste en artikel i biblioteksbladet [1:2006] s.4 om att BTJ har
f�rlorat upphandlingen mot Adlibris i Malm�, vilket ber�r s�v�l
folkbiblioteken som skolbiblioteken. Tanken som slog mig var att
reaktionerna �ver detta verkade vara ganska starka s�rskilt bland
skolbiblioteken, jag �r ny i branschen s� jag st�ller mig fr�gan varf�r?
Om ett f�retag erbjuder snabbare leveranstider och billigare produkter �n
ett annat d� �r det v�l ingen fr�ga om vilket f�retag man v�ljer, eller?
Nu vet jag inte om eller snarare vilka tj�nster som BTJ erbjuder som
skolbibliotek anv�nder sig av, �r det n�got som adlibris inte har eller
inte �r lika bra p�? Jag ser det snarare som en f�rdel n�r konkurrensen
h�rdnar d� m�ste leverant�ren st�ndigt f�rb�ttra sig s� att de inte
f�rlorar kunder? Kan det vara s� att BTJ under �ren blivit lite f�r
bekv�ma, tagit sin roll lite f�r givet och d�rmed inte f�rb�ttrat sig
eller tagit kundernas klagom�l p� allvar? I artikeln tas ju upp att m�nga
har varit irriterade �ver BTJ�s l�nga leveranstider? Vad tycker ni andra
om det h�r skulle vara kul � h�ra?

H�lsningar
Mikael Rosell


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager