LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Om att det kommer för många inlä gg på BIBLIST
From: Wik Per-Erik <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 14 Feb 2006 10:10:10 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (56 lines)


Hej Lars
eftersom det �r jag som vidarebefordrat en del material fr�n BIBLIST till ett antal personer i biblioteksv�rlden s� �r det v�l passande med ett svar.

Bakgrunden till BIBLIST-light �r att det visade sig att ett flertal kollegor i l�net avstod fr�n att vara med i BIBLIST p.g.a. den m�ngd ovidkommande e-post de tyckte sig f� i sina brevl�dor. Samtidigt �nskade de naturligtvis h�lla sig � jour med saker som de s�g som viktiga f�r deras verksamhet. Mitt f�rslag var d� att jag skulle skicka vidare det som kunde ha intresse f�r dem av det som publicerats p� BIBLIST.

Med tiden har antalet "prenumeranter" ut�kats en aning och �ven n�gra utanf�r l�nets gr�nser har anslutit sig. Jag har aldrig marknadsf�rt listan utan den har spridit sig litet fr�n mun till mun. Min �sikt �r att s� m�nga som m�jligt i  biblioteksv�rlden b�r vara med i stora BIBLIST f�r att h�lla sig informerad om hela biblioteksv�rlden, �ven om jag mycket v�l f�rst�r dom som tycker att m�nga brev saknar intresse. BIBLIST-light har varit valet mellan "passande urval" och "intet" f�r dessa personer.

Jo, jag har funderat kring det etiska i detta.
I och f�r sig befinner jag mig i ett stort s�llskap n�r jag vidarebefordrar till andra vad n�gon skrivit som e-post till mig, det visar inte minst m�nga felskick till BIBLIST, men att m�nga g�r en sak som kan vara fel g�r ju inte saken b�ttre :-)
Det har klart framg�tt att inl�ggen kommit fr�n BIBLIST och de har vidares�nts okommenterade i sin helhet och med den underskrift som funnits d�r.

Jag kan ocks� bums erk�nna att jag vidares�nt e-post fr�n dig, eftersom jag tyckt detta med digitaliseringsfr�gor varit en angel�gen fr�ga f�r alla svenska bibliotek och du har haft m�nga t�nkv�rda synpunkter.

Jag ber om urs�kt f�r att jag skickat vidare s�dant material. Naturligtvis skall inte du eller n�gon annan beh�va k�nna sig oroad �ver att r�ka ut f�r det fram�ver, �ven om jag tror att m�nga av er som informerat om n�got p� listan inte sett det som n�got gr�vre integritetsbrott.

Jag vill p� inget vis skapa vidare problem och l�gger naturligtvis omg�ende ned BIBLIST-light.

Med v�nlig h�lsning
------------------------------------------------------
Per-Erik Wik
L�nsbiblioteket V�sternorrland
Box 1045
871 29 H�rn�sand
0611-865 55
0611-865 50 (fax)
[log in to unmask]

"Outside of a dog, a book is a man�s best friend.
Inside of a dog it�s too dark to read."
Groucho Marx (1890-1977)
-----------------------------------------------------------Ursprungligt meddelande-----
Fr�n: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] F�r Lars Aronsson
Skickat: den 14 februari 2006 05:13
Till: [log in to unmask]
�mne: Re: [BIBLIST] Om att det kommer f�r m�nga inl�gg p� BIBLIST

Jakob Harnesk skrev:

> Vad m�nga kanske inte k�nner till �r att det finns en s.k.
> Biblist-light-lista, d�r ett urval g�rs f�r den som inte vill ha allt.

Detta fick jag ingen k�nnedom om n�r jag anm�lde mig till BIBLIST och jag har inte godk�nt att mina inl�gg h�r vidarepubliceras i andra fora.  F�rekomsten av "Biblist Light" verkar vara ett plumpt brott mot upphovsr�ttslagen.  Jag f�resl�r att "Biblist Light"
omedelbart upph�r med denna brottsliga verksamhet.  Det �r jag som skribent som v�ljer n�r, var och hur jag vill publicera mig.

Hur vore det om dagstidningar kopierade varandras ins�ndare utan skribenternas vetskap?  Pl�tsligt kanske ditt namn st�r som signatur i Nationaldemokraternas organ.

Nej, jag antyder inte att Biblist Light �r nazistiskt.  Men om detta vore OK f�r Biblist Light, s� bleve det OK f�r alla.


--
  Lars Aronsson ([log in to unmask])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager